Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

хоол боловсруулах тогтолцоо

No description
by

erdenetuya bayrbat

on 26 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of хоол боловсруулах тогтолцоо

Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцоо
Ходоод
Ходоодны ханын бүтэц
Цочмог гастрит
Үүсгэх шалтгаан: Ходоодны салстыг хүчтэй цочруулагч бодисууд болох хэт хурц болон халуун, хүйтэн, хатуу хоол унд идэж уух, архи, эмийн бодисууд / салицилат, кортикостероид, тетрациклин гм/ Мөн нян, нянгийн хор, бодисын солилцооны бүтээгдэхүүн, муудсан хоол зэрэг нь цочмог гастритыг үүсгэх үндсэн шалтгаан болдог.
АГУУЛГА
Хоол боловсруулах эртхэн тогтолцоо, бүтэц
Цочмог гастрит
Архаг гастрит
Аутоиммуни гастрит
Ходоодны шархлаа өвчин
Ходоодны архаг шархлаа
Мухар олгойн үрэвсэл
Цочмог үрэвсэл
Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл
ХООЛ БОЛОВСРУУЛАХ ТОГТОЛЦОО
Эмгэг жам
Үүсгэгч бодисууд салтс бүрхэвчинд шууд үйлчлэн гэмтээнэ. эдгээр үүсгэгчид нь гадар болон дотор гаралт гастритыг үүсгэнэ. дээр дурдсан
экзоген
үүд нь гадна гаралт гастритыг үүсгэдэг. Харин бөөрний дутмагшил, шаршил пархлалын үйлчлэлээр өдөөгдөж үүссэн хорт бодисууд судас мэдрэлээр дамжин дотор гаралт /
эндоген
гастритыг үүсгэнэ
Эмгэг жамд нөлөөлөх хүчин зүйл
Стероид бус үрэвслийн эсрэг эм уух
Архи хэтрүүлэн уух
Тамхинд орох
Өмөнгийн эсрэг эм уух
Уреми
Гэдэс, ходоодны халдвар
Хүнд гэмтэл, түлэгдэл, мэс засал
Цус багасал, шок
Хүчил, шүлт уух
ходоодныдоод хэсгийг тайрсны дараа цөсний урсгал саатах.
Эдгээр хүчин зүйл салст бүрхэвчинд эвдрэл гарган хүчиллэг шүүрлийг идэвхижүүлэн, устөрөгчийн ионыг өнгөц эпителд буцаан нэвчүүлж, өнгөц эпител эсүүдийн бикарбонатыг буфер үйлдвэрлэлийг бууруулж, салстын цусны урсгалыг багасгах үйлчилгээ үзүүлнэ.
Цочмог гастритын төрөл
Хамрах талбай
Түгмэл
Голомтлог
Бүтэц зүйн онцлог
Салстат
Ширхэглүүрт
Идээт
Үхжилт
Соривжих, шархлах хүндрэл өгнө.
Архаг гастрит
Ходоодны салст бүрхэвч хатингаршин архаг үрэвсэлт өөрчлөлт болон хучуур эдийн метаплази хамтарч явагдах үзэгдлийг архаг гастрит гэнэ.
Шалтгаан хүчин зүйл
Хеликобактер, pylori-ийн архаг халдвар
Перницоз анеми-тай уялдаат дархлалын хүчин зүйл
Архи тамхины хордлого
Хөдөлгөөний атони ба механик/битүүрэл/ нөлөө
Цацраг туяа
Ходоодны мэс хагалгааны дараа
Холимог нөлөөлөл
архаг гастритыг үүсгэж буй нийт хүчин зүйлийн 90%-ийг H.pylori эзэлдэг бол 10% нь аутоиммун гастритаас хамаардаг байна.
Хеликобактер
HP нь салст бүрхэвчийн хучуур эсийг гэмтээж үрэвсүүлэн хатингаршуулах үйлчлэлтэй. HP нь инвазив бус, спор үүсгэдэггүй, S хэлбэрийн грамм сөрөг, 3,5*0,5мг хэмжээтэй савханцар юм. Нянгийн энзим, түүний хор болон нейтрофил эсийн хорт химийн бодисууд ходоодны хэвийн байдалд нөлөөлдөг гэж үздэг.
Аутоиммун гастрит
Хүрээ эсүүдэд хүчил үүсгэгч энзимүүдэд өөрийн эсрэг бие үүсч хүрээ эсүүдийн үхжил болно. Аутоиммун өөрчлөлт булчирхайн эвдрэлд хүргэж, салстыг хатингаршуулснаар хүчил болон дотооод хүчин зүйл устдаг бөгөөд үүний үр дүнд хорт цус багасал үүсдэг байна.
Өнгөц архаг- гадар эпител эсүүдийн сөнөрөл, өөрчлөлт болно
Хатингаршилт архаг- салст бүрхэвч түүний булчирхай хатингаршиж сорвижино.
Архаг гастритын бүтцийн өөрчлөлт
Төлжлийн өөрчлөлт
- Хүзүү орчмын булчирхайн эсүүдийн митоз хуваагдал ихэсч бөөм сийвэнгийн харьцаа ихсэнэ. Гадар эсүүдийн салслаг вакуолиуд цөөрнө.
Метаплази
- Антрумын болон их бие, ёроолын салст нь гэдэсний бүтэцтэй адил баганан болон хундаган эсээр солигдоно. Мөн цэлмэн маягийн бүтэц үүсч болно.
Хатингаршил
- Булчирхайлаг бүтцээ алдан хатингаршина. Хүрээ эсүүд бүрэн устана. Үлдсэн булчирхайнууд эвдэрнэ.
Лимфоид фолликул
- Ходоодны салст бүрхэвчийн лимфоид эдийн ургалт HP-ийн өдөөлтөөр үүсч, ходоодны лимфома хавдрыг үүсгэнэ.
Ходоодны шархлаа
Ходоод, гэдэсний салст бүрхэвчийн идэгдэн хонхойсон хэсгийг шархлаа гэнэ.
Стресс шархлаа
Ходоодны салст бүрхэвч эвдэрч өнгөц болон гүн шархлаа үүсэхийг хэлнэ. Шалтгаан:
Мэс заслын өргөн хүрээт ажилбар
Үжил
Хүнд гэмтэл, хүчтэй өвдөлт
Их хэмжээний түлэгдэл
Төв мэдрэлийн тогтолцооны гэмтэл
Аспирин, стероид бус эм, кортикостероид зэрэг ходоод цочироогч эм удаан хугацаанд хэрэглэх
Эмгэг жам- ходоодний хүчил-пепсинт шүүрэл ихсэх, салст бүрхүүлийн цитопротектив простогландины шүүрэл багассанаас салстыг хамгаалалт сулардаг байна.

