Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forebyggelse af vold

bbb oplæg RUC 16. juni 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forebyggelse af vold

At forstå og arbejde med vold som udtryksform
Faglighed
Viden om målgruppen
Erfaring med målgruppen
Etik og holdninger
Viden og færdigheder til kommunikation, konflikthåndtering og relationelt arbejde
Forebygge forråelse

Organisatoriske rammer
Normering
Arbejdsgange, tilrettelæggelse
Åbningstid og ventetid
Arbejdsfordeling
Samarbejde og støtte
Osv.
Fysiske rammer
Tidssvarende
Hensyn til målgruppens behov
Lys, luft, farver osv.
Tilfredshed og tryghed for borgere

Et godt liv
Trivsel og tryghed for ansatte
Et godt arbejdsliv
Drømme, ønsker, behov
Indflydelse / inddragelse
Relationer, pårørende, venner
Interesser, ressourcer
Relevante aktiviteter
Støtte, behandling, sundhed
Eksempel
Eksempel
Fokus på ansatte: individ og gruppe
Voldsforebyggelse
Har den enkelte ansatte tilstrækkelige kompentencer til de opgaver, der skal løses?
Har personalegruppen fælles værdier og faglighed?
Fokus på ansatte
Fokus på borgere
Forråelse
"
Der findes ikke onde mennesker. Men der findes onde handlinger. Fordi vi mennesker er sociale, og fordi livet er kompliceret. Så sker det, at vi gør andre mennesker ondt. Det kan ske i afmagt, og det kan ske, når vi passer på andre. Vi kan handle ondt ud fra gode intentioner. Vi kan handle ondt, fordi vi tager mest hensyn til os selv. Og vi kan handle ondt, fordi vi ikke har tænkt os om
."
Forråelse opstår, når vi mærker følelsen af afmagt og kan kun afhjælpes ved, at vi tager magt over situationen:
Forråelse, hvor vi handler ondt mod andre mennesker
Faglighed, hvor vi bruger viden til til at forstå mennesket og håndtere situationen
Voldsforebyggelse
Fokus på rammerne
Fysiske rammer og organisatoriske vilkår, der giver en øget risiko
Fysiske rammer og steder
, fx
Små rum
I / ved kontorer
Fællesarealer
Boliger
?
Hvor er risici hos jer?
Risikovurdering
Der findes forskellige vurderingsredskaber
Det voldsforebyggende arbejde
Identifikation
Hvordan ser volden /risikoen ud hos os?
Forebyggelse
Håndtering
Hvad kan vi gøre for at forebygge volden?
Hvem gør hvad, når ansatte bliver ramt?
Hvordan følger arbejdspladsen op?
Bröset Violence Checklist (BVC)
6 variable
Kliniske vurderinger
Svarer til det I altid har gjort, brugt jeres eget subjektive skøn:

Aflæsning af signaler
Anspændt muskulatur
Knyttede hænder
Sammenbidt mund
Rynkede øjenbryn
Vred i blikket
Urolig / Rastløs
Ændret vejrtrækning
Barskt eller nedgørende sprog
Kognitivt svækket
Psykotisk tilstand
Demens
Påvirket af alkohol eller stoffer
Person:
Situationer:
Stresset eller akut situaion?
Mange mennesker?
Er jeg alene?
Bliver mine grænser overskredet?
Er der farlige genstande i nærheden?
Ved kollegerne hvor jeg er?
Kan jeg tilkalde hjælp?
Kan jeg komme væk?
Skal jeg stille krav?
Regler, afslag, grænser?
Lang ventetid?
Der er travlt?

Fokus på rammer
Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent bbb@sus.dk
Socialt Udviklingscenter SUS - Vold som Udtryksform

Trafiklys-metoden
God vind i det videre arbejde
Tak for nu
Plan for
:
Kompetenceudvikling
Oplæring af nyansatte
Rekruttering
Organisatoriske vilkår
Nye opgaver
Forandringer
Nye regler
Nye samarbejds-partnere
?
Filmklip 2 min.
Relater til borger, ansat og rammer
HCR 20
Konflikthåndtering
Udgangspunkt
Mennesker der kan opføre sig ordentligt, gør det.

Ross W. Greene
FILM: Hvad trapper konflikten op?

Et godt liv
Ledelse
Ledelse
Styring
Udvikling
Involvering
Arbejdsmiljø
Skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø
Et godt arbejdsliv
APV, trivselsmålinger - kortlægning af arbejdsmiljøet
Brugertilfredshed
Registrering og analyse af trusler og vold
Risikovurdering (borger, ansatte, rammer)

Kollegial psykisk førstehjælp
Defusing og debriefing
Krisehjælp
Registrering og anmeldelse af vold
Opfølgning med ansatte og borgere
Læring
Udpluk af erfaringer fra udviklingsforløb om risikovurdering
Øget faglig opmærksomhed
Flere faglige diskussioner
Fælles sprog
Mindre afmagt
Bedre dokumentaton af arbejdsvilkår
Retningslinjer for forebyggelse af vold
Handleplan for den voldsforebyggende indsats
Systematisk risikovurdering af borgere, ansatte, rammer
Papirarbejdet skal være a jour
Fokus: Arbejdsmiljø
Overblik over konkrete arbejdsopgaver, personalets kompetencer, arbejdsfordeling
Beskrive værdier, teori og metoder som alle ansatte skal kende og handle efter. Beskrivelserne vil også kunne bruges til introduktion af nyansatte og vikarer.
Har personalegruppen tillid og godt samarbejde?
Når der er høj social kapital på arbejdspladsen støtter de ansatte hinanden og finder fælles løsninger.
Film 4 min.
Hvilke spørgsmål og dilemmaer rejser filmen?
sus.dk
Brugerinddragelse
På alle niveauer:
Samfund
Lokalt
Tilbud
Individuelt
- og reel indflydelse
Inddragelse i det voldsforebyggende arbejde på tilbudsniveau:
Borgeråd/beboerråd
Fælles kurser
Tryghedsplaner
Triggerskemaer
Osv.

Vold som Udtryksform
Full transcript