Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Projektowanie fundamentów pośrednich (pali) wg PN-83/B-02482

No description
by

Dariusz Szwarkowski

on 10 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Projektowanie fundamentów pośrednich (pali) wg PN-83/B-02482

Projektowanie fundamentów pośrednich (pali) wg PN-83/B-02482 i EC7, Projekt numer 2
Projekt nr 2
Tablica 4 PN-83/B-02482
Bibliografia
Fundamenty pośrednie
Rodzaje pali
Ze względu na pracę pali, wyróżniamy:
a) pale przekazujące obciążenia za pomocą postawy pala (ostrza) na warstwę nośną gruntu,

b) pale wiszące (zawieszone)-przekazują obciążenia przy pomocy sił tarcia na pobocznicy

Rys.1 Fundament pośredni [2]
Fundamenty pośrednie to fundamenty, które przenoszą obciążenia na nośną warstwę geotechniczną nie zalegającą bezpośrednio pod typowym fundamentem bezpośrednim.
Stosowane są wtedy gdy pod fundamentem występuje warstwa słaba, a wykonanie wykopu do warstwy nośnej jest nieopłacalne ze względu na zbyt duży front robót.

c) pale normalne-przekazują obciążenia zarówno pobocznicą jak i podstawą pala
Typowe średnice pali w zależności od technologii
a) pale Straussa: 300, 350, 400, 500 mm,
b) pale Wolfshoza: 300, 350, 400 mm,
c) pale Franki: 420, 520 mm,
d) pale FUNDEX: 380, 440 mm,
e) pale VIBREX: 380, 410, 460, 510, 560, 610 mm.
f) Pale CFA: 600, 800, 1000 mm (pale wielkośrednicowe, wiercone, technologia ciśnieniowego betonowania ciągłego)

Rys. 2 Pale typu Straussa [3]
Rys. 3 Pale typu Wolfshoza [4]
Rys. 4 Pale typu Franki [4]
Rys. 5 Pale Vibro-FUNDEX [5]
Rys. 6 Pale typu VIBREX [4]
Rys. 7 Pale CFA [4]
opracował: mgr inż. Dariusz Szwarkowski. All right reserved
Rys.8 Warunki posadowienia
Wskazówka 1
Grunty o IL ≥0.75 oraz ID =0.20 i grunty nieskonsolidowane przyjmuje się z ujemnym lub zerowym tarciem. Grunty organiczne mają kąt tarcia równy 0. Grunty takie traktujemy jako nienośne.
Wskazówka 2
Dla pali wyciąganych znika Np. Bo siły nie są przekazywane na podstawę. Może przykład?
Wskazówka 3
Wartości jednostkowego oporu granicznego q zostały opracowane dla głębokości większej lub równej 10 m i pali i wyjściowej średnicy pala równiej 0.40 m.
Co zrobić dla przypadku gdy chcemy policzyć jednostkowy opór graniczny podłoża dla pali zagłębionych płycej?
A co w przypadku pali o średnicy większej lub mniejszej od 0.4m?
Dla pozostałych gruntów (wymienionych w tabl. 1) wartości q nie zależą od średnicy pala i po przekroczeniu głębokości krytycznej hc = 10,0 m przyjmują wartości stałe niezależne od głębokości.

Uwaga:
Wyznaczenie wartości q i t nie zawsze rozpoczynamy od poziomu terenu.

Rys. 9 Posadowienie na palach, przypadek c,d
Wyznaczenie wartości qc, cd
Krzywa 1 dotyczy:
-pali wbijanych i wwibrowywanych, D < 0.4m, gruntów niespoistych o ID > 0.33,
Krzywa 2 dotyczy:
-pali wbijanych i wwibrowyanych, D > 0.4m, gruntów niespoistych o ID > 0.33,

Krzywa 3 dotyczy:
-pozostałych gruntów (brak wymagań odnośnie średnicy i technologii wykonania pala).

Rysunek 2 Pale wiercone
Krzywa 1 dotyczy:
-pali wykonywanych w gruncie spoistym i niespoistym o ID ≤0.33, niezależnie od średnicy D trzonu pala,
Krzywa 2 dotyczy:
-gruntów niespoistych o ID > 0.33 i średnicy D > 0.4m

wartość współczynnika materiałowego wynosi 0.9 (wg PN-81/B-03020)

Wartość ti (tarcia na pobocznicy pala)
Jakie wartości jednostkowej obliczeniowej wytrzymałości gruntu wzdłuż pobocznicy (ti) przyjmować?

Wskazówka 4
W przypadku wyznaczenia 3 pali, należy dołożyć dodatkowy czwarty pal. Należy wtedy zmienić średnicę pali i ich długość, tak by zaprojektowane posadowienie pośrednie było ekonomiczne.
Z ROSTAWEM BAWIMY SIĘ NA KOŃCU
Co jeśli wbijamy pale w piaski luźne?
NALEŻY SIĘ WTEDY KIEROWAĆ NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI ->>
Podstawowe zasady:
a) nośność pali w grupie równa się sumie nośności pali pojedynczych, gdy rozstaw między nimi r >= 4D.

b) gdy 3D <= r < 4D można tak obliczoną nośność grupy pali (suma nośności pali pojedynczych) zwiększyć o 15%,

c) gdy r < 3D można nośność grupy zwiększyć o 30%.
Tak wyznaczona nośność grupy pali nie może przekraczać nośności fundamentu bezpośredniego o powierzchni wyznaczonej obrysem zewnętrznych pali w fundamencie i na głębokości ich podstaw.

Co jeśli wbijamy pale w grunty spoiste?
W przypadku zagłębiania paliw grunty spoiste (z wyjątkiem zwartych) należy sprawdzić strefy naprężeń wokół pala zgodnie z 3.4.1, normy PN-83/B-02482.
Wskazówka 4
Gdy strefy naprężeń nie zachodzą na siebie
w poziomie podstaw pali to nośność grupy równa się sumie nośności pali pojedynczych. Gdy strefy naprężeń zachodzą na siebie, należy do obliczeń nośności grupy pali wprowadzić współczynnik redukcyjny m1, zgodnie z 3.5.
[C.Rybak]
Jak wyznaczyć wartość nośności podstawy pala?
[Z. Wiłun]
[Z. Wiłun]
Literatura
1. Wiłun: Zarys geotechniki
2. T. Lambe, R. Whitman: Mechanika Gruntów
3. O. Puła, Cz. Rybak, W. Sarniak: Fundamentowanie: projektowanie posadowień
4. PN-83/B-02482 Nośność pali i fundamentów palowych
5. PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne. Część 1 Zasady ogólne,
6. PN-EN 1997-2:2008: Projektowanie geotechniczne. Część 2 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego
7.L. Wysokliński i inni: Projektowanie geotechniczne według Eurokodu 7. Poradnik
Strony internetowe wykorzystane w prezentacji
[1]http://www.s8-droga.pl/odcinek6/lipiec-2012.html
[2]http://mostpolnocny.warszawa.pl/fundamentowanie-obiektu/
[3]http://chodor-projekt.net/encyclopedia/fundamenty-posrednie/
[4]http://geotechnika.edu.pl/media/Technologie_pali.pdf
[5]http://mlodyinzynier.blog.pl/tag/pale/
Full transcript