Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Älykkäät ympäristöt -koodilla koulu haltuun -hankkeen esittely

Älykkäät ympäristöt -koodilla koulu haltuun -hanke (2014-2017), OPH-rahoittaa hanketta, Helsingin opetusvirasto
by

Juhani Kärki

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Älykkäät ympäristöt -koodilla koulu haltuun -hankkeen esittely

-koodilla koulu haltuun!
- mahdollistaa oppijalle teknologisia apuja oppimisen tueksi.
- pyrkii löytämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia sekä ohjelmoinnin ja robotisaation kipinän oppimaiseman kehittämisessä.
Digitalisaatio
Tieto ja mediat läsnä.
Ajattelun taidot
Ilmiöoppiminen
Oppimaan oppiminen
Verkostot, yhteisöllisyys, sosiaalisuus ja osallistuminen
Dokumentointi ja portfolio-oppiminen
Kieli- ja kulttuuritietoisuus
Arviointi
Teknologiakasvatus ja digitaalisuus
Alustojen välinen kilpajuoksu
iOS, Android, Win ... Sailfish?
Google, O365, Fronter, Moodle ... OnEdu?
Evernote, OneNote, Penultimate ...

- Laitteiden, alustojen ja sovellusten kirjo ja tulva.
Esineiden internet
Laitteet ovat verkottuneet.
Miten haluamme hyödyntää laitteiden verkottumista?
Millaisia mahdollisuuksia tämä tuo?
Haasteet?
Oppimaisemassa
tila voisi säätyä tulevan toiminnan mukaan automaattisesti (valot, ilma, äänimaisema, lämpötila...).
Robotisaatio
Tunnistimet ja niiden avulla saatavan datan analysointi ja analysoidun datan käyttö.
Keinoälyn mahdollisuudet.
Sensorit ja älykkäät toiminnot tulevat - kaikkialle.
(Klassinen robotti eli toimilaite on erotettava nykyrobotista.)
Älykäs oppimaisema
Juhani Kärki, Helsingin opetusvirasto
Robotin apuvälineet
Mittarit ja ohjaimet
Tunnistimien
avulla robotit saadaan toimimaan haluamallamme tavalla. Kyse on siitä, mitä haluamme robotin tekevän sillä tiedolla, joka datan analysoinnin avulla tulee käyttöön.
Keinoäly
tuo kokonaisuuteen nerokkuutta.
Hoitorobotit
Multikopterit
Vaarallisten töiden tekoon suunnatut
Oppimistilan analysointi
Terveyden ja ilman analysointi
Mittausteknologiat tuovat tiedon päätelaitteille.
Tieto visualisoidaan käyttäjälle sopivaan muotoon.
Rannetietokoneet
Sykemittarit
Älykellot
Sensorit iholla
Terveysteknologia
Arjen ohjaavuus
Liikuntatuotteet
Oppijalle moninaisuus on sekä rikkaus että haaste. Valinnanvaraa on, mutta onko runsauden pula?
Koulussa
Luokkatilassa on verkotettuja laitteita.
Datatykki, tietokone, mobiilit työvälineet, kaiuttimet, langaton verkko, oppilaiden välineet ...
Verkotettuja laitteita voidaan ohjata ohjelmoimalla.
Luokkaan saapuminen voisi automaattisesti laukaista toivotun mukaiset toiminnot päälle.
Esim. tietokone avaa tietyn sovelluksen, joka heijastetaan tykille ja äänet kuuluvat kaiuttimista heti sisään astuttaessa.
Ohjelmointi
mahdollistaa älykkäät toiminnot.
rutiinitoimien pelkistäminen digitaaliseksi toiminnaksi.
uudenlaisia soveltamismahdollisuuksia käytännön ongelmiin.
keinoälyn ohjaaminen.
Ympäristön käyttäjä
Asettaa vaatimuksia
Välineet
Taidot
Osaaminen
Merkitykset
Funktiot
Pedagogiset tarpeet
Pedagogiset haasteet
Millaisia asioita opettajat kaipaavat oppimaisemaan?
Millaisia asioita oppilaat kaipaavat oppimaisemaan?
Mitkä asiat koetaan haitaksi oppimaisemassa?
Millainen teknologia tukee opetusta?
Millainen teknologia tukee oppimista?
Älykäs teknologia
Tukee käyttäjää
Tunnistaa käyttäjän tarpeet.
Tuottaa toimintoja, jotka helpottavat käyttäjän toimia.
Oppii käyttäjän toiminnasta.
Toimii taustalla huomaamatta.
Älykäs oppimaisema
Tunnistaa oppijan tarpeet.
Helpottaa oppimista luomalla oppimiselle mahdollisuuksia.
Automatisoi ne toiminnot, jotka ovat perinteisessä oppimisympäristössä oppimisen esteenä.
Tunnistaa rutiinit ja suorittaa ne.
Tekee oppimaisemasta rikkaampaa ja moninaisempaa.
Tuottaa muistipolluille mahdollisuuksia ja dokumentaatio helpottuu.
Säätää oppimisympäristön opppimiselle optimaaliseksi.
Robotit ovat jo nyt yleisiä teollisuudessa, mutta tulevaisuus tulee vasta siinä vaiheessa todella mullistumaan kun ne yleistyvät ihmisten keskuudessa sosiaalisina toimijoina, joiden kanssa voimme kommunikoida
Robotics Finlandin C. Andersson toteaa: ”Se joka keksii mediakonsepteja robotteihin, on voittaja. Tietokone käyttöliittymänä ihmisen ja digitaalisen maailman välillä on jäämässä historiaan.”
Tutkimusrobotit
Sosiaaliset robotit
Arkirobotit
Rutiinirobotit
Työstörobotit
Siivousrobotit
2016
Älykkäät ympäristöt
Mukana 8 koulua
Oppimaisemaan tuodaan pedagogisesti perusteltua uusinta teknologiaa.
Mikä muuttuu? Vaatiiko muutos esim. tilojen käytön uudelleen organisointia? Koulutustarve?
Tavoitteena löytää ja hahmottaa digitalisaation ja robotisaation rajapintoja oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Kullakin koululla oma lähtökulma oppimaiseman kehittämiseen.
Toimenpiteet
Globaali koulu

