Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. LA TERRA, UN PLANETA ON HI HA VIDA

No description
by

Lluís Sala

on 7 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. LA TERRA, UN PLANETA ON HI HA VIDA

1.
ELS
ÉSSERS VIUS Constituits per subtàncies comunes:
AIGUA, SALS MINERALS i COMPOSTOS CARBONATS (proteïnes, lípids i glúcids) Les PLANTES, els ANIMALS, els FONGS, les ALGUES i els MICROORGANISMES són ÉSSERS VIUS desenvolupen
3 FUNCIONS VITALS NUTRICIÓ RELACIÓ REPRODUCCIÓ Obtenir ENERGIA i MATÈRIA per VIURE organismes AUTÒTROFS organismes HETERÒTROFS Fabriquen els seus pròpis aliments a partir d'AIGUA, MINERALS, SOL, CO2...

Ex. Plantes, algues i alguns bacteris No poden fabricar aliment.

Ex. Animals, fongs i microorganismes Processos on reben ESTÍMULS del medi que els envolta en ANIMALS,
els SENTITS en PLANTES,
les fulles, la tija,
l'arrel en BACTERIS,
els moviments originar NOUS INDIVIDUS a partir d'un o dos progenitors que poden ser IGUALS o DIFERENTS REPRODUCCIÓ SEXUAL
(2>1)
Els progenitors s'assemblen però no són iguals. REPRODUCCIÓ ASEXUAL
(1>1)
Genera un individu idèntic a ell
És la reproducció més senzilla GÀMETA MASCULÍ (Espermatozou)
+
GÀMETA FEMENÍ (Òvul)
=
ZIGOT 2.
LA VIDA A LA TERRA Els éssers vius han trobat a la Terra les condicions idònies per crèixer i reproduir-se BIOSFERA És el conjunt de tots els éssers vius i la franja prima de terra on hi ha vida:
HIDROSFERA (dins l'aigua)
GEOSFERA (sobre la superfície de la terra)
ATMOSFERA (a l'aire) La LLUM SOLAR, proporciona l'energia necessària perquè les plantes puguin dur a terme la funció de nutrició, i per a tots els animals que se n'alimenten L'OXÍGEN que s'obté mitjançant la respiració, imprescindible per obtenir l'energia continguda en els aliments La TEMPERATURA ADEQUADA, entre els -30ºC i els 90ºC El DIÒXID DE CARBONI, present a l'aire i necessari per la nutrició de les plantes L'AIGUA. és imprescindible perquè es puguin desenvolupar les reaccions químiques necessàries per la vida Les SALS MINERALS, essencials per al creixement dels organismes; les plantes les obtenen del sòl; els animals dels aliments HÀBITAT Els éssers vius s'adapten i s'estableixen en ambients naturals que reuneixen les condicions necessàries (quantitat de llum, humitat, tipus de sòl, temperatura...) per la seva supervivència 3.
LA CÈL.LULA.
LA CLAU DE LA VIDA La CÈL·LULA és la estructura més senzilla que pot realitzar les 3 funcions vitals (nutrició, relació i reproducció) Cèl.ula PROCARIOTA Cèl.lula ANIMAL Cèl.lula VEGETAL No tenen un nucli diferenciat. El material genètic es troba dispers en el CITOPLASMA.
Ex. Els bacteris Cèl.lules EUCARIOTES Tenen un nucli diferenciat.
El material genètic està separat de la resta del citoplasma per una membrana.
Ex. Plantes, algues, fongs, protozous i animals La MEMBRANA CEL·LULAR és una capa prima que recobreix la cèl·lula i la protegeix. Separa el nucli del medi extern però permet l'intercanvi de substàncies El CITOPLASMA és tot el contingut de la cèl·lula a excepció del nucli i la membrana. És líquid (principalment aigua) i en ell es troben suspesos els orgànuls que realitzen funcions cel·lulars com la respiració i la fabricació de substàncies El material genètic regula totes les funcions de la cèl·lula. Quan aquest material es troba embolcallat per una membrana que el separa de la resta del citoplasma diem que té NUCLI. Segons el nombre de cèl.lules, els éssers vius es classifiquen en... Organismes UNICEL·LULARS.
Disposen d'una única cèl·lula que fa totes les funcions.
Són molt petits, visibles únicament amb microscopi.
Ex. Bacteris i protozous Organismes PLURICEL·LULARS.
Constituits per moltes cèl·lules, la majoria especialitzades per a fer funcions específiques.
Són grans i visibles a ull nu. 4.
ELS NIVELLS D'ORGANITZACIÓ En els organismes PLURICEL·LULARS les cèl·lules s'especialitzen Teixits Conjunts de cèl·lules que desenvolupen la mateixa funció.
Ex: sanguini i nerviós Òrgans Agrupacions de diversos teixits, que fan la mateixa tasca i treballen de manera coordinada.
Ex. Cor, músculs, fetge i ossos Aparells Sistemes Conjunts d'òrgans formats majoritàriament pelmateix tipus de teixits i que duen a terme una funció determinada.
Ex. Sistema nerviós, musuclar, ossi Conjunts d'órgans, formats per teixits diversos que actuen de forma coordinada en la realització d'una funció.
Ex. Aparell circulatori, digestiu, respiratori o reproductor 5.
LA CLASSIFICACIÓ DELS ÉSSERS VIUS CARL VON LINNÉ (suec del s. XVIII) va idear un sistema per ordenar els organismes.
Els va classificar en CATEGORIES (TAXONS), segons les semblances que presenten Cada categoria inclou grups més petits.
Dos organismes de la mateixa espècie es poden reproduir
Ordenats per TAXONS, d'ampli a petit

