Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

iONİA ORYANTALİZAN SERAMİK

Copy this quick tutorial to learn how prezi works
by

gizem sarı

on 2 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of iONİA ORYANTALİZAN SERAMİK

Oryantalizan Dönem
İsimlendirme Sorunu
Araştırmacıların başlarda stil kritiği üzerinden Rhodos'ta üretildiğini düşündüğü; Samos serileriyle beraber Samos'un da bir üretim merkezi olarak aday gösterildiği Oryantalizan seramiğe ait ürün gruplarının aslında büyük ölçüde Miletos'ta üretilmiş olduğu ve "Seramiğin Evi'nin Miletos'ta olduğu anlaşılmıştır.

Güney İonia
Miletos etkisi göz ardı edilemez.
Güney Ionia nın taşıdığı merkezi pozisyon anlaşılamamıştır. (Rhodos)
Dupont
'un yayınlarından sonra Milet ile ilgili bilgiler kesinlik kazanmaktadır.
Rhodos/Rhodian olarak isimlendirilmiş olan seramiklerin aslında Miletos'ta üretilmiş olduğu ve Samos Adasının zannedildiği kadar büyük rol taşımadığı anlaşılmaktadır.

Cook

ise; Oryantalizan Seramiği üçe ayırmaktadır.
Erken=Güney Ionia, 7. yy ortalarından sonuna kadar*
Orta =Güney Ionia , (*)
Geç= Kuzey Ionia, 6. yy başından itibaren.


Güney Ionia siyasi nedenlerinden dolayı kesintiye uğramaktadır. Üretim kuzeye kayar. Daha sonra Fikellura seramiği ile yine Oryantalizan Stil'in merkezi haline dönmektedir.
Kuşlu kaseler
1. evre: 700-675: kenarda çıkıntı ve nokta sırası süslemesi
2. evre: 675-640: çıkıntı ve nokta süslemesi kaybolur.
3. evre: 650-615: alt kısım ışın dizileriyle süslenir.
4. evre: 615-600: alt sınır ortadan kalkar.

Kuzey İonia

19 yy da Rhodos'da yapılan kazı çalışmalarında çıkarılan bezemeli seramikler Biliotti ve Salzmann tarafından
Rhodos Seramikleri / Rhodian
olarak isimlendirilmiştir.

J. Boehlau bunların Miletos üretimi olduğunu düşünerek
Miletos
olarak isimlendirmiştir.
Pfuhl ise
Rhodos-Miletos
stili olarak ortak bir isim önermektedir.
Price,
Rhodos ve Miletos
'un üretim ve dağıtım merkezi olma durumunu paylaşmış olabileceğini belirtir.
Daha sonra Price; bu stili rezerve tekniğin kullanıldığı
Kamiros A Stili
ve miks tekniğin kullanıldığı
Kamiros B Stili
şeklinde sınıflandırmıştır.
Rumpf, Kamiros B'yi,
Euphorbos
adı altında yeniden ele alır.
Schiering ise bu gruplara
Vlastos
adını verdiği bir üçüncü grup ekler.
İonia Oryantalizan Dönem Seramiği
Erken Oryantalizan Dönem/7yy ortaları ile başlamaktadır. On yıldan uzun sürmez.
Hazırlayan: Gizem SARI
Antalya-2015