Бүтцийн өөрчлөлт
Хэлбэр
:
Зөв / жижиг дугариг зууван/
Зөв бус
Хамрах хүрээ
:
Салстын өнгөц
Гүн /ходоодны бүх давхаргыг гэмтээж болно/
Харагдах байдал
: Ёроол хар хүэрэн өнгөтэй харагдана.
Гистолги
: Үрэвслийн нэвчдэстэй холилдсон энзимийн идэгдэлт үхжил харагдана.
Хүндрэл
: Дээд гэдэсрүү шархлаа тархаж гүн гэмтэл учруулдаг / түлэгдэл, толгойн гэмтэлтэй хавсарвал

Ходоодны архаг
шархлаа
Шалтгаан:
Хүрээ эсийн олшрол
H.Pylori
Стериод бус эмүүдийг хэтрүүлэн хэрэглэх
Ходоодны салслаг шүүрлийн багасал
Бикарбонатын багасал
Цусны эргэлтийн алдарал
Тамхи, архи
Кортикостероид-ийн хэт хэрэглээ
Бие болон сэтгэхүйн дарамт
Эмгэг жам
Ходоодны архаг шархлааг үүсгэх 2 гол хүчин зүйл байдаг.
1. салст бүрхэвч нүцгэрэн ходоодны хүчил пепсины нөлөөнд өртөн пептик шархлаа үүсгэдэг.
2.H.Pylori- Ходоодны салст бүрхэвч өөрийгөө хамгаалах механизмтай байдаг боловч HP нь үүнийг нэвтэлж чаддаг.

