Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

noraini bidin

on 26 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD

TAJUK : KESEDIAAN MURID SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) BAHASA MELAYU Sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS ) bukanlah perkara baru bagi warga pendidikan. Pendekatan ini telah pun diamalkan secara berperingkat oleh sekolah terutama yang melibatkan mata pelajaran bersifat amali. Namun apabila Kementerian Pelajaran Malaysia membuat keputusan menjadikan sistem pendidikan negara tidak terlalu berorientasikan peperiksaan, pendekatan ini dilihat oleh kementerian sebagai perlu diperluas melibatkan beberapa mata pelajaran lain. Ketika ini, PBS telah dilaksanakan dengan baik iaitu pelaksanaan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ), Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ( PLBS ), Pentaksiran Kerja Amali ( PEKA ), pentaksiran kerja kursus bagi mata pelajaran Sejarah, Geografi , Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ( Zamri et al, 2010). PENDAHULUAN Hakikatnya, usaha mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan mengambil kira cadangan lain seperti termaktub dalam hala tuju Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Apabila pentaksiran dilakukan di sekolah, ianya adalah asas modal insan yang dapat membentuk suatu ‘mind set’ dalam kalangan pelajar dan ibu bapa sebagai pusat ilmu. Pelajar tidak lagi ke sekolah hanya kerana peperiksaan. Realitinya, sistem pentaksiran ini tidak bermaksud sama sekali memansuhkan peperiksaan tetapi merupakan usaha membangunkan sistem yang menggalakkan pelajar mencintai ilmu. Berdasarkan analisis keseluruhan menunjukkan kebanyakan pelajar telah mencapai tahap Band 4. Tahap band 4 rata-rata diperolehi oleh murid Melayu manakala murid Cina mencapai band tertinggi pada tahap band 3 sahaja. Manakala murid India seimbang pada tahap band 2,3 dan 4. Pencapaian tahap yang berbeza ini membuktikan bahawa terdapat beberapa faktor yang perlu dilihat oleh pengkaji bagi melihat kesediaan murid dalam melaksanakan PBS. Pemansuhan UPSR dan PMR dan digantikan dengan PBS, menurut pandangan mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran , Datuk Abdul Raof Hussin ( 2010 ) akan menyebabkan tiada wawasan atau matlamat yang dapat diukur oleh guru, ibu bapa dan pelajar akan bertambah rehat kerana tiada hala tuju. Hanya selepas 11 tahun persekolahan , murid-murid akan dinilai melalui peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia yang pasti akan mengundang kejutan budaya dalam kalangan murid. Pelajar-pelajar yang bermasalah dibenarkan meniru hasil kerja pelajar-pelajar lain atau pelajar-pelajar tahun sebelumnya demi untuk menyiapkan kerja projek mereka dan ada penilaian serta pemarkahan. Di sini kita dapat lihat tidak ada keberkesanannya penilaian dan pentaksiran ini. Berikutan dengan keadaan itu, penilaian ini melihatkan kurangnya keadilan terhadap pelajar yang betul-betul melaksanakan kerja mereka dengan bermati-matian untuk memperolehi markah dan gred yang tinggi. Hakikatnya, usaha mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan mengambil kira cadangan lain seperti termaktub dalam hala tuju Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Apabila pentaksiran dilakukan di sekolah, ianya adalah asas modal insan yang dapat membentuk suatu ‘mind set’ dalam kalangan pelajar dan ibu bapa sebagai pusat ilmu. Pelajar tidak lagi ke sekolah hanya kerana peperiksaan. Realitinya, sistem pentaksiran ini tidak bermaksud sama sekali memansuhkan peperiksaan tetapi merupakan usaha membangunkan sistem yang menggalakkan pelajar mencintai ilmu. Kesediaan Murid
Moss ( 1987 ) menyatakan kesediaan ialah kehendak dan keperluan untuk belajar bagi memenuhi keperluan seseorang.
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Pengetahuan yang dirancang, dibina, ditadbir ,diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran sekolah dilakukan dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran manakala pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran semester atau tahun (Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 ). DEFINISI OPERASIONAL Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan murid lelaki dan murid perempuan terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara aliran sekolah terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan kefahaman murid terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah. HIPOTESIS KAJIAN 1.5.1 Apakah tahap pengetahuan dan kefahaman murid terhadap PBS ?
1.5.2 Apakah persepsi minat murid terhadap PBS?
1.5.3 Apakah gaya pembelajaran murid dalam pelaksanaan PBS?
1.5.4 Apakah tahap motivasi intrinsik murid terhadap pelaksanaan PBS ?
1.5.5 Adakah terdapat kesediaan murid berdasarkan faktor demografi terhadap pelaksanaan PBS?
  PERSOALAN KAJIAN 1.4.1 Mengenal pasti tahap pengetahuan dan pemahaman murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.2 Mengenal pasti persepsi murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.3 Mengenal pasti gaya pembelajaran murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.4 Mengenal pasti tahap motivasi instrinsik murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.5.5 Mengenal pasti faktor demografi murid terhadap pelaksanaan PBS.
  TUJUAN KAJIAN JADUAL PENCAPAIAN PBS BAHASA MELAYU TING.1 /2012
SMK TUN DR ISMAIL Menurut laporan Majlis Kaunselor Pelajar Malaysia (2007) , sistem PBS sebelum ini menjadikan pelajar-pelajar semakin malas dan kurang berusaha ke arah mempertingkat modal insan dalam diri mereka. Kurangnya tekanan dalam menelaah pelajaran secara menyeluruh demi peperiksaan menyebabkan pelajar-pelajar kita kurang berusaha keras kerana adanya PBS yang banyak membantu mereka untuk lulus dalam peperiksaan. PERNYATAAN MASALAH Sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS ) bukanlah perkara baru bagi warga pendidikan. Pendekatan ini telah pun diamalkan secara berperingkat oleh sekolah terutama yang melibatkan mata pelajaran bersifat amali. Namun apabila Kementerian Pelajaran Malaysia membuat keputusan menjadikan sistem pendidikan negara tidak terlalu berorientasikan peperiksaan, pendekatan ini dilihat oleh kementerian sebagai perlu diperluas melibatkan beberapa mata pelajaran lain. Ketika ini, PBS telah dilaksanakan dengan baik iaitu pelaksanaan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ), Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ( PLBS ), Pentaksiran Kerja Amali ( PEKA ), pentaksiran kerja kursus bagi mata pelajaran Sejarah, Geografi , Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ( Zamri et al, 2010). PENDAHULUAN NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD

TAJUK : KESEDIAAN MURID SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) BAHASA MELAYU NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD

TAJUK : KESEDIAAN MURID SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) BAHASA MELAYU Sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS ) bukanlah perkara baru bagi warga pendidikan. Pendekatan ini telah pun diamalkan secara berperingkat oleh sekolah terutama yang melibatkan mata pelajaran bersifat amali. Namun apabila Kementerian Pelajaran Malaysia membuat keputusan menjadikan sistem pendidikan negara tidak terlalu berorientasikan peperiksaan, pendekatan ini dilihat oleh kementerian sebagai perlu diperluas melibatkan beberapa mata pelajaran lain. Ketika ini, PBS telah dilaksanakan dengan baik iaitu pelaksanaan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ), Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ( PLBS ), Pentaksiran Kerja Amali ( PEKA ), pentaksiran kerja kursus bagi mata pelajaran Sejarah, Geografi , Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ( Zamri et al, 2010). PENDAHULUAN Hakikatnya, usaha mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan mengambil kira cadangan lain seperti termaktub dalam hala tuju Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Apabila pentaksiran dilakukan di sekolah, ianya adalah asas modal insan yang dapat membentuk suatu ‘mind set’ dalam kalangan pelajar dan ibu bapa sebagai pusat ilmu. Pelajar tidak lagi ke sekolah hanya kerana peperiksaan. Realitinya, sistem pentaksiran ini tidak bermaksud sama sekali memansuhkan peperiksaan tetapi merupakan usaha membangunkan sistem yang menggalakkan pelajar mencintai ilmu. Hakikatnya, usaha mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan mengambil kira cadangan lain seperti termaktub dalam hala tuju Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Apabila pentaksiran dilakukan di sekolah, ianya adalah asas modal insan yang dapat membentuk suatu ‘mind set’ dalam kalangan pelajar dan ibu bapa sebagai pusat ilmu. Pelajar tidak lagi ke sekolah hanya kerana peperiksaan. Realitinya, sistem pentaksiran ini tidak bermaksud sama sekali memansuhkan peperiksaan tetapi merupakan usaha membangunkan sistem yang menggalakkan pelajar mencintai ilmu. Berdasarkan analisis keseluruhan menunjukkan kebanyakan pelajar telah mencapai tahap Band 4. Tahap band 4 rata-rata diperolehi oleh murid Melayu manakala murid Cina mencapai band tertinggi pada tahap band 3 sahaja. Manakala murid India seimbang pada tahap band 2,3 dan 4. Pencapaian tahap yang berbeza ini membuktikan bahawa terdapat beberapa faktor yang perlu dilihat oleh pengkaji bagi melihat kesediaan murid dalam melaksanakan PBS. Pemansuhan UPSR dan PMR dan digantikan dengan PBS, menurut pandangan mantan Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran , Datuk Abdul Raof Hussin ( 2010 ) akan menyebabkan tiada wawasan atau matlamat yang dapat diukur oleh guru, ibu bapa dan pelajar akan bertambah rehat kerana tiada hala tuju. Hanya selepas 11 tahun persekolahan , murid-murid akan dinilai melalui peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia yang pasti akan mengundang kejutan budaya dalam kalangan murid. Pelajar-pelajar yang bermasalah dibenarkan meniru hasil kerja pelajar-pelajar lain atau pelajar-pelajar tahun sebelumnya demi untuk menyiapkan kerja projek mereka dan ada penilaian serta pemarkahan. Di sini kita dapat lihat tidak ada keberkesanannya penilaian dan pentaksiran ini. Berikutan dengan keadaan itu, penilaian ini melihatkan kurangnya keadilan terhadap pelajar yang betul-betul melaksanakan kerja mereka dengan bermati-matian untuk memperolehi markah dan gred yang tinggi. Hakikatnya, usaha mengurangkan pendidikan berorientasikan peperiksaan mengambil kira cadangan lain seperti termaktub dalam hala tuju Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9). Apabila pentaksiran dilakukan di sekolah, ianya adalah asas modal insan yang dapat membentuk suatu ‘mind set’ dalam kalangan pelajar dan ibu bapa sebagai pusat ilmu. Pelajar tidak lagi ke sekolah hanya kerana peperiksaan. Realitinya, sistem pentaksiran ini tidak bermaksud sama sekali memansuhkan peperiksaan tetapi merupakan usaha membangunkan sistem yang menggalakkan pelajar mencintai ilmu. Kesediaan Murid