Anadoluda tüm kültürel etkileşimler görülmektedir.
Seramik üzerinde yatay çizgi azaldıkça oryantalizan dönem girilmektedir.
Aslan avı, savaş mücadalesi, hoplitler, üçlü figürler, av sahneleri..
Hikayeci anlatım ön plandadır.
Attika- Korint bu dönemde ön plandadır. Ancak Anadolu'da Karia, Lydia Iç Anadolu ile ilişkileri söz konusudur. Ionia'da böyle bir durum söz konusu değildir.
Ionia bölgesi --> Güney ve Kuzey ( Milet- Klozomenai)
Milet ' de doğu özelliğine rastlamaktayız.
Rhodos sıkıntılı bir konudur. Üretim yok ama konteks-buluntular mevcuttur.
Alman Ekolü ise;
Cook;
Yaban Keçisi Stili
Akurgal;
Hayvan Frizli Kaplar
Kerschner;
Coğrafi-Kültürel
Güney İonia Arkaik
Karia Arkaik
Yerel ekoller kent isimleri ile
Miletos Arkaik, Ephesos Arkaik
Miletos
Samos
Ephesos(Orta)
Güney ionia, oryantalizan seramiğin doğduğu merkez hemde Geometrik gelenekle bağlantılı kurulabilen tek alandır.
Geometrik dönem den Erken döneme geçişte; geometik stilin özellikleri hala görülmeye başlanmaktadır. Ayrıca rezerve teknik ve palmet bezemesi yeni özellik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Oryatalizan Erken dönemindeki en yaygın form;
Oinokhoe
'dir. Geç dönemlere doğru basık, geniş bir form olacaktır.
Bir diğer form ise Krater'dir
.
Başlangıçta figürler silüet verilmiştir. Zamanla baş, kürek kemikleri, karın bölgesi ve boyun çizgisi rezerve teknikle gösterilir.
En sık rastlanılan figür olan yaban keçisinin karın altındaki rezerve alan bir kural olarak nokta sıralarıyla detaylandırılır. Daha sonra figürlerin iç kısmı noktalarla bezenmektedir. (7 yy. ortaları)
dama tahtası
ince bant
saç örgüsü
" S" bandı
içi taralı meander( H.Walter- GG ağaç meanderin yeni üslubu olarak yorumlar.)
ışın-dil bezemesi
680 ? başlar.
650 lerde biter.
Cook; Erken Oryanlizan Dönemi detayları, doldurma motifleri ve hayvanları ile bir şekil verme dönemi olarak anlatmaktadır.
NOT: İnsan bezemesi Fikellura dönemine kadar yok!
Ayrıca Anadolu da kazıma tekniğine raslamıyoruz!
Krem Astar tipik özelliktir.
Güney İonia için R. M. Cook
7 yy. ortaları
Erken dönemlerde Kuzey İonia'nın kendine has özellik gösterildiği ilk araştırmacılar tarafından dile getirilmiştir.
6yy itibariyle stil görülmeye başlanır. 570 lere kadar sürmektedir.
Özet olarak açıklamak gerekirse; Güney de Orta I aşaması sürerken, Kuzey'de denemeler yapılmaya başlanıyor. Geç aşamada stil oturmaya başlar.
Klozomenai de son yıllarda yapılan araştırmalar seramik fırınlarının 7 yy. ortasına ait olduğunu göstermektedir.
ROZETLİ KASELER
Kuşlu kaselerin yerine geçerler.
625-600 yıllarından 550 yıllarına kadar üretilirler.
Standart dekorasyon son derece basittir. Kulplar arası yedi noktalı leke şeklinde yapılmış rozetlerle bezelidir.
İki tarafta birer grup dikey çizgi sınırlayıcı olarak yer alır.
Altta ışınlar, geç safhada basit koyu renk yatay bantlar.
Hamur gittikçe kabalaşır.

LOTUSLU KASELER
Rozetli kaselerin bir varyasyonu.
Rozetlerin yerine üç yapraklı lotus çiçekleri alır.

Otlayan Geyik ve aslanlar tipik bezemedir.
Güney Ionia Erken Yaban Keçisi Stili

YABAN KEÇİSİ STİLİ:
Yaban Keçisi stili, Ege adaları ve Batı Anadolu kıyılarındaki üretim merkezlerini içine alan bir karma stildir. Konularını daima hayvan frizleri ve mücadeleleri oluşturur. Sıklıkla Yaban Keçisi frizleri betimlendiği için bu adı almıştır. Figürlü sahneli bezemeler yok denecek kadar azdır. Geç Yaban keçisi döneminde, stilin güney ionia kolu olan Fikellura stili, az da olsa figürlü bezeme içermektedir. Aynı dönemde, taşralı tarzda fakat Yaban keçisi ruhuna uygun ama kazıma tekniğinde siyah figürlü örnekler veren Kuzey İonia Siyah figürü hem teknik hem de anlayış açısından Yaban Keçisi stilinden tamamen ayrılır.
Hamur kaba. Atölye farklılıklar görülür.
Bezeme boyası koyu kahve-siyahtır.
Beyaz ek boya sık kullanılır.
YKS hayvan stilidir ve insan figürü yok denecek kadar azdır.
Doğudan esinlenmiştir.
Erken dönem yeni yeni geometrik etkilerden kurtulmaya başlanır.

ORTA Yaban Keçisi Stili I
Oinochoeler yaygın görülmektedir.
Geyikler ve keçiler gövde altında rezerve çizgilerle sınırlı.
Doldurma motifleri sık ve kaba.
Friz sayıları artar.
Kompozisyon zenginleşmesine rağmen, süslemeler halen gövde üzerinde kulp bölgesinde yer alır.
Yönler genelde otlayan hayvanlarda soldan sağa verilmektedir.
Gövdenin altı dil motifleriyle ya da lotus çiçekleriyle süslüdür.
Süsleme alanlarının yatay bandlar sınırlar.
Subgeometrik stil halen aktiftir.
Genelde ayrıntı işleme Korint’den daha azdır ve özensiz.