HP нь дараах биоидэвхит бодис ялгаруулдаг. Үүнд
Уреаза- Чөлөөт аммонийг үүсгэнэ
Протеаза- Ходоодны салстын гликопротеиныг задална.
Фосфолипаза- өнгөц эпител эсийг гэмтээнэ.
HP нь нейтрофил эсийг татан цуглуулснаар миелопероксидаза-г ялгаруулна.
HP нь салстын эпител эсүүд болон эндотел эсийн Lamia Propria-г гэмтээнэ.
HP нь энзимээс гадна үрэвслийг тэтгэх олон хүчин зүйлийг ялгаруулдаг бөгөөд энэ нь салсыг эмзэг болгоно. Ингэснээр үрэвссэн салс ямар нэгэн нөлөөнд тэсвэргүй болно.

Бүтцийн өөрчлөлт
Шархлаа- Ихэвчлэн ганц ширхэг
Хэлбэр- Дугариг буюу зууван дугариг
Эвэршсэн шархлаа-Өөдөө товойж эвэршин хатуурсан
Цооролт- Бүх давхрагыг хамарч, гялтанд тулна.
Хэмжээ- Ойролцоогоор 2-4см
Шархлааны төгсгөл
Засрал
Хурцдал
Ёроол цэвэр гөлгөр, нэг дан эпителээр хучигдан
Доод булчинт давхарт холбох эд ургана.
Ёроолд нь үрэвслийн шүүдэс нэвчин, ширхэглүүрт үхжил үүснэ.
Мөхлөгөнцөрт эд бүхий үрэвсэл өрнөж соривжил үүнэ.
Шархлаан дах жижиг судас үрэвсэн хатуурна
Хүндрэл
Шархлааны задралт хүндрэл
Шархлааны ёроол дах судаснууд идэгдэн цоорч, цус алдана.
Шархлаа идэвхижих цоорч хэвлийн хөндийд нэвтэрч гялтангийн идээт үрэвсэлд хүргэнэ.
Наалдалт- шархлаа ходоодыг цоолж зэргэлдээх эрхтэнд нэвтэрнэ.
Үрэвслийн гаралт хүндрэл

Гастрит, перигастрит, дуоденит, идээт үрэвслүүд, соривжилт хүндрэл, цаашилбал хорт хавдарт хүргэж болно.
Мухар олгойн үрэвсэл
Шалтгаан
Мухар олгой нь анхдагч болон хоёрдогч шалтгаанаар үүснэ.
Анхдагч- Баасны чулуу, эгэл биетний бөөгнөрөл, бусад гадны ямар нэгэн зүйлээр олгойн нүх битүүрэхэд салслаг шүүрэл цугларч ханыг нь гадагш тэлснээс цусны бичил эргэлтэнд өөрчлөлт гарна.
Хоёрдогч- Мухар олгойн үрэвсэл нь дотор нянгийн халдварт өвчин бөгөөд гол төлөв гэдэсний савханцар энтерококк-р үүсгэгдэнэ.
Цочмог үрэвсэл
Бүтцийн өөрчлөлт
Энгийн
Өнгөц
Эвдрэлт
2-4 хоног үргэлжилнэ. Эцэстээ олгой үхжиж тасарна.
Идээрт
Апостематоз
Идээрт-
шархлаат
Илжрэлт
Эмгэг жам
Энгийн цочмог- Олгойн үзүүр хэсгийн цус тунгалагийн хялгасан судсуудад зогсогшил хавагнал цус харвалт болж эсийн сөнөрөл үүснэ.
Өнгөц үрэвсэл- Олгойн үзүүрийн салст бүрхэвчинд идээт үрэвслийн голомт үүснэ.
Эвдрэлтэт- Идээрт- Лейкоцитын нэвчдэс олгойн үе давхрагыг хамрана. Олгой бүдүүрч чинэрэн нүхнээс идээ гоожно.
Апостематоз- Олгойн хананд олон жижиг буглаа үүснэ.
Идээрт-Шархлаат- Салст бүрхэвч үхжин хайлж үрэвсэлд шилжинэ.
Илжрэлт- Олгойн эд үхжих илжирч, хар саарал өнгөтэй болж идээгээр өбүрхэгдэнэ.
Хүндрэл
Олгой цоорвол идээр хэвлийн хөндийд асгарч түгмэл үрэвсэл болно.
Цоорохгүй битүүрвэл хөндийд идээ хуримталж бээр болно.
Олгойн идээр үүдэн венээр дамжин элгэнд буглаа үүсгэх аюултай
Full transcript