Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

JUDENDOM

No description
by

rebecka lööv

on 15 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of JUDENDOM

JUDENDOM
Heliga skrifter
Historia
- Judarnas historia började för över 4000 år sedan i Mesopotamien (nuvarande Irak).

- I Bibeln berättas om en man som hette Abraham.

- Gud uppenbarade sig för Abraham och utsåg honom och hans efterkommande till sitt utvalda folk.
Högtider
Jom Kippur - Försoningsdagen

- En helg som infaller 10 dagar efter den judiska nyråsdagen
- Den viktigaste högtiden som innebär fasta dvs ingen mat/dryck
- Innebär även bön och gudstjänst
- Firas till minne av ett heligt tempel som förstördes i Jerusalem
- Under högtiden ska man tänka tillbaka på året som gått och be människor om förlåtelse
Judar i världen
Image by goodtextures: http://fav.me/d2he3r8
Snabb fakta om Judendomen
- Monoteistisk religion = tron på en Gud
- Räknas som en av världens äldsta religioner
- Ca 14 miljoner judar i världen
- Judarnas historia började för ca 4000 år sen i Mesopotamien (nuvarande Irak)
- Det började med stamfadern Abraham
- Judarnas egentliga grundare är Moses, han levde på 1500-1400 talet f.kr
Judarnas historia började med Abraham som levde i Mesopotamien (Irak), ca 4000 år sen
Grundaren är Moses som levde någon gång på 1500-1400 talet f.kr (före Kristus)
Moses fick i uppdrag att leda sitt folk ut ur Egypten, där de levde som slavar
Moses tog emot Guds budskap av ängeln Gabriel på berget Sinai
Guds budskap innefattade de 10 budorden, som ligger till grund för religionen men även inom många andra religioner
När Moses tog emot budorden, ingick han och hans judiska folk i ett förbund med Gud
Moses
Det heliga avtalet eller förbundet med Gud
Enligt judisk tro ska judarna ha slutit ett förbund med Gud
En viktig tanke inom Judendomen är att judarna har fått i uppdrag att vara
Guds vittnen
Det menas att judarna ska följa Guds regler och bud samt förklara guds lära för andra människor
I de heliga skrifterna står det om ett heligt avtal
Att vara jude betyder inte bara att man tillhör en religion utan även ett folk
Om judarna håller sitt avtal med Gud, dvs att följa Guds regler och budord, kommer hela världen att bli rättvis, fredlig och god
Vad händer om Judarna håller sitt avtal med Gud?
När detta händer tror judarna att världen kommer gå in i en ny tid som kallas
Den messianska tiden
De tror att när avtalet är slutfört kommer det komma en fredlig ledare till jorden som kallas för
Messias
Ordet messias innebär att ledaren är utvald av Gud och kommer att visa världens befolkning hur man ska fortsätta leva i fred
Judarnas heliga skrift kallas för
Tanakh
som är ett samlingsnamn för tre skrifter
Torah - som betyder Lära

Neviim - som betyder profeterna

Khetuvim - som betyder skrifterna
https://www.google.se/search?q=tanakh&biw=1366&bih=651&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi16qjGxczKAhWJhiwKHfDXCEAQ_AUIBygB
Tanakh mostavarar ungefär gamla testamentet i Bibeln
1. Jag är Herren, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himmelen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.
2. Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn.

3. Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar den. Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds, sabbat. Då skall du inte utföra något arbete.

4. Hedra din far och din mor.

5. Du skall inte mörda.

6. Du skall inte begå äktenskapsbrott.

7. Du skall inte stjäla.

8. Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.

9. Du skall inte ha begär till din nästas hus.

10. Du skall inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna eller något annat som tillhör din nästa.

Guds budord
Moses fick i uppgift att leda det judiska folket ut ur Egypten till Kaanans land (Israel)
En högtid är ett tillfälle där man bryter vardagens sysslor för att vanligtvis fira något
Högtider finns i alla kulturer och religioner
Inom Judendomen finns flera högtider som är betydelsefulla och som firas på olika sätt
Full transcript