Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TAYUTAY

No description
by

Reena Desamparado

on 18 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TAYUTAY

Ang TAYUTAY ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin.
Panuto: Isabuhay ang larawan gamit ang mga tayutay.
Panuto: Tukuyin ang sumusunod kung ito ay
Pagtutulad, Pagwawagis, Pagmamalabis,
Pandiwantao o Panghihimig.
1. Gabundok na ang pinggan na
kanyang huhugasan.
2. Mga basang sisiw ang mga
batang kalye sa daan
3. Ang trapik ay parang simponiya.
4. Ang kaluskos ng hangin sa
hardin ay nakakawala ng aking
ulirat.
5. Tingnan mo ang mga damong
may luha ng mga bituin
Nawa'y nabuksan ang inyong huwisyo sa pagsamyo ng panibagong dunong hatid ng tayutay sa ikauunlad ng ating buhay. ;)
123-para-paraan ;)
TAYUTAY
Isang matalinghagang pananalita na ang layunin ay maging maganda at kawili-wili ang pagpapahayag.
ito ay isang sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita upang gawing mabisa, matalinghaga, makulay at kaakit-akit ang pagpapahayag.
Kailan natin ginagamit ang Tayutay?

O ilaw, sa gabing madilim
Wangis mo'y bituin sa langit
Ikaw, ikaw ang ilaw ng buhay ko.
Ako, ako ang switch nitong ilaw mo.
Ikaw ang gitara ng buhay ko.
Ako, ako ang strings ng gitara mo.
Uri ng Tayutay
Simile o pagtutulad
- Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-,
magkasing-magkasim-, at iba
pa.
Halimbawa:
Bilisan mo, para kang pagong
kung kumilos

Ang saranggola tila may pakpak din katulad ng ibon
Metaphor o pagwawangis

Tuwiran o tahasang pagkukumpara o pagtutulad. Hindi na ginagamitan ng
salita/pariralang tulad ng sa
Simile.


Halimbawa:

Impyerno ang buhay ng sabog sa bawal na gamot

Buwaya ang mga sakim sa
kapangyarihan
Personipikasyon, Pagtatao,
Pandiwantao o Personification
Pagbibigay buhay sa bagay na walang buhay.
Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi,
kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga
pananalitang nagsasaad ng kilos
tulad ng pandiwa
Halimbawa:
Huwag mong lisanin baka luluha ang langit

Kumakaway ang mga dahon sa ihip ng hangin.
Pagmamalabis o Hyperbole
- Ito ay ang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan.
Halimbawa:
Kumukulo ang dugo ng dalagang inagawan ng cellphone

Nakahiga sa salapi ang mag-
anak na iyan.

Panghihimig o
ONOMATOPOEIA


ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

Halimabawa:
Narinig niya ang klang klang ng nahuhulog na mga lata mula sa itaas.

Sinundan niya ang twit twit
na narinig niya. Mula pala ito
sa ibong nakadapo sa
kanilang durungawan

Pag-uyam o Irony
- Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.

Halimbawa:
Ang kaniyang awit ay kasing tunog ng malinaw na alulong ng aso na nakakita ng multo.

Maganda ka sana kung hindi ka lang nagbibingi-bingihan
Pagpapalit-saklaw o Synecdoche
isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.

Halimbawa:
Isang Rizal ang nagbuwis ng buhay
alang-alang sa Inang Bayan.

Walang bibig ang umasa kay Romeo.

Pagtawag o Apostrophe

Ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa isang buhay na tao na malayo o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman.
Halimbawa:

Araw, sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian.

Ulan, ulan kami'y lubayan na.
Paglilipat-wika
tulad ng pagbibigay katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri.

Halimbawa:
Ang matapat na bentilador ay nagbigay-ginhawa sa kanya nang kanyang buksan.

Ang ulilang silid ay naging masaya sa pagdating ni Lucy.
Pagtanggi o Litotes

Gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.


Halimbawa:
Hindi niya magawang magsinungaling sa panahon ng kagipitan.

Ang aking kapatid ay hindi isang taong walang dangal.
Panuto: Kunin ang tayutay na ginamit sa pangungusap at tukuyin kung anong uri ito.

1. Hingin mo ang kaniyang kamay.
2. Abot langit ang pagmamahal niya sa aking
kaibigan.
3. Sing-bagsik niya ang leon nang siya ay
masugatan sa laban.
4. . Kalayaan, kay tagal kitang inasam
mahawakan sa aking mga kamay.
5. Nagalit ang buwan sa haba ng gabi.
6. Kumakabog itong dibdib sa tuwing
siya'y lalapit.
7. Mapanibughong araw ang kaniyang
natamo dahilan ng paglisan mo.
8. Hindi masyadong masama ang inyong
naipakita sa manonood.
9. Kung naging lalake ka malamang
sinapak na kita.
10. Maraming ulupong sa aming lipunan.
Full transcript