- Itäkeskus pk
Brändö GOES smart
- Brändö ls
Aktiivinen oppija teknistyvän yhteiskunnan toimijana
- Vuosaari pk
Hukkatilat käyttöön älykkäästi
- Malminkartano aa
Monikäyttöinen oppimaisema
- Pasila pk
Vanhan koulun digiloikka
- Töölö aa
Älykäs "Apila"
- Hiidenkivi pk
Älytec erityisenä tukena
- Solakallio
Aktiivinen oppija teknistyvän yhteiskunnan toimijana
Perinteisen atk-luokan ja kirjastotilan varustaminen uudentyyppisillä opetusvälineillä (esim. greenscreen, äänitys- haastattelustudio).
Teknisen työn ja valinnaisen tietotekniikan yhteistyö
ohjelmoinnin, robotiikan ja automaation
osalta sekä
ohjelmoinnin ja elektroniikan
yhdistäminen oppilaan ikätasolle mielekkäällä tavalla
ILMIÖMÄISESTI
.
Mediakasvatuksen toteuttaminen ajanmukaisin välinein ja uuden medialinjaluokan luominen ja käytännön suunnittelu.
AR ja VR mahdollisuuksien käyttö.
Brändö GOES smart
Ruotsinkielinen aa koulu
Perusparannetut ja uudistetut 100v vanhat tilat. Perinteet velvoittavat ja haastavat!
Uudenlainen pedagogiikka ja kalustaminen.
Mobiiliteknologia
ja
AR
kirjaston kirjamateriaalin uudeksi tulemiseksi.
lisäksi: ATK-luokan muuntuvat tarpeet?
Globaali koulu
Oppimaisema kansainvälistyy ja kielitietoistuu.
Kieliä käytetään monipuolisemmin aidoissa tilanteissa ja koulussa käytettäviä kieliä tuodaan näkyvästi esiin.
Tarvitaan teknologioita, joilla edistää kielitietoista koulua ja globaalia yhteistyötä.
Teknologiaa
yhteyksien luomiseen
. eTwinning.
Tilat kansainväliseen kohtaamiseen
.
Hukkatilat käyttöön älykkäästi
Koulu ilman teknologiaa -
Miten tehdään digiloikka?
Miten oppimaisema muuttuu samalla?
Hukkatilat (varasto ja aula) otetaan rauhallisen
mobiilityö
n tueksi.
Monikäyttöinen oppimaisema
Teknologian hyödyntäminen oppimisessa lisääntyy: koulussa enemmän laitteita ja osaamista
digiloikka
an.
Luokkatilat nyt määritelty opettajalle ja tietylle ryhmälle.
Tilat
muokataan
yhteiskäyttöön
toiminnan mukaan: rauhallinen työskentelytila keskittymistä vaativaan työskentelyyn ja sosiaalisuutta tukeva ympäristö ryhmätyöskentelyyn, tila tiedonhakuun, tila lukemiseen, tila suuren oppilasjoukon opettamiseen. Haluamme tehostaa oppimista myös autenttisissa ympäristöissä.
Mobiilioppimisen
avulla koulua ympäröivät kentät, puistot ja rannat otetaan aktiivisempaan käyttöön osana oppimisympäristöä
Koulun
yhteisöllisyyden
lisääminen: samanaikaisopettajuus, joustavat opetusryhmät
Äänimaisema, kiireettömyys, rentoutuminen
Älykäs "Apila"
Riittävästi läppäreitä / tabletteja, jotta jokaisessa kolmen-neljän luokan ryhmässä eli "
apilassa
" olisi mahdollista työskennellä asianmukaisin työvälinein.
Langaton verkko kuntoon.
Ohjelmoinnin ja robotiikan opiskeluun käytettävä välineistö uusitaan ja taito- ja taideaineiden käyttöön
3D-mallintamisen ja tulostamisen työkalut
. Maker-tila.
Hublet testissä. AR:n mahdollisuudet.
Älytec erityisenä tukena
Oppilaat kykenevät käyttämään koulun tiloja
mahdollisimman
itsenäisesti
ilman jatkuvaa ohjausta ja aikuisen tukea.
Oppimisympäristössä on riittävästi vuorovaikutusta helpottavia laitteita ja välineitä.
