Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Onderzoek

No description
by

ronnie Pieters

on 11 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Onderzoek

Fase 1: Probleem
formulering Wat wil je als onderzoeker weten? (p24 en bijlage 1 t/m4) - Achterliggende motivatie van opdrachtgever?
- Probleemstelling en doelstelling?
- Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
- Centrale vraag, deel- en onderzoeksvragen?
- Over wie of wat wil je uitspraken doen?
- Wat is al er bekend over het onderwerp?
- Beschrijven, exploreren of toetsen?
- Is het onderzoek uitvoerbaar? Valkuilen en fouten Tips Fase 2: Onderzoekopzet (ontwerp) Heb je een opzet gekozen waarmee je de centrale vraag kan beantwoorden? Bijlage 5 1. Welke vorm van onderzoek kies je: Kwalitatief en/of
kwantitatief? Of een combinatie van de 2?
2. Gebruik je een populatie of trek je een steekproef en
hoe wordt die steekproef getrokken?
3. Hoe ga je de eigenschapsbegrippen(variabelen) uit de
centrale-, deel en onderzoeksvragen meten?
-Tip: Bestaande test zoeken over het onderwerp.
- Zelf begrip/variabel definiëren en/of operationaliseren Kwantitatieve opzet/ontwerp Steekproef Ronnie Pieters
15- 25/02-2013 Uitspraken niet valide en
betrouwbaar door - geen goede selectieve steekproef
- representativiteit
- te kleine steekproef
- betrouwbaarheid

Tip 1: Steekproefcalculator
Tip 2: Goudenstandaard
www.moaweb.nl/producten-en-diensten/gouden-
standaard
www.onderzoekpaleis.nl/NOPVO.htm
Tip 3: Bijlage 7 Checklist Steekproeftrekking
Tip 4: Aselecte of Selecte steekproef: Steekproefkader?
Tip 5: Statistiekboek Klamer. Dataverwerking, analyse en rapportage Centrale vraag niet beantwoord worden door:
- slechte voorbereiding en/of orientatie
- onduidelijke vraag
- onhaalbare doelstelling
- niet uitvoerbaar
- geld, tijd en/of bereid/bereikbaarheid
- onderzoek onvoldoende afgebakend 1. bezinnen voor beginnen
- inlezen en collega's spreken
- online verkennend onderzoek doen
- mindmappen gebruiken voor brainstorm over
variabelen en CV, DV en OV-vragen
2. goede analyse probleem
- wat is het probleem?
- hoe groot is het?
- wat is de aanleiding?
- voor wie is het een probleem?
- wat zijn de gevolgen?
- welk deel moet onderzocht?
- bij wie?
- wat moet het onderzoek opleveren?
3. goede tijdsplanning

4. begin eerst met je conceptueel model! Hulpmiddelen
- fase 1: mindmappen en formuleren van
onderzoeksprobleem- en -vragen
- fase 2: steekproefomvang, maken en afnemen
vragenlijst;
- fase 3: dataverzamelen
- fase 4: dataverwerking, analyse en rapportage

1. http://www.onderzoekstools.noordhoff.nl
2. Boek "Statistiek met behulp van SPSS
3. http://www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl
4. http://www.onderzoekdoen.noordhoff.nl
5. http://www.ditisonderzoek.noordhoff.nl Conceptueel model 1. Wat is de functie en belang van een CM?
2. Waarom eerst een CM beginnen en dan onderzoeksvragen?
3. Welke variabelen en welke waarden? (nominaal of scale?)
4. Causaal: Welke onderlinge relaties: direct, indirect, interactie?
5. Begin met te veranderen of te verklaren variabel? Welke?
6. Niks te veranderen of verklaren: géén CM!
7. Boek Onderzoek Doen: p 35 - 39 t/m 41

