Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Diversiteit, week 7, periode 1, 2018-2019

week 7, periode 1
by

Koen van Zeeland

on 12 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Diversiteit, week 7, periode 1, 2018-2019

Week 7
Lesinhoud
Lesweken
Toetsinhoud
Wat is nu eigenlijk typsich Nederlands?
Wat vindt jij?
- Uitleg over afstemmen & perspectief wissel
- UItleg over TOPOI model & transculturele
communicatie
- Voorbereiding voor de toets
week 2: Culturele diversiteit & introductie
week 3: Zelfonderzoek & zelfkennis

(eigen referentiekader/ reductie)
week 4: Contact maken en netwerk
onderhouden

(Presentie en erkenning)
week 6: Afstemmen en van perspectief wisselen
(Transculturele communicatie & TOPOI)
periode 2 (4x)
periode 1: Performance met acteur
alle thema's die behandeld zijn in de les
gezamenlijke toets met:

* systeemgericht werken
* gespreksvoering (met kinderen)
aansluiten & connectie maken
Het belang van diversiteit binnen de jeugdhulpverlening?
De cirkel van aansluiting
bron: retourtje inzicht;
Zijn er vragen voor de toets?
Opdracht:
Vul nu voor jezelf de diversiteitscirkel in op het uitgereikte papier.
Social Media
Wat hebben jullie gevonden op Social media:
Evaluatie van de periode:
Voorbereidende opdracht
voor periode 2:
Diversiteit
Afstemmen & van perspectief wisselen
TOPOI staat voor:
Taal
Ordening
Personen
Organisatie
Inzet

Dit zijn de ‘plaatsen’ of ‘gebieden’ in de communicatie waar je misverstanden kunt achterhalen en aanpakken. Vier van de vijf gebieden van TOPOI zijn aan de veronderstellingen van Watzlawick ontleend:
Taal: omvat de verbale en non-verbale taal van de deelnemers aan het gesprek. Digitale taal is de taal van afgesproken betekenissen, bijvoorbeeld de verbale taal waarvan de betekenis is vastgelegd in woordenboeken. De analoge taal is vooral de non-verbale taal die niet is afgesproken en zodoende verschillende betekenissen kan hebben. Voor het gemak wordt verbale en non-verbale taal gebruikt.
Ordening: is de kijk ofwel de zienswijze van de deelnemers op de kwesties die spelen in hun gesprek. Het betreft hoe mensen kijken naar de werkelijkheid, een gebeurtenis of kwestie. Het gaat om de kijk van gespreksdeelnemers op de kwestie en zaken die aan de orde zijn. Zij is het inhoudsaspect van de communicatie.
Personen: verwijst naar de personen die deelnemen aan het gesprek en naar hun onderlinge betrekking. Het is het betrekkingsaspect in de communicatie: wie zijn de gespreksdeelnemers voor elkaar, welke beelden hebben ze van elkaar en hoe ervaren ze hun onderlinge betrekking? Deze betrekking kan berusten op gelijkheid (gedrag zal symmetrisch overeenstemmend zijn tussen de gespreksdeelnemers, streven naar zo min mogelijk verschil) of verschil (gesprekspartners gedragen zich complementair, aanvullend dus, en streven in gedrag naar een zo groot mogelijk verschil, bijv. een leidend de ander volgend).
Organisatie: de maatschappelijke en professionele organisatorische omgeving waarbinnen communicatie plaatsvindt.
Inzet: de onderliggende motieven, behoeften, verlangens en drijfveren van de gespreksdeelnemers. De voortdurende invloed die mensen uitoefenen is het waarneembare resultaat van hun inzet.