Älykkäät oppimisympäristöratkaisut mahdollistavat oppilaan toimimisen eri tiloissa ja puhumattomalle oppilaalle nopeita ratkaisuja / välineitä ilmaista itseään ja tulla kuulluksi.
48 oppilasta ja n. 50 aikuista.
Itäkeskuksen pk
Brändö ls
Vuosaaren pk
Malminkartanon aa
Pasilan pk
Töölön aa
Hiidenkiven pk
Solakallion erityiskoulu
Solakallion koulussa oppimisympäristö koetaan laajasti, sillä oppimista tapahtuu myös yhteiskunnassa autenttisissa paikoissa, joissa oppilas voi harjoittaa taitojaan.
Esimerkiksi:
- mobiililaitteet, joiden avulla oppilas tulee ymmärretyksi yhteiskunnassa ja jotka ohjaavat oppilasta käyttämään yhteiskunnan palveluja tarkoituksen mukaisesti. Kaikissa koulun sisä- ja ulkotiloissa tulisi olla itsenäistä toimintaa ja vuorovaikutusta edistäviä välineitä, kuten kosketusnäyttöjä, joissa kuvaohjelmat ja puhesynteesi ja painikkeita nopeaan ilmaisuun.
Esimerkiksi:
-WC- tilojen varustaminen painikkein, jolla oppilas voi pyytää apua tai kertoa olevansa valmis
- opetustilojen kosketusnäytössä olevat keskustelupohjat eri tilanteisiin
- kotitalousluokkaan sähköiset ohjeistuspohjat, jotka lukevat mm. reseptit ääneen oppilaalle
- ruokailutilan varustaminen laitteilla, jotka tuottavat tietoa ruoan sisällöstä, ohjaavat valitsemaan oppilaalle sopivan annoksen sekä antavat oppilaalle mahdollisuuden palautteenantoon.
Muutoksen avaimet
Inspiroiva aloitus
Koulukohtainen kehittäjäope /-tiimi
Resurssit kouluille
Jatkuva tuki ja inspirointi.
Tavoitteiden mukaiset välineet heti käyttöön.
Säännölliset tapaamiset ja koulutus
Vertaisvierailujen mahdollisuus
Koulujen kehittämisen tuloksia esille alueellisesti, kansallisesti ja jopa kansainvälisesti
- alueellinen kotikielen opetus
Yhteistyössä mukana
INNOKAS -verkoston kouluttajat
Helsingin yo, OKL, LO, TN-opetus
Aalto yo - muotoilun laitos
Robotics Finland ja AiroIsland
eTwinning - OPH
ARILYN - Robust North
Rakettitiede Oy
Kalustevalmistajat
Globeon
https://dreambroker.com/channel/g8h22z56/lhw3wbwe
https://dreambroker.com/channel/g8h22z56/7myzvruz
monikäyttöinen oppimaisema
https://dreambroker.com/channel/g8h22z56/w2ba460d
https://dreambroker.com/channel/g8h22z56/71vtt8iu
Alppilan yläaste yhdistyy 2016 yhtenäiseksi peruskouluksi Eläintarhan ja Länsi-Pasilan ala-asteiden kanssa.
Eläintarhan koulun tiloihin luodaan
uudenlainen oppimiskeskus
. Koko neljäs kerros tulee toimimaan
yhtenä mukautuvana, teknologisesti asianmukaisena ja uuteen opetussuunnitelmaan ja pedagogiikkaan soveltuvana tilana
.
100v vanhaan historiallisesti arvokkaaseen ja perinteiseen koulurakennukseen luodaan täysin uudenlaisen oppimisen tila.
Uudessa opetussuunnitelmassa on uudenlainen näkemys oppimisympäristöihin ja viestintäteknologian ja ohjelmistojen pedagogiseen käyttöön.
https://dreambroker.com/channel/g8h22z56/1chih38s
Vanhan koulun digiloikka
NYT
Jakaminen
NYT
Sivusto:
Facebook:
VLOG:
sites.google.com/site/alykkaatymparistot
- Oppimisympäristöjen kehittäminen
- Älykkäät oppimisympäristöt
VLOG hankkeen sivuston kautta.
Videoita muutoksesta.

