Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HEAD START PROJESİ

No description
by

ömer faruk tavşanlı

on 7 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HEAD START PROJESİ

HEAD START PROJESİ
Proje Ana Bölümleri
Head Start Programları
Head Start programına kayıtlı olan çocukların büyük çoğunluğu yarım günlük kurum merkezli programlara devam etmektedir. Bunun yanı sıra tam günlük kurum merkezli programlar ve ev merkezli programlara devam eden çocuklar da vardır. Bu programlar alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen ailelerin çocukları için çok geniş gelişim ve eğitim hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda programın 13 bileşeni vardır.
Head Start Sınıfları
Eğitsel Yararlar
Genel Bilgiler
1960'lı yıllarda ABD'de dar gelirli ailelerin çocukları ile risk altında olan çocukların özel olarak desteklenmesi gündeme gelmiştir. 1964 yılında "Yoksullukla Savaş" yasası kapsamında erken eğitim programlarına ağırlık verilmiştir. Head Start Projesi de bu kapsamda hazırlanan bir projedir.
Niçin Doğdu?
Projenin Amacı
Düşük gelir düzeyine sahip ailelerden gelen 3-5 yaşındaki çocuklara farklı uyarıcılar ile zenginleştirilmiş bir ortam sunarak, sosyal ve eğitsel fırsatlar sağlanarak, yoksulluğun bu çocuklar üzerindeki etkilerini azaltarak engellemek ve bu çocukların okul olgunluğunu arttırmaktır.
Veriler
Proje ilk olarak 1965 yılında, çoğunluğu Afrika kökenli Amerikalılar olan düşük sosyo-ekonomik koşullardan gelen 561 bin okulöncesi çocuğun duygusal, sosyal, psikolojik, sağlık ve beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 256 bin gönüllü, 41 bin öğretmen ile 2500 merkezde sekiz haftalık bir yaz programı olarak düşünülerek gerçekleştirilmiştir.
Günümüzde elli federasyondan 450 bin Kızılderili ve göçmen çocuk ile aileleri bu hizmetten yararlanmaktadır. 2006 yılından itibaren Head Start'a kayıt yaptıran okulöncesi dönem çocuk sayısı toplam 22 milyondur.
İlgili Sonuçlar
Yapılan araştırmalarda, proje kapsamında eğitim alan çocukların evde, okulda ve toplumda başarılı ve yeterli bireyler olduğu saptanmıştır. Bu şekilde Head Start projes, temel amacı olan yoksulluk döngüsünü kırmayı başarmış; etkilerinin kuşaktan kuşağa aktarılmasını engelleyebilmiş bir yaklaşımdır.
Genel Amaçlar
Çocuğun fiziksel ve sağlıkla ilgili becerilerini geliştirmek,
Çocuğun sosyal ve duygusal sağlığının gelişimine yardımcı olmak,
Çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek ve becerilerini zenginleştirmek,
Çocuğun o andaki ve gelecekteki öğrenme çabaları ve tüm gelişimi için güven yaratan başarı beklentisi oluşturmak,
Sevgi ve destek gibi sosyal becerileri kazandırmak
Çocuk ve ailelere yönelik sosyal hizmet yardımlarıyla, engelli, yoksul çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarını belirlemek ve onlara bu ihtiyaçları doğrultusunda destek olmak,
Çocukta ve ailede değerli ve itibarlı oldukları duygusunu yaratmak,
Çocukları ve aileleri topluma kazandırmak
Kapsamlı bir aşı programı, bedensel ve zihinsel sağlık, diş ve ağız sağlığı, yeterli ve sağlıklı beslenme ile ilgili yardımcı olmak,
Karar alma sürecinde ailelerin katılımını sağlayacak iyi tasarlanmış programlar hazırlamak.
Head Start programına her düzeyden ve her alandan personel alınmaktadır. Çocuk Gelişimi Derneği, konunun uzmanı olan ya da olmayan tüm çalışanlarına,üniversitelerde çocuk gelişimi alanında eğitim görmeleri veya erken çocukluk eğitimi ile ilgili kurslara katılmaları için fırsat tanıyarak personeli eğitmektedirler.
Personel Eğitimi
Eğitim
Projeye dahil olan her çocuk zihinsel, sosyal,ve duygusal gelişimi desteklemek amacıyla çok çeşitli öğrenme yaşatılarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Çocuklar, sınıf içinde ve dışında çeşitli oyunlar oynamakta ve değişik etkinlikler yapmakta, duygularını ifade etmeleri, güven kazanmaları ve başkaları ile iletişim kurabilmeleri için cesaretlendirilmelidir.
Sağlık
Head Start, sağlık problemlerini erken teşhis etmenin önemi üzerinde de durmuş ve çocukların sağlıklı olmaları için ruh sağlığı, diş ve vücut sağlığı ve beslenmeyi içeren zorunlu sağlık programları hazırlamıştır.
Anne- Baba Katılımı
Head Start projesine göre erken çocukluk eğitimi çok önemlidir ve ailenin çocuk gelişiminde hayati önemi vardır. Çocuklar için yapılan programlarda aileler anahtar rol oynamaktadır. Araştırmalar, uzun süreli fayda sağlamak için programlarda aile katılımının gerekliliğine deinmektedirler.
Bu projede anne-babaların, ücretli yardımcı ya da öğretmen rolünde görülmesi çok yaygındır. Proje, eğitime katılan anne-babalara iş ve meslek edinme imkanı da sağlamıştır.
Sosyal Hizmetler
Proje kapsamında ailelere yetişkin eğitimi, okuma-yazma öğretimi, ingilizce öğretimi, mesleki eğitim ve fiziksel eğitim gibi çeşitli alanlarda yardımcı olmak amacıyla kurulmuş kuruluşlardır. Bu kuruluşlarda çalışan personel, ailelere, ihtiyaçları nereden ve nasıl karşılayacakları konusunda bilgi vermektedir. Ayrıca aileler, alkol gibi kötü alışkanlıklar, işsizlik ve ailevi problemler gibi birçok konuda da yardım almaktadır.
1-Birleştirilmiş Program Seçeneği:
Çocuklara hem sınıf ortamında hem de evde aileleriyle yoğun çalışma sağlamaktadır.
2-İşlem Günleri:
Uygulama sırasında hangi çocukların Head Start programlarından birine dahil edileceği veya sağlık, sosyalleşme ya da hangileye ev ziyareti yapılacağının planlandığı günler anlamına gelmektedir.
3-İkili Eğitim:
Sınıf merkezli eğitimde öğretmeninsabah başka, öğleden sonra başka bir grupla çalışması anlamına gelir.
4- Tam Gün Eğitim:
6 saatten uzun süren sınıf merkezli program anlamına gelmektedir.
5-Grup Sosyalleşme Aktiviteleri:
Ev merkezli programlara ya da ev merkezli olan diğer programlarla etkileşime katılan çocukların ve ailelerinin etkinlikleri ya da çocuk ve ailenin Head Start sınıfında, toplum imkanlarında, evde ya da herhangi bir uygulamadaki etkinlikleri anlamına gelmektedir.
6-Head Start Sınıfları:
Sınıf çocukln öğretmen ve öğretmen yardımcısı veya iki öğretmen eğitilip idare edildiği, mümkünse bir gönüllünün de katıldığı öğrenci grubunu ifade etmektedir.
7-Head Start Ailesi:
Head Start çocuğun anne-babasını, birinci derecede bakımından sorumlu olan ailenin diğer bir üyesini, evlatlık alan anne baba, kruyucu aile veya evlatlığa kabul edilme sürecine uyum amacıyla çocuğun yerleştirildiği aile ve son olarak evlatlık verileceği kesinleşen aile üyelerini ifade etmektedir.
8-İşlem Saatleri:
Gün içinde hangi çocuğun ya da ailenin sınıftaki uygulamalarda, tıbbi yardım sırasında, ağız sağlığı bakımında ya da ev ziyaretleri, grupla sosyal aktiviteler esnasında Head Startın programlarına dahil olacağının planlanması anlamına gelir.
9-Veli-Öğretmen Konferansı:
Çocuktaki ilerlemenin ve başarılarının tartışıldığı, Head Start merzinde düzenlenen toplantı anlamına gelmektedir.
10-Kurum Merkezli Head Start Programı:
Çocuklara sınıf ortamında hizmet verilen program anlamına gelmektedir.
11-Ev Merkezli Head Start Programı:
Ev merkezli programlarda, kurum merkezli programlarda olduğu gibi beslenme, sağlık, psikolojik ve sosyal hizmetler vardır ve beslenme ve sağık gibi bu hizmetlerden bazıları, çocuğun evine kadar ulaşmaktadır.
12-Göçmen Aile Programları:
Göçmen çocukların ikamet ettikleri yerlerde, onların gelişimini desteklemek amacıyla Eğitim Büroları kurulmuştur. Bu bürolar aracılığı ile istihdam programları hazırlanmış ve göçmen çocukların kayıtları, transfer sistemleri onlara yönelik program geliştirme işlemleri yapılmıştır.
13-Erken Head Start Programı:
Küçük yaşta bebeği olan yoksul aileleler ile hamile kadınlar için programlar sunan toplum kaynaklı federal bir kuruluştur.

