Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

2e klas

No description
by

Rikkert Heydendael

on 1 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2e klas

WELKOM
IN
JAAR 2
1e periode
AK
Bevolking
Programma
- Geo nieuws
- Hoofdstuk bevolking
- Geboorte, sterfte demografisch transitiemodel opdrachten maken
Woordweb & Padlet
Demografisch transitiemodel
Programma

- Geo nieuws
- Groepsopdracht in 3-tal
10 minuten voorbereiden en 5 minuten uitleggen:
1/3 geboortecijfer
1/3 sterftecijfer
1/3 demografisch transitiemodel
- Filmpje
- Bevolkingsdiagrammen
- Groene en grijze druk
- Huiswerk 1.2
Maken vragen 1 t/m 6 en 8 (7 en 9)
https://www.gapminder.org/videos/
Programma
- Geo nieuws
In aan te passen volgorde:
- Filmpje demografisch transitiemodel
- Bevolkingsdiagrammen
- Groene en grijze druk: filmpje
- Maken opdrachten
- Maken bevolkingsdiagram in groep
http://www.rtlxl.nl/?&_ga=1.92641565.1450625261.1473348067#!/en-bedankt-babyboomers-367866/7549a050-9220-3635-988e-4ec73426fad9
http://www.nu.nl/wonen-en-interieur/4320056/aantal-inwoners-grote-steden-groeit-komende-jaren-sterk.html
Programma
- Geo nieuws (2x)
- Bevolkingsdiagrammen
- Maken eigen bevolkingsdiagram pont of ander druk punt
Maak je eigen bevolkingsdiagram:

Voorbereidingen:
- Wat moet je weten?
- Welke vragen stel je?
- Wat zijn je verwachtingen?

Actie:
- Interview minstens 50 mensen met een groep van 4 a 5

In de klas:
- Maak een bevolkingsdiagram
- Wat valt je op aan de resultaten en de vorm?
- Is er sprake van groene/grijze druk bij de pont?
- Conclusie
- Vergelijken stad Nederland en Nederland zelf
Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Debat?
- Filmpje migratie en klimaat
- Filmpje Singapore
- 1.3 & 1.4 af?
- 1.5 opdrachten


- Socrative toets H1?

Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Migratie: Docu 'De muur' push & pull VS/Mexico
+ aantekeningen + benoem push en pull
- Huiswerk §5 1 t/m 9
Prognoses: de toekomst voorspellen
http://www.ois.amsterdam.nl/nieuwsarchief/2015/explosieve-groei-houdt-aan-871000-amsterdammers-in-2020
Noem 2 redenen groei Amsterdam

Groei wereldbevolking
http://www.nu.nl/wetenschap/3881916/wereldbevolking-zal-groeien-12-miljard-.html
Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Dossier dit jaar
- Eigen bevolkingsdiagram plus "conclusie presenteren" (15 min)
- Migratie docu 'de muur', benoemen push & pull in aantekeningen, begrippen inzetten.
- 1.4 cijfers en prognoses
- Maken opdrachten (in stilte)
Wat hebben we vorige les geleerd?

(Keuze) programma:
- Geo nieuws
- Filmpje nav Singapore

Keuzes:
- Afmaken par 5 (+atlas opdrachten) en maken par 7 vragen
- Socrative toets
- Feedback geven op dossier buurman/vrouw
- Bijwerken dossier nav feedback
Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Topo toets plannen
- Mentimeter H1
- Start nieuwe hoofdstuk 'actieve aarde'
- Filmpje 2X
- Wat wil je leren over dit onderwerp?
- Einde les, wat heb je geleerd van wat je wilde leren?
- WB opdrachten par. 2.1 + 2.2
- Feedback afronden
Zet 5 belangrijkste woorden waar je aan denkt in padlet
Wat zou je willen leren van dit onderwerp?
Schrijf het op...
http://earthquaketrack.com/p/japan/recent
In de les: opdrachten 2.2 af
Wat hebben we voor de vakantie geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Experiment: Volledige eigen inrichting les voor par 2.2. en 2.3 + dossier

Inspiratie: Presenteren voor elkaar, mindmaps, wb opdrachten, poster, creatieve opdracht, essay, etc.
Denk vooral ook aan opdracht 'wat je zou willen leren'

- Zet je resultaat in dossier en classroom
- 10 minuten voor het einde van les iedereen terug om te evalueren wat we hebben gedaan/geleerd? Hoe heb je jouw eigen leerdoelen verwerkt?


Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- PW & Topo toets
- WB opdrachten t/m 2.4 af
- Maak een tekening waar alle begrippen par 2.1, 2.2 en 2.3 in voor komen in duo's (laatste dossier opdracht)
- Extra opdracht
Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Tips PW
- Experimentele opdracht afmaken
- Bewerken & beoordelen eigen dossier

- Dossier maandag inleveren

Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- Kahoot
- Maak een tekening waar alle begrippen par 2.1, 2.2 en 2.3 in voor komen (laatste dossier opdracht)
- WB opdrachten
- Afronden hoofdstuk en voorbereiden PW
(maken oefentoets)
Beoordelen eigen dossier
1. Document classroom doorlezen op criteria
2. Dossier doorkijken
3. Beoordelen
4. Samen met buurman/vrouw beoordeling doornemen

GEO nieuws

criteria:
- Actueel (Wat, waar, waarom, hoe)
- Gevolgen
- Relatie AK
- Jouw mening
- Eventuele oplossing
Extra opdracht:
30 december 2016 6.30 AM lokale tijd en 10.30 PM (UTC) werd ik wakker door een hevige trilling van het hostel; een aardbeving! Dit duurde ongeveer 6 seconden...
- Hoe zwaar was deze aardbeving?
- Hoe diep lag het hypocentrum?
- Ik bevond me ongeveer 260 km ten westen en 55 km ten noorden van het epicentrum, op welk eiland bevond ik mij en welke plaats denk je?
- Zou er kans zijn geweest op een tsunami na deze aardbeving? Waarom wel/niet? Geldt dit ook voor mijn locatie?
- Welke bewegingen maken de platen die deze aardbeving hebben veroorzaakt? Gebruik in de omschrijving de juiste namen van de platen.
- Welke tektonische verschijnselen kan je vinden op het eiland waar ik mij bevind? Hoe heet het type van dit verschijnsel?

Wat hebben we vorige les geleerd?

Programma
- Geo nieuws
- PW stof tips en vragen
- Oefentoets

Aankondiging opdracht volgende week donderdag en vrijdag:
- Opdrachten verkiezingen VS
- Samen docu kijken + opdracht

Programma
:
- Voorstellen (kort of lang) + Marlous
- Geo nieuws uitleg
- Regels
- Voorbereiding jaar
- Opbouw les
- Planning bekijken
- Werken aan planning
- 'Wat is jouw AK?' afronden + presenteren
Programma
- Geo nieuws
- Debat (stellingen)
- Planner
programma:
- Geo nieuws
- Het dossier; uitleg

Keuzes:
- Opdrachten par. 5
- Werken aan dossier H1
- Feedback geven op dossier
- Bijwerken dossier nav feedback
- Maken start nieuwe hoofdstuk H2 'actieve aarde'
* bedenk (samen) opdracht om voorkennis te activeren (mindmap)
* Maak een plan hoe je dit hoofdstuk wil leren
* Starten met plan
* Starten met WB opdrachten
Programma
- Geo nieuws
- Extra opdracht in duo's
Keuzes:
- Afmaken experimentele opdracht
- Beoordelen dossier
- Dossier afronden
- Examen vragen
Programma
- Geo nieuws
- Uitleg mbv boek
- Voorbereiden debat (stellingen)
- Planner
2A
2E
Malthus=dominee=niet ingrijpen

Bevolkingsgroei explosief>landbouwproductie
(sterfte, ziekte, etc.)
Marx=communist=gelijke verdeling
(overheid bepalend)

Boserup=kapitalist=marktwerking
(vraag & aanbod)
Innovaties/ontwikkeling voor winst
Programma
- Geo nieuws
- Moeilijke onderwerpen H1
- Leerdoelen H2
- 2.2 WB opdrachten
- Leerdoelen bereikt?
- Klaar probeer tekening te maken van 2.1+2.2+2.3
(verwerk eigen leerdoelen erin)
Syrië
Nederland
Familie
Huis
Veiligheid
OORLOG
Draaiende economie
Demografie
Beschrijven van de bevolking
Bevolkingsgroei
Sterftecijfer
Bevolkingsdiagram
Demografisch transitiemodel
Programma
- Geo nieuws
Keuzes:
- Korte samenvatting/foto's Thailand & onderwijs Singapore
- Oefentoets socrative H1

- Tips PW + voorbereiden

DOSSIER TIJD

Programma
- Geo nieuws
- Dossiers
- Docu en/of werken aan dossier

Voorbereiding jaar:
- Classroom
- Humboldt
Programma
- Instructie:
mijn ak, geo nieuws, planner
en debat--> jury en leiders
- Mijn ak maken?
- Werken volgens planner
Programma--> 2C voorbereiden op debat, groepen maken
- Geo nieuws

- Debat datum ivm kamp 3e klas
- Jury en gespreksleiders bij mij
- 3 Stellingen migratie inleveren
- Werken aan planner
- Debat voorbereiden
Debat voorbereiden
- Jury bereidt criteria beoordeling voor
- Gespreksleiders bereiden regels voor
- Stellingen zijn gekozen door gespreksleiders
- Deelnemers bereiden argumenten voor & tegen voor
Full transcript