Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Avrupa Birliği ve Ekonomik Yapısı

No description
by

Meryem Bingül

on 6 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Avrupa Birliği ve Ekonomik Yapısı

AVRUPA BİRLİĞİ ve EKONOMİK YAPISI
2. Avrupa Birliği'nin Doğuşu ve Gelişimi
3. Avrupa Birliği'nin Kurumları
4. Avrupa Birliği Politika Koordinasyonu'nda Ekonomik Bulgular
5. Avrupa'da Parasal Birlik ve Ortak Para Politikası
6. Avrupa Birliği Güncel Ekonomik Verileri ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler
28 ülke
Ekonomik ve Parasal Birlik
Ortaçağ
Krallıklar arasındaki savaşlar
Napolyon ve Hitler
Birleşik Avrupa
Siyasal Nedenler;
Bölünmüş Avrupa
Barış ve güven ortamı için işbirliği
Ekonomik Nedenler;
II. Dünya Savaşı
SSCB, askeri ve siyasi tehdit
ABD, ekonomik tehdit
I. Adım: 1946'da Churchill'ın çağrısı
II. Adım: Schuman Planı
1951 Paris Antlaşması ile Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)'nun kurulması
III. Adım:
1957 Roma Antlaşması ile Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (EURATOM) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)'nun Kurulması
1965 Lüksemburg Antlaşması
1969 - 1992 "Beyaz Kitap"; 1986 Avrupa Tek Senedi

Avrupa Birliği'ne Dönüşüm
1990'lı yılllardaki köklü değişiklikler AT'den AB'ye dönüşümü hızladırılmıştır.
SSCB ve Doğu Blok'un yıkılması
Merkezi ve Doğu Avrupa'da yeni devletlerin ortaya çıkması
Almanya'nın birleşmesi
1992 Maastricht Antlaşması
I. Sütun: Ortak Dış Politika
Ortak Güvenlik Politikası
II. Sütun: Adalet ve İçişleri
III. Sütun: Ekonomik ve Parasal Birlik
Temel karar alma ve koordinasyon organı, Avrupa Konseyi
Antlaşmaları, Kanunları ve Politikaları hazırlayan ve uygulayan yürütme organı, Avrupa Komisyonu
Yasama organı denilebilecek, Avrupa Parlamentosu
AB hukukunun bütün üye ülkelerde aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlayan, Adalet Divanı,
Faaliyetleri mali yönden denetleyen, AB Sayıştayı,
Üye ülke vatandaşlarını "kötü yönetim"e karşı koruyan, Avrupa Ombudsmanlığı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - 1998
Fiyat istikrarı,
Para politikasını belirlemek ve uygulamak,
Ekonomi politikalarını desteklemek,
Döziv rezervlerini tutmak ve yönetmek,
Madeni para ve Euro basımı ve tedavüle sürülmesi
Makroekonomik Politika Koordinasyonu
Fiyat istikrarı bağımsız ECB'e bırakılmıştır,
Adem-i merkeziyetçi maliye politikası öngörülmüştür,
Ekonomi politikalarında çoklu sistem öngörülmüştür (ECOFİN).
Parasal istikrarı sağlamak amacıyla 1978 Avrupa Zirvesi'nde Avrupa Para Sistemi (APS) kabul ediliyor. Özellikleri;
Döviz kuru belirli bir marj aralığında
Topluluk dışı ülkelere de açık
Üye ülkelerin M.B. rezervlerini bir kısmı ortak kullanıma ayrılacak
Para politikası koordinasyonunu önermektedir.
Euro'ya Geçiş
1961 - Mundell
Faydaları;
İşlem maliyetinin azalması
Fiyatlarda şeffaflık
Döviz kuru riskinin ortadan kalkması
Zararları;
Para politikası uygulama inisiyatifinden vazgeçmek
Senyoraj kaybedilmesi
Uygulama maliyetlerinin artması
II. Aşama: 01 Ocak 1994 - 31 Aralık 1998
Üye ülkeleri kullanımına hazır hale getirmek için çalışmalar yapılmıştır.
I. Aşama: 01 Temmuz 1990 - 31 Aralık 1993
Maastricht Antlaşması yürürlüğe girmeden uygun ortam oluşturmak için yapılması gerekenler belirlenmiştir.
III. Aşama: 01 Ocak 1999 - 01 Ocak 2002
Maastricht Antlaşması'nda öngörülen takvim uyarınca parasal birliğin son aşamasıdır.
Bu tarihten itibaren AB'nin resmi parası 11 ülke için "Euro" olarak kullanılmaya başlanmıştır.

8. Kaynakça

Beşkaya, A. ve E. Karakaya (2005), “Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı ve Genişleme Sürecinde Kurumların Değişen Yüzü”, Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım ed. Küçükahmetoğlu, O. ve H. Çeştepe ve Ş. Tüylüoğlu, 311-328, Ekin Kitabevi, Ankara.
Arslan, R. (2003) “AB’nin Kurumsal Yapısı ve Karar Alma Süreçleri”, Avrupa Birliği Ortak Politikalar ve Türkiye: Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Politikaların Uyumlaştırılması, ed. Kar, M. ve S. Taban, 75-98, Beta Yayınları, İstanbul.
Güran, N. (2000), Uluslararası Ekonomik Bütünleşme ve Avrupa Birliği, Anadolu Matbaacılık, İzmir.
Paksoy, M. ve S. PAKSOY (2000), Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği (Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri), Özdal Matbaacılık, Şanlıurfa.
Yazgıç, S. (2005), Avrupa Birliği, İnsan Yayınları, İstanbul.
Karabulut K., Ersungur M. ve Polat Ö., "Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye'nin Ekonomik Performanslarının Karşılaştırılması: Ver Zarflama Analizi".
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.abgs.gov.tr/index.php
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://ec.europa.eu/index_en.htm
Teşekkür Ederiz...
Hasan HAKSES & Meryem BİNGÜL
İçindekiler
1. Giriş
2. Avrupa Birliği'nin Doğuşu ve Gelişimi
3. Avrupa Birliği'nin Kurumları
4. Avrupa Birliği Politika Koordinasyonu'nda Ekonomik Bulgular
5. Avrupa'da Parasal Birlik ve Ortak Para Politikası
6. Avrupa Birliği Güncel Ekonomik Verileri ve Türkiye ile Ekonomik İlişkiler
7. Sonuç
8. Kaynakça


1.GİRİŞ
7. Sonuç
Ekonomik birliğin son halkası ortak para birimi olan Euro'da istikrarın sağlanması için;
Üye ülkelerde maliye politikalarının ciddi bir işbirliğine dayanması,
Avrupa Parasal Fonu'nun IMF'ye ihtiyaç duyulmayacak şekilde düzenlenmesi,
Belirlenen ilkelerde gerektiği durumlarda revize yapılarak yenilikçi politikalar gerçekleştirilmelidir.
Avrupa Birliği'nin ekonomik yapısında istikrarın sağlanması için;
Ekonomik yapının sağlam temeller üzerine oturtulması,
Mali ve siyasal birliğin sağlanması,
Yakın geçmişte yaşanan borç krizini aşılması,
gibi çalışmaların yapılması ve bu yönde politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Full transcript