Moss ( 1987 ) menyatakan kesediaan ialah kehendak dan keperluan untuk belajar bagi memenuhi keperluan seseorang.
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
Pengetahuan yang dirancang, dibina, ditadbir ,diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran sekolah dilakukan dalam bentuk formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran manakala pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran semester atau tahun (Kementerian Pelajaran Malaysia 2012 ). DEFINISI OPERASIONAL Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara kesediaan murid lelaki dan murid perempuan terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara gaya pembelajaran terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara aliran sekolah terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah.
Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan kefahaman murid terhadap pelaksanaan PBS di sekolah-sekolah. HIPOTESIS KAJIAN 1.5.1 Apakah tahap pengetahuan dan kefahaman murid terhadap PBS ?
1.5.2 Apakah persepsi minat murid terhadap PBS?
1.5.3 Apakah gaya pembelajaran murid dalam pelaksanaan PBS?
1.5.4 Apakah tahap motivasi intrinsik murid terhadap pelaksanaan PBS ?
1.5.5 Adakah terdapat kesediaan murid berdasarkan faktor demografi terhadap pelaksanaan PBS?
  PERSOALAN KAJIAN 1.4.1 Mengenal pasti tahap pengetahuan dan pemahaman murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.2 Mengenal pasti persepsi murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.3 Mengenal pasti gaya pembelajaran murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.4.4 Mengenal pasti tahap motivasi instrinsik murid terhadap pelaksanaan PBS.
1.5.5 Mengenal pasti faktor demografi murid terhadap pelaksanaan PBS.
  TUJUAN KAJIAN JADUAL PENCAPAIAN PBS BAHASA MELAYU TING.1 /2012
SMK TUN DR ISMAIL Menurut laporan Majlis Kaunselor Pelajar Malaysia (2007) , sistem PBS sebelum ini menjadikan pelajar-pelajar semakin malas dan kurang berusaha ke arah mempertingkat modal insan dalam diri mereka. Kurangnya tekanan dalam menelaah pelajaran secara menyeluruh demi peperiksaan menyebabkan pelajar-pelajar kita kurang berusaha keras kerana adanya PBS yang banyak membantu mereka untuk lulus dalam peperiksaan. PERNYATAAN MASALAH Sistem pentaksiran berasaskan sekolah (PBS ) bukanlah perkara baru bagi warga pendidikan. Pendekatan ini telah pun diamalkan secara berperingkat oleh sekolah terutama yang melibatkan mata pelajaran bersifat amali. Namun apabila Kementerian Pelajaran Malaysia membuat keputusan menjadikan sistem pendidikan negara tidak terlalu berorientasikan peperiksaan, pendekatan ini dilihat oleh kementerian sebagai perlu diperluas melibatkan beberapa mata pelajaran lain. Ketika ini, PBS telah dilaksanakan dengan baik iaitu pelaksanaan Ujian Lisan Berasaskan Sekolah ( ULBS ), Pentaksiran Lisan Berasaskan Sekolah ( PLBS ), Pentaksiran Kerja Amali ( PEKA ), pentaksiran kerja kursus bagi mata pelajaran Sejarah, Geografi , Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ( Zamri et al, 2010). PENDAHULUAN NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD

TAJUK : KESEDIAAN MURID SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) BAHASA MELAYU NORAINI BINTI BIDIN
PENSYARAH : PROF .MADYA DR.ZAMRI B.MAHAMOD

TAJUK : KESEDIAAN MURID SEKOLAH MENENGAH TERHADAP PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ( PBS ) BAHASA MELAYU
Full transcript