Dynamisch leren luisteren
Bekijk voor les 1 in week 2 voor diversiteit de documentaire "The Lost Girl".
Beantwoord de vragen die hierover op de Silverpoint staan
&
kies 2 scenes uit van 1 min. die jou het meeste opvielen/ bijbleven na het kijken van de documentaire. Neem deze mee en presenteer deze in les 1.
Durf stil te zijn tijdens het dynamisch luisteren, zoek verbanden, inzichten en interessante patronen.
Ga op zoek
Ga hierbij je eigen gedachten en overtuigingen
decoderen

Let hierbij op verbale boodschappen
en non -verbale boodschappen.
Hoe ga je om met de gevoelens, emoties en gedachten die je hebt?
Wat vindt je professioneel?
Wanneer ben je te dichtbij?
Hoe stem je dit af op de ander?
Wat helpt je om van perspectief te wisselen met bv de cliënt, ouder, andere professional?
Hoe doe je dit tijdens een gesprek/ performance toets?
2004
2007
2013
2010
2001
1998
Personen
De relatie die de personen met elkaar hebben is hierbij van belang. Welke betrekking hebben ze en wat speelt er zich dus op betrekkingsniveau af wat van invloed kan zijn.
Organisatie
Binnen welke organisatie, land, samenleving speelt de communicatie zich af.
Inzet
Je onderliggende motieven en drijfveren. Zo gauw als je ergens bent heb je contact met mensen en ben je hier bewust of onbewust mee bezig.
Deze 5 gebieden binnen het TOPOI model lopen uiteraard door elkaar heen en zijn niet zo duidelijk te scheiden.
Taal
Ordening
Hoe de cliënt de werkelijkheid heeft geordend.
Op welke wijze de hiernaar kijkt en deze beleefd.
TOPOI Model
Het Topoi model =
-praktisch hulpmiddel om misverstanden in communicatie door culturele verschillen op te sporen en evt te herlabelen
5 axioma's van Watlzawie?
Watzlawick
communicatie verloopt via digitale en analoge taal
digitale taal: betekenis zoals in de woordenboeken
analoge taal: niet afgesproken taal en meerdere betekenissen en uitleg kan hebben.
Waar dien je rekening mee te houden. Welke kaders zijn er en welke spelregels.
Je kunt niet niet communiceren
Als er een probleem is in de communicatie met iemand kan aan de hand van dit model gekeken worden waar dit zich voordoet. Binnen de uitwerking van het model kan dan gezocht worden naar een aanknopingspunt of mogelijke oplossing
Koersen op eigen kracht
Edwin Hoffman
Sombar dalam hidup
Praten tijdens Indonesisch eetmoment
Micro
Meso
Macro
bv dader misbruik
Ga in tweetallen zitten:
Pak het beoordelingsformulier erbij.
Lees de casus goed door en ga om de beurt oefenen als hulpverlener en cliënt.
Geef elkaar tussendoor gerichte feedback en tips
Pak een vel papier en schrijf hierop:
1/ Wat je vond van de lesinhoud die aan bod is gekomen?
Maak er nu een prop van en gooi deze naar een mede student :)
2/ Pak nu een prop en schrijf hierop wat je vond van de uitvoering van de les?
Maak nu weer een prop en gooi deze weer naar een mede student
3/ Schrijf nu op wat je vindt dat beter kan, meer aandacht mag krijgen binnen de lessen diversiteit?
Gooi nu de prop maar naar mij toe
Dit is je kans
Hoe luister jij dynamisch?
zoek je naar de beweegredenen, ben je stil, benoem je wat je ziet of hoort?
- Wat riep de documentaire bij je op en welke beeldvorming zit hieraan vast.
- Hoe ziet moeder zichzelf?
- Hoe ziet Tom zichzelf?
- Hoe zien anderen Tom en moeder?
- Hoe zou jij als hulpverlener met dit gezin en de meervoudige perspectieven aan de slag gaan?
Voorbereidende opdracht 1:
Let bij het dynamisch luisteren op :
Voorbereidende opdracht 2:
e-clip 5
Vul au.b. de evaluatie in
https://jouw.fontys.nl
Full transcript