8. Tip: Stappenplan CM
http://www.ontwerpenvaneenonderzoek.nl Een CM is een verzameling van kernbegrippen, waartussen bepaalde relaties worden verondersteld. a. Survey
b. Experiment Kwalitatieve opzet/ontwerp a. Casestudie
b. Delphi methode/expert onderzoek
c. Ethnografisch onderzoek
d. Focusgroeponderzoek
e. Observatie onderzoek
f. (Diepte)-Interviews
g. (Secundaire) gegevensanalyse (deskresearch) Fase 3: Dataverzameling Verzamel je op de juiste manier je gegevens? 1. Hoe worden de variabelen in meetbare termen vertaald: operationaliseren?
2. Wat is een goede opzet voor een interview of enquête?
3. Wat is een goede opzet voor een observatieonderzoek?
4. Wat is een goede opzet voor het doen van onderzoek met
bestaande gegevens? Operationaliseren Variabelen vertalen in meetbare termen Dataverzamelingsmethode Methoden van dataverzameling
- Er zijn 3 manieren om aan gegevens
te komen voor onderzoek:
- gebruik maken van bestaande informatie
(goedkoop en snel en daarom altijd eerst overwegen)
- zelf interviewen en enquêteren
(vragen over gevoelens, houding, kennis en meningen)
- zelf observeren
(bij vragen over gedrag, mits het vaak genoeg voorkomt
en niet ongewenst of intiem is.)

- Zie bijlage 5 in boek Onderzoek Doen. 1 Zie p. 130 en bijlage 6
2. Juiste operationalisaties
3. Variabelen meetbaar maken
4. Verschillende meetniveaus
Nomimaal, ordinaal, interval en ratio
5. Directe- en Indirecte indicatoren en vragen
6. Indirecte indicatoren en sociale wenselijkheid verminderen Vragensoorten en -lijst Vragensoorten
Voorbeelden p.133-134
schaalvragen
Antwoord categorieën
Categorien meetbaar:
numeriek = rekenen
Meetniveaus p.137
Afname instrumenten (manieren)
Face to face, telefonisch, schriftelijk en internet
Tips hulpmiddelen
Onderzoekstools.noordhoff.nl p51
Gebruik van SurveyMonkey
Thesistools Heb jij de gegevens op een juiste manier verwerkt en geanalyseerd? Trek je de juiste conclusies en rapporteer (+ adviseer)op een correcte manier? Statistiek met behulp van SPSS
Keuze van statistische toets: hulpmiddelen
Frequenties, verschillen of samenhangen?
Meetniveau: Nominaal, Ordinaal en Scale
Beschrijvende statistiek
Verklarend (toetsend/verbanden)statistiek

Tip: hulpmiddelen
Onderzoektools hoofdstuk 4
hulp bij keuze van een statistische toets
ook voor analyse inhoud social media
weergeven van antwoorden op open vragen
controle op leesbaarheid en visualiseren van data
Onderzoek Doen hoofdstuk 9
www.ditisonderzoek.noordhoff.nl Valkuilen en fouten Mogelijke fouten bij analyse, conclusies en rapportage? Verkeerde analyse en/of conclusie door : B/V?
kwantitatief - invloed van 3de variabelen of toeval
kwalitatief - te subjectief en/of te globaal

Uit het niets iets maken:
conclusies niet gebaseerd op onderzoeksresultaten
resultaten teveel gegeneraliseerd
onvoldoende kritisch op eigen conclusies
adviezen sluiten niet aan op conclusies Workshop (toegepast) Onderzoek doen!

- Fasen/onderdelen van onderzoeksproces
fase 1: Probleemformulering
fase 2: Onderzoekopzet
fase 3: Dataverzameling
fase 4: Dataverwerken, analyse &
rapportage
- Valkuilen, tips , hulpmiddelen en bronnen

- Onderzoek Doen: Onderzoeksproces p 24-25 Hulpmiddelen voor al de 4 fasen. Online Bronnen Google Scholar
Google News Archive Search
Scirus.com
Wikipedia.org (Engelse versie)
Moaweb.nl
CBS.nl
Hanzemediatheek
Marketline Advantage
Reach Vragen? Bedankt!
Prezi-link
wordt
toegestuurd.
Full transcript