Lisäksi oppimaisema.fi.
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
TAVOITE:
Digitalisaatio, iOT
Digitalisaatio, robotisaatio, ohjelmointi, iOT
Digitalisaatio, robotisaatio, ohjelmointi
Digitalisaatio, robotisaatio, ohjelmointi
Digitalisaatio, robotisaatio, ohjelmointi
Digitalisaatio
Digitalisaatio, robotisaatio, ohjelmointi
Digitalisaatio, iOT
IoT
Oppilaan osallistuminen
Mediakerhot
Oppilaskunnat
Koko koulu?
NYT
2015
Joulukuu
Yhteinen tapaaminen (mikäli tarpeen) ja kehittämisen seuranta.
Jatkotoimet vuodelle 2016.

Esillä: IndoorAtlas, Action track, Meshmoon 3D

Marraskuu
Koulukohtainen kehittäminen jatkuu valittujen projektivastuullisten kehittäjäopettajien kanssa ja koulun hanketiimin voimin. Koulutus. Lisäksi Solakallion koulun matka Englantiin (Liverpool).

Esillä: Bt.tn, Solu-tietokone, ARILYN, NaturVention, koodikerho ja INNOKAS

Lokakuu
Koulukohtainen kehittäminen jatkuu valittujen projektivastuullisten kehittäjäopettajien kanssa ja koulun hanketiimin voimin. Hanke on esillä OPH:n hankeseminaarissa Oulussa 6.10.2015. Seminaarin esitykseen.

Esillä: ARILYN AR-sovellus, Tutor Tigers.

Laitehankintojen toinen tilauskierros.

Koordinaattorin ja koulun kehittäjätiimin palaverit.
LISÄÄ: https://sites.google.com/site/alykkaatymparistot/home/aikataulu/2015
LISÄÄ: https://sites.google.com/site/alykkaatymparistot/home/talous
TALOUS
T
T
Digitalisaatio tuo erinomaisia mahdollisuuksia mm. opetukseen, oppimiseen, tiedottamiseen, yhteydenpitoon, oppimisen seurantaan, palautteen antoon ja arviointiin. Välineet luovat toiminnalle parhaat mahdolliset edellytykset; mm. keräävät olennaista tietoa toiminnan tueksi, antavat kohtaamiselle sijaa ja tekevät toistettavista toimista automaattisia. Välineet tukevat toimintakulttuurin muutosta silloin, kun ne ovat elimellisesti ja mietitysti mukana muutoksessa. Älykäs oppimaisema tukee oppijaa, opettajaa, verkostoja ja oppilaitosta arjessa.
Teknologiakasvatuksen alustat opastavat automatisointiajatteluun (algoritminen ajattelu) ja mahdollistavat paremmin ajattelun taitojen opettamisen. Robotiikka on automatisoinnin lopputulema ja robottien avulla voidaan tutustua automatisoituun ympäristöön.
Digitaalinen käyttöympäristö muodostuu välineistä, joihin voidaan olla yhteydessä verkon avulla. Esineiden internetin avulla oppimaisemassa voidaan automatisoida sellaisia tehtäviä, joiden toistuva tekeminen on ihmiselle turhaa.
Kaikki digitaalinen ympäristömme on ohjelmallisesti ohjattavissa. Ohjelmointi mahdollistaa automatisoinnin sellaisissa toimissa, joiden suorittaminen vaatii mm. paikalla oloa, äärimmäistä tarkkuutta ja rutiininomaista toistoa. Oppimaisemassa näitä mahdollisuuksia kartoitetaan jatkuvasti siinä missä muunkin ympäristön osalta.
Full transcript