Orta YKS I’deki özen kaybolur.
Eserler çok özen gösterilmeden ve kafa yormadan yapılırlar.
Ayırıcı olarak yatay bantlar karşımıza çıkar.
Hayvanlar biraz daha uzun yapılır.
Böylece kabın tamamını boyamak için 6-7 hayvan motifi yerine dört hayvan yeterli olur.
Doldurma motifleri daha da kaba ve özensiz.
Lotuslarında sayısı azalır.
Boyundaki süslemelerin yerini yatay bandlar alır.
Sonlara doğru süsleme bandı sayısı azalır.
Omuz boyalı, altta çizgiler arasında meander.
Vazonun altı tekrar eski gelenekte ışınlarla bezeli.
600 civarında oinochoelerin karnında sert bir hat görülür.
Dekorasyon daha da sadeleşir.
Bu evrede tabaklar çok yaygın.
Standart olarak ortada yuvarlak bir palmet (bazen lotus), çevresinde iki bant (bazen purpur renkli) ara süsleme, tekrar iki bant.
Dış süsleme alanı altı ya da daha fazla metopa bölünmüş içinde keçi başı, kaz veya sfenks yer alır.
Oinochoe topaç şeklinden yumurta formuna dönmeye başlar.
Orta Yaban Keçisi Stil II
Kuzey İonia
FİKELLURA SERAMİĞİ
İlk örnekler Rodos’da bulunduğu için bulunduğu nekropolden isimlerini alırlar.
Geç Yaban keçisi döneminde, stilin ayrılan güney ionia kolu olan Fikellura stili, az da olsa figürlü bezeme içermektedir.
Genelde beyaz astar boyalıdırlar.
Orta YKS’den türemişlerdir.
En çok 25-35 cm yükseklikteki amphoralar bezenir.
Genelde özensiz yapılmışlardır. Oinochoe, amphoriskoi ve kase sevilen formlardır.
En tipik süslemesi hilal şeklindeki bezemedir.
İnsanlar komoslar şeklinde veya symposion sahnelerinde görülür.
Boyama rengi siyah, kahverengi veya kırmızının tonları şeklindedir.
Hem kült hem de günlük kullanım için üretilmişlerdir.
Erken safhada hayvan frizleri de görülür.
Sonlara doğru geniş bir alana yayılmış tekli figürler (tipik olarak volütler) karşımıza çıkar.
560-494 arasında üretildikleri kabul edilir.
Yaban keçisi stilinde figürlü sahneleri son derece az olduğunu daha önce aktarmıştık. Bu GYK örnelerinde bu kolaylıkla gözlemlenebilir. Bütünüyle ışınlar ve doldurma motiflerinden oluşan dekoratif bir bezemeye sahiptirler. Motiflerde simetri dikkati çekmektedir.

Bu seramiğin hamuru Milas hamuruna benzer bir yapıya sahiptir. Bu hamurun özellikleri Güney İoniadaki yaban keçisi sitilinde yapılmış kapların hamurlarıyla benzer özellikler göstermektedir. Bu seramikler üzerinde beyaz ve mor renkler kullanılmıştır. Mor renkler başlangıçta beyaz oinochelerin dudak kısmında, elbise beneklerinde ve yılanların betimlenmesinde kullanılmışlardır. Bu seramikler yaban keçisi sitilinden, siyah figür tekniğine geçiş döneminde arada oluşan boşluk dönemde toplumların yaşantısına girdiğinden dolayı bu seramiği yaban keçisi sitilinden siyah figür tekniğine geçiş seramiği yani Transisyonel Dönem seramiği olarak tanımlayabiliriz.
Erken Fikellura ve Ephesos Grubu seramikleri Daskyleion’da az sayıda temsil edilmektedir ve bunlar Doğu Yunan Orientalizan etkilerini taşırlar. C. H. Greenewalt, Jr., Sardis’de ele geçen Erken Fikellura seramikleri üzerine yapıtığı incelemede bu seramiklerin batı Anadolu’nun Yunan olmayan bir kesiminde üretildiğini ileri sürmüştür (C. H. Greenewalt, Jr., “Fikellura and ‘Early Fikellura’ Pottery from Sardis”, CSCA 4 [1971]: 153-180).

Milet
Samos
Milet
Samos
Samos
Samos
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Milet
Kyme

?
Genel olarak; SAMOS(G.I)
Kuzey İonia/ Samos
Fikellura Seramiği Samos
Kuzey İonia için N. Aytaçlar
KAYNAKÇA

M. Nezih Aytaçlar: South Ionian Orientalizing Style Squat Oinochoai (Güney İonia Orientalizan Stilindeki Bodur Oinokhoeler) Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları Arkeoloji Dergisi Vıı (2006/1)

Crawford H. Greenewalt,Jr. Fikellura And “Early Fikellura” Pottery From Sardis


Oryantalizan Dönem (Mö- 640 - 600) 16.01.2012 Doç. Dr. Erhan Öztepe

Esra Nigar Irmak, Enez’de (Ainos) Ele Geçen Orientalizan Seramikler Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2010


M. Nezih Aytaçlar, The Collaboration Of The Painters On Some South Ionian Orientalizing Vases Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Armağan Kitaplar Dizisi: 1

R.M. Cook And Pierre Dupont, East Greek Pottery,1998


M. Kerschner, Die Ionische Wanderung İm Lichte Neuer Archaologischer Forschungen İn Ephesos


Gözde Coşkun, Adnan Menderes Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Arkeoloji Anabilim Dalı,2007,Oryantalizan Dönem Seramiginde Bezeme Gelisimi, Yüksek Lisans Tezi


Devrim Erşen , Dokuz Eylül Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Arkeoloji Anabilimdalı,Arkeoloji Programı,Yüksek Lisans Tezi,Literatürde Doğu Hellen Orientalizan Seramiğinin İncelenmesi Ve Değerlendirmesi,2010

Full transcript