REGNE>FILUM>CLASSE>ORDRE>FAMÍLIA>GÉNERE>ESPÈCIE CLASSIFICACIÓ DE L'ÉSSER HUMÀ
REGNE > ANIMAL
FILUM > CORDATS
CLASSE > MAMÍFERS
ORDRE > PRIMATS
FAMÍLIA > HOMÍNIDS
GÉNERE > HOMO
ESPÈCIE > HOMO SAPIENS A part del NOM COMÚ, tenim el NOM CIENTÍFIC.
Els dos en llatí, el primer és el GÉNERE i el segon és l'ESPÈCIE.
S'escriu en cursiva i la inicial del génere en majúscula.

Ex. Homo sapiens ELS CINC REGNES REGNE MONERES
Organismes procariotes i unicel.lulars, autòtrofs o heteròtrofs. Ex. Bacteris i cianobacteris
REGNE PROTOCTISTS
Organismes eucariotes, unicel.lulars o pluricel.lulars. Ex. Algues i protozous
REGNE FONGS
Organismes eucariotes, unicel.lulars o pluricel.lulars. Heteròtrofs. Ex. Fongs generadors de bolets, llevats i floridures
REGNE VEGETAL I METAFITES
Organismes pluricel.lulars eucariotes i amb teixits. Autòtrofs. BRIÒFITS i PTERIDÒFITS (plantes sense flor), GIMNOSPERMES i ANGIOSPERMES (plantes amb flor)
REGNE ANIMAL o METAZOOUS
organismes eucariotes pluricel.lulars i amb teixits. heteròtrofs. Animals invertebrats i vertebrats. 6.
ELS FÒSSILS, TESTIMONIS DEL PASSAT Els FÒSSILS són les restes petrificades d'organismes que van viure en el passat i s'han conservat a les roques, el gel o l'ambre. Es troben fóssils de les parts dures (dents, ossos, closques...) o de les seves activitats (petjades, excrements, ous, galeries...) La FOSSILITZACIÓ és el procés pel qual un organisme es converteix en un fòssil.
(És lent i comença quan l'organisme mor) de l'estudi dels fòssils se'n poden saber les CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES (grandària i forma), l'ALIMENTACIÓ (en funció de les dents), si teníen PÈL o PLOMES, quin era el CLIMA (calorós, sec o humit), l'HÀBITAT (marí o terrestre), el COMPORTAMENT (viuen en comunitats, caçaven en grup, cuidaven les cries...), quan van APARÈIXER i quan es van EXTINGIR 7.
HISTÒRIA
DE LA VIDA DATA

