Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezentacja dla nowoprzyjętych studentów kierunku lekarskiego ;)

No description
by

ifmsa wroclaw

on 27 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezentacja dla nowoprzyjętych studentów kierunku lekarskiego ;)

Za co przeżyc? Egzaminy Pierwszy rok Po godzinach Struktura
roku (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr (cc) photo by Metro Centric on Flickr Kredyt studencki Zgodnie z informacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynosi on 2100zł na osobę w rodzinie. Dane za rok 2010/2011. Stypendium socjalne Warunki na 2012/2013 nie zostały ustalone Utrzymanie Stypenium rektora Za osiągnięcia w nauce, od drugiego roku. Praca dorywcza Z braku czasu jest to słaba opcja ;) studenci starosta grupy starosta roku dziekanat opiekun roku prowadzący Na ocenę z egzaminu wpływa głównie wiedza w jego dniu
Jedynie z biologii/chemii możliwość zdobycia dodatkowych punktów Zwolnienie z angielskiego
minimum CAE
zwolnienie egzaminu od średniej 4,01 Scapula Aurea
Składa się z I etapu testowego, II etapu upraktycznionego, III etapu praktycznego
Do III etapu przechodzi zazwyczaj około 15 osób i są one zwolnione z części praktycznej egzaminu końcowego. Etap III odbywa się w prosektorium, a uczestniczy mierzą się z preparatami mokrymi. Około 3 osoby przechodzą do finału ogólnopolskiego i mogą liczyć na znaczne ułatwienia podczas egzaminu teoretycznego lub nawet na zwolnienie. Koła naukowe
na pierwszym roku niepopularne
wolontariat jako alternatywa dla kół Fakultety
obowiązkowo 70h w roku
zapisy w systemie Octopus
hasło to PESEL Praktyki
na indywidualne - zapisy w marcu
uczelniane - zapisy maj/czerwiec
nie ma problemu z praktykowaniem w miejscu zamieszkania 10. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje PRAWO do zdawania egzaminu poprawkowego z każdego przedmiotu.

11. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu poprawkowego, o którym mowa w pkt 10, studentowi przysługuje drugi termin poprawkowy, który na pisemny WNIOSEK studenta może zostać przeprowadzony w formie egzaminu komisyjnego. Student ma obowiązek przystąpić do egzaminu w drugim terminie poprawkowym nie później niż do końca marca w przypadku sesji zimowej i nie później niż do końca września w przypadku sesji letniej.

12. Egzamin komisyjny składa się przed komisją, w składzie:
1) dziekan lub prodziekan jako przewodniczący,
2) egzaminator,
3) specjalista z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub dyscypliny pokrewnej,
4) na wniosek studenta – opiekun roku i/lub przedstawiciel samorządu jako obserwatorzy. WAŻNE WWW
wroclaw.ifmsa.pl – informacje o akcjach i przedsięwzięciach wrocławskiego oddziału IFMSA
ifmsa.pl – ogólnopolska witryna IFMSA
forum-am.info wraz z podstronami
chomikuj.pl/amwro
infekcja.net
am.wroc.pl
amwroc.pl
pierwszy-rok.pl ZWALNIANIE SIĘ Z ZAJĘĆ
brak takiej możliwości
jedyne honorowane zwolnienie to L4
możliwość odrabiania zajęć
1-3 dopuszczalne nieobecności w semestrze KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW
Ogłaszany pod akademikiem Bliźniak, w tym roku 15 października ZMIANA GRUPY
Jedynie od drugiego roku,
na pierwszym jedynie dzięki zamianie MAIL GRUPOWY
Najlepsza opcja kontaktu z prowadzącymi,
zbiornik materiałów i informacji w grupie.
Polecamy gmail.com ;) i grupę na fb. KSERO
Legendarny przybytek
na Łukasiewicza, zdobyć można
tam większość potrzebnych książek kiedy
biblioteka zawodzi. BIBLIOTEKA
Przy ulicy Parkowej, rejestracja
możliwa dopiero po zdobyciu
legitymacji studenckiej. dziękuję za uwagę!
netke
Full transcript