Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of PSM 1 - finale :)

whole 1 to 3 chapters.
by

Affizah Dzulkifli

on 28 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of PSM 1 - finale :)

KONSEP LATAR BELAKANG KAJIAN. PSM OKU BAB 3 BAB 2 BAB 1 KAEDAH KAJIAN Orang Kelainan Upaya (OKU) : kekurangan jangka panjang fizikal,
mental, intelektual atau deria yang
apabila berinteraksi dengan pelbagai
halangan, boleh menyekat penyertaan
penuh dan berkesan mereka dalam
masyarakat (Akta Orang Upaya, 2008) Fasiliti : perkhidmatan, bangunan atau sebuah peralatan yang dapat memudahkan sesebuah kerja dilakukan bagi tujuan merawat, menyimpan ataupun tempat buangan bahan (ICF Services, 2006) PERNYATAAN MASALAH Penyediaan fasiliti untuk Orang Kelainan Upaya (OKU) yang kurang di terminal bas telah mengakibatkan masalah pergerakan bagi golongan ini menjalani kehidupan seperti orang biasa. Orang Kelainan Upaya (OKU) yang paling
banyak menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam seperti komuter adalah orang tua yang telah pencen dan pengguna berkerusi roda berpendapat banyak penambahbaikan boleh dilakukan terhadap fasiliti yang sedia ada (seyed, et all, 2011). Konsumer Kini, 29 Jan 2010- masalah berlaku apabila infrastruktur yang di bina tidak mencapai piawaian untuk pengguna OKU seperti tiada cecondong untuk pngguna berkerusi roda dan tiada 'tacticle guiding block' iaitu penunjuk jalan bagi orang buta (Sam, 2010). PERSOALAN KAJIAN Adakah fasiliti untuk Orang Kelainan Upaya (OKU) adalah disediakan di stesen bas ? Apakah pandangan Orang Kelainan Upaya (OKU) terhadap fasiliti yang disediakan di stesen bas ? OBJEKTIF KAJIAN Mengkaji penyediaan fasiliti untuk Orang Kelainan Upaya (OKU) di stesen bas. Mengkaji pandangan Orang Kelainan Upaya (OKU) terhadap fasiliti yang disediakan di stesen bas. KEPENTINGAN KAJIAN Orang Kelainan Upaya (OKU) pendedahan tentang kewujudan fasiliti yang sedia ada. penggunaan fasiliti secara maksimum dan menyuarakan penambahbaikan yang boleh dilakukan agar lebih selesa dan pergerakan lebih lancar dan selesa. Kontraktor, pihak TBS dan TPS kesedaran kepada kontraktor terhadap pengguna OKU. dapat membuat penambahbaikan sekiranya mendapat maklumbalas tentang kekurangan kemudahan untuk OKU dan mengikut spesifikasi. SKOP KAJIAN Terminal Bersepadu Selatan
(TBS) Terminal Pudu Sentral
(TPS) FASILITI kualiti atau keadaan sesuatu tempat atau kawasan yang turut menyebabkan kawasan itu menjadi seronok , harmoni dan dapat dinikmati dengan lebih baik dan termasuklah kawasan lapang, taman, taman rekreasi dan tempat permainan (Akta Perancangan Bandar dan Desa, 1976). ORANG KELAINAN UPAYA (OKU) orang yang tidak berupaya menentukan sendiri bagi memperoleh sepenuh atau sebahagian daripada keperluan biasa seseorang individu dan tidak dapat hidup bermasyarakat sepenuhnya disebabkan sesuatu kekurangan semasa dari segi fizikal atau mental dan samada berlaku semenjak lahir atau kemudian dari itu (Kementerian Penerangan Malaysia). FASILITI UNTUK OKU garis panduan bagi OKU telah diperincikan
dalam 'Malaysian Standard 1 184:2002-Code of Practice on Disabled Persons' untuk pembinaan bangunan awam (Ahmad, et all, 2012). contoh kemudahan yang perlu ada di stesen bas (Sam, 2010) : cecondong tacticle guiding
block kawasan letak
kereta tandas JENIS KELAINAN UPAYA (Jabatan Kebajikan Masyarakat) pendengaran tak dapat mendengar dengan jelas kedua-dua telinga tanpa menggunakan alat bantu dengar atau tak dapat mendengar langsung walau dengan alat bantu dengar, penglihatan buta kedua-dua belah mata / sebelah mata / penglihatan terhad di kedua-dua belah mata / lain-lain gangguan penglihatan kekal. pertuturan tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan komunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. fizikal ketidakupayaan kekal anggota badan samada disebabkan oleh kehilangan / ketiadaa / ketidakupayaan mana-mana anggota badan yang boleh menjejaskan fungsi mereka dalam melakukan aktiviti asas sepenuhnya. masalah
pembelajaran kecerdasan otak tidak selaras dengan usia biologikal. mental mental yang tidak berupaya berfungsi samada sebahagian atau sepenuhnya dalam hal berkaitan dirinya atau masyarakat. pelbagai mempunyai lebih dari satu ketidakupayaan. STATISTIK KAJIAN LEPAS kerajaan perlu melihat semula rekaan struktur binaan fasiliti yang sedia ada samada ianya bersesuaian dengan tahap kepenggunaan Orang Kelainan Upaya (OKU) untuk kemudahan setiap hari dan seiring dengan pengguna normal yang lain (Seyed, et all, 2011) Penyediaan fasiliti untuk golongan Orang Kelainan Upaya masih lagi lemah pelaksanaannya di Malaysia berikutan banyak pihak yang masih belum peka dengan undang-undang dan keperluan Orang Kelainan Upaya (OKU) dan mengakibatkan golongan ini masih lagi mengalami pelbagai rintangan dalam keboleh-aksesan penggunaan pengangkutan awam (Memorandum BANGKIT, 2012). Penyediaan fasiliti yang tidak seiring dengan pengguna Orang Kelaianan Upaya (OKU) juga akan mengakibatkan kecederaan kepada pengguna dari golongan itu sendiri. Ini adalah terbukti dengan sokongan artikel dari Utusan Online di mana pengguna buta telah terjatuh ke landasan akibat tidak terdapat ‘tacticle guide’ bagi membantu pengguna tersebut mengetahui dia berada di penghujung landasan (Umavathi, 2012). RESPONDEN KAEDAH OBJEKTIF mengkaji fasiliti untuk orang kelainan upaya (OKU) di stesen bas. temubual pemerhatian audit kontraktor dan pemilik bangunan TBS dan TPS. mengkaji pandangan Orang Kelainan Upaya (OKU) terhadap fasiliti yang disediakan di stesen bas. soal selidik pengguna OKU di TBS dan TPS KAEDAH perpustakaan temubual pemerhatian pengauditan soal selidik INSTRUMEN KAJIAN soal selidik borang audit RESPONDEN KAJIAN temubual : kontraktor, pihak TBS dan TPS soal selidik :
OKU pengguna TBS dan TPS KAEDAH ANALISIS menggunakan perisian SPSS. statistik mengikut jenis kelainan upaya statistik mengikut negeri sumber : laman sesawang Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). IDEA JURNAL
Full transcript