Fiziksel ortam, çocukların, öğretmenlerin, yöneticilerin ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Eğitim materyallerinin, sağlam ve uzun süreli kullanılabilen ve maliyeti düşük olan materyaller olmasına dikkat edilmektedir.
Head Start okullarının temel özelliği çocukların kendilerini evde hissetmeleridir. Bu nedenle sınıf içindeki tüm detaylar, çocukların gözüyle düşünülerek gerçekleştirilmektedir. Masalar, sandalyeler ve diğer mobilyalar, çocukların boylarına uygun olarak küçültülmüştür.
Tüm çocukların besleyici yiyecekler yemesine ve dişlerini fırçalamasına dikkat edilmelidir. Yemekten önce ve sonra el yıkamaları sağlanmalıdır. Böylece çocuklar kişisel bakım ve saık davranışlarını kazanmış olurlar.
Head Start'tan mezun olan çocukların, erken okuma ve yazmada ulusal normlarda olduklarını, erken matematik ve kelime bilgisinde ise ulusal normlara yakınlaştıklarını göstermiştir.

Head Start eğitimine devam eden çocukların lise eğitimlerine devamlarında artış olduğu, dolayısıyla programın uzun süreli olumlu bir etkisi olduğunu belirtmiştir.

Erken Head Start programına kayıtlı 3 yaş çocuklarının, Erken Head Start'a kayıtlı olmayan çocuklardan daha geniş sözcük dağarcığına sahip olduğu ve daha yüksek düzeyde sosyal-duygusal değişim gösterdikleri görülmüştür.
Head start okullarının anasınıfına giden çocukların normal devlet okullarındaki anasınıfına giden çocuklara göre dil ve matematik yeterliliklerinin daha yüksek olduğu, daha çok olumlu sınıf içi davranışlar gösterdikleri saptanmıştır.

Head Start ve Erken Head Start programlarının, hizmet verilen ailelerin ve çocuklarının sağlığını olumlu etkilediği görülmüştür.

Head Start Programının çocuklara ve genel olarak da topluma yararlarından en önemlisi, toplumda suç oranını ve suçlular için ayrılan harcama miktarını azaltmasıdır.
Full transcript