Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİNDE SINIF DIŞI EĞİTİM E

No description
by

EBRU MAYA

on 11 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİNDE SINIF DIŞI EĞİTİM E

Öğrenciler sosyal bilgiler dersinin içerdiği bilgi,beceri ve değerleri kazanmaları , öğrenmeyi sınıf dışında da sürdürmeleri,sınıf dışında öğrendiklerini ders ile
bütünleştirmeleri
olanaklıdır.
Günümüz eğitim uygulamalarını etkileyen yapılandırmacı yaklaşıma göre,sosyal bilgiler öğretiminin sınıf ortamıyla sınırlı kalması düşünülemez.
Demirel eğitim programını, öğrenene, okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneği olarak tanımlamaktadır (Demirel, 2002).
Bu tanım doğrultusunda da Sosyal Bilgiler dersi için,amaç ve içeriği bakımından yaşamla iç içe geçmiş bir ders tanımı yapabiliriz.
Ayrıca bu derste öğrencilere toplumun etkin bir üyesi olmalarına yardımcı olmak için gerekli bilgi,beceri ve değerlerin kazandırıldığı bir derstir de diyebiliriz.
Sosyal Bilgiler dersinde gerçekleştirilen sınıf dışı etkinlikler:
İl içi ve il dışı geziler
Sinema ve tiyatroya gitme
Alan uzmanları ve ilgili kişilerle görüşmeler yapma
Arkeolojik kazılar
Müze gezileri
Pusula kullanımı-Harita yapımı
Çevreyi korumaya yönelik projeler
SINIF DIŞI ÖĞRENME NEDİR?
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SINIF İÇİNDE SINIF DIŞI EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
Sınıf dışı eğitim ''
sınıf dışında keşif yoluyla
gerçekleşen,yaparak deneyimsel öğrenme süreci
''
( Priest,1986) biçiminde tanımlanabilir.

Sosyal Bilgiler dersinde sınıf dışı öğrenmede ortaya çıkan konular
tarih konuları,coğrafya konuları,yerel yönetimler,çevre konuları,yardımlaşma ve meslekler
biçimindedir.
Tarlada yetişen bir ürünün işlem basamaklarını araştırabilirler.
Yiyeceklerin fiyatlarını araştırıp karşılaştırabilirler.
Sınıf dışında gizli bir hazineye ulaşmak için harita ve pusula kullanabilirler.

Bu etkinliklerle öğrenciler pasif gözlemci olmak yerine süreçlerin
aktif katılımcıları
durumuna gelmektedirler.
Sosyal bilgiler dersinde kullanılabilecek bir öğretim yönetmi olarak
alan gezileri
yaşayan bir öğrenme biçimidir.
Alan gezilerinde öğrenciler etkin bir şekilde öğrenirken birbirleriyle ve öğretmenleri arasında yoğun bir etkileşim gerçekleşir.
Tarihi mekanların ve müzelerin gezilmesi ise yerel toplumu tanıma ve yerel toplumdan yararlanmaya dönük çalışmalardır.
Sınıf Dışı Eğitimin Özellikleri Nelerdir?
Sınıf dışı öğrenme yaklaşımı öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumu,doğayı ve dünyayı
anlamlandırmaları
için onlara
somut deneyimler
yaşama olanağı sunan bir yaklaşımdır.

Sınıf dışı eğitim
bilişsel,duyuşsal ve devinişsel alanların
tümünde gelişimi ve öğrenmeyi etkiler.( Priest,1986)
Deneyime dayanır.
Yaparak yaşayarak öğrenmeye olanak sağlar.
Tüm duyuları kullanmayı sağlar.
Disiplinlerarası konulara odaklıdır.
İnsanla doğal yaşam arasındaki ilişkileri konu edinir.
Sınıf dışı etkinliklerde karşılaşılan engeller:
Zaman sıkıntısı
Öğrencilerin davranış problemleri
Ekonomik sorunlar
Bürokratik engeller
2010 yılında İstanbul'da İELEV Özel 125. Yıl İlköğretim Okulu,Sosyal Bilgiler dersinde öğrenme öğretme sürecinin ilköğretim 4. sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma yapılmıştır.
Araştırmaya göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde yapılan gezi etkinliğine karşı ortak görüşü şu şekildedir:

Geziler bana çok sayıda bilgi kazandırıyor. Hem de gezilerde eğleniyorum. Ama bence daha çok yeri gezmeliyiz. Çünkü geziler bize bilgi ve temel sağlıyor.Daha önce görmediğim yerleri görmek kültürümü genişletmemi sağlıyor.
Geziler özgüven arttırıcı. Gezilerle konuları gerçek hayatla karşılaştırıp,pekiştirmiş oluyoruz.

Eskişehir il merkezindeki alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeydeki okullarda görev yapan 15 sosyal bilgiler öğretmeni arasında bir araştırma yapılmıştır.
Araştırmada genel olarak
sosyal bilgiler dersinin içeriğinin sınıf dışı öğrenmeye uygun olduğu görüşü ortaya çıkmıştır.
(ÇENGELCİ,T.)
Sosyal bilgiler dersinde ders içinde kullanılacak ders dışı etkinlikler öğrencilerde topluma ilişkin anlayış geliştirmek,soyut kavramları anlamalarına yardımcı olmak,deneyimleri karşılaştırmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.
(Conley,2008;Knapp ve ark.,1986).
EBRU MAYA
Full transcript