3800


3600


1800


700


570


450


200


145


65


5 Primers indicis d'ACTIVITAT
BIOLÒGICA sobre roca Primers restes fòssils d'ORGANISMES PROCARIOTES,
uns bacteris filamentosos Orígen dels primers organismes eucariotes unicel·lulars Aparició dels primers organismes eucariotes pluricel.lulars Explosió de múltiples formes de vida, totes elles marines (mol.luscs, artròpodes, peixos filtradors...) Les primeres plantes colonitzen la superfície (falgueres i coníferes). Apareixen insectes i amfibis terrestres Els grans rèptils dominen la terra.
Apareixen mamífers de mida petita i ocells Aparició de les plantes amb flor Extinció dels dinosaures i diversificació dels mamífers (apareixen els primats) Aparició dels homínids 8.
LES GRANS
EXTINCIONS Al llarg de la història de la Terra diverses extincions (canvis de clima, meteorits...) han provocat la desaparició de moltes espècies.
>Ex. La dels dinosaures fa 65 milions d'anys.
Actualment l'home és el principal responsable. Destrueix molts hàbitats i amenaça la biodiversitat del planeta EL REPTE

Fes recerca a internet.
Descobreix quines han estat les grans extincions de la història ACCIONS QUE CAUSEN L'EXTINCIÓ DE LES ESPÈCIES LA PÈRDUA DE L'HÀBITAT NATURAL Per fer-hi conreus, pastures o infraestructures
> Tala de boscos, cultius a praderies o aiguamolls dessecats
> Afecta a papallones, peixos, mamífers i ocells migradors LA INTRODUCCIÓ
D'ESPÈCIES INVASORES Desplacen i substitueixen les espècies autòctones.
També l'afavoreix l'intercanvi comercial.
> Ex. El cranc america`, mosquit tigre, alga caulerpa, musclo zebra i truita irisada EL COMERÇ IL.LEGAL
D'ESPÈCIES Afecta a animals i plantes en perill d'extinció o protegits.
> Ocells i peixos tropicals, alguns primats, orquídies, rèptils, rinoceront negre LA SOBREEXPLOTACIÓ De la caça i la pesca, que provoca la disminució d'espécies... 9.
LA PÈRDUA DE LA BIODIVERSITAT Mantenir la BIODIVERSITAT és important perquè en desaparèixer una espècie la resta de l'ecosistema s'altera; si el que desapareix és un depredador, apareixen moltes plagues. Altres desapareixen perque desapareix el seu aliment. LA LLISTA VERMELLA D'ESPÈCIES AMENAÇADES La IUCN (Unió Ingternacional per la Conservació de la Natura) ha emès una llista vermella d'espécies amenaçades La llista conté 17000 espècies amenaçades.
3200 tenen un elevat risc d'extingir-se en estat salvatge El 20% dels mamífers poden desaparèixer.
Ex. El linx Els AMFIBIS i els RÈPTILS representen el 32% estan amenaçades o extingides en estat salvatge.
Ex. Llangardaix gegant de l'illa de Hierro (a les Canàries) ELS ÉSSERS VIUS viuen a la duen a terme les són formats per es classifiquen en categories o FUNCIONS VITALS CÈL·LULES TAXONS en la qual es defineixen els en la qual hi han habitat moltes HÀBITATS ESPÈCIES que es caracteritzen
per factors com algunes d'elles extingides i que
les coneixem pels la quantitat de llum, la humitat,
el tipus de sòl, la temperatura... que són NUTRICIÓ
RELACIÓ que en els organismes
pluricel.lulars s'agrupen en que constitueixen els ÒRGANS que a la vegada s'agrupen en APARELLS I SISTEMES que són REGNE
FÍLUM
CLASSE
ORDRE
FAMÍLIA
GÈNERE
Full transcript