Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Två kommunikationsmodeller

No description
by

Karl Jansson

on 18 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Två kommunikationsmodeller

Två kommunikationsmodeller
Bakgrund till Shannon och Weaver's klassiska kommunikationsmodell
Som så mycket annat gällande kommunikation är modellen utvecklad för militärens behov, den har senare kommit att användas "civilt"
Inom det militära kan kommunikationsmissar få fatala följder. Forskarna Shannon och Weaver studerade kommunikationproblem inom tele och militär på 40-talet.
Utifrån studierna tog de fram
en modell för att diagnostisera
var i kommunikationen bristerna finns
Informations-
källa

sändare
signal
Budskap
brus
mottagen
signal
mottagare
destination
Klassisk kommunikationsmodell
Informationskälla
sändare
signal
Budskap
brus
mottagen
signal
mottagare
destination
Ofta en människa, men kan även vara ett
djur, en robot, ett brandalarm eller en dator. dvs något slags medvetande som vill kommunicera med ett annat.
Det är denna som väljer och formulerar meddelandet eller budskapet.
Kan tex vara en människas talorgan, en dator eller en telefonlur. Alltså det som omvandlar informationen till en signal.
kan t ex vara ljudvågor i en telefonledning, datatrafik genom cyberspace osv
I denna modell kan budskapet
lite vad som helst. Budskapets innehåll analyseras egentligen inte. En politikers tal, ett klassiskt musikstycke eller en surrande geting.
Eftersom Shannon och Weaver ville lösa kommunikationsproblem stoppade de in denna aspekt. Det kan finnas på lite olika delar av modellen egentligen. Ex en brusten telefonledning, att sändare och mottagare pratar olika språk, en dålig upplösning osv.
Det som tar emot signalen
en annan telefonlur, eller dator eller kanske ett hörselorgan.
Ett eller flera andra slags medvetande
dit meddelandet eller budskapet
slutligen når. Här avkodas det och leder kanske till någon sorts handling.
T ex radioreklamen för Shells nya korvpaket når 300000 lyssnare varav en 22 000 köper en korv med pucko nästa gång de tankar bilen.
(Shannon och Weaver)
Modellen förenklas vanligt vis så här:
sändare
kanal
mottagare
Den har kritiserats för att vara för teknisk och kvantitativ. Kvalitativa aspekter som budskapens utformning och effekt hamnar i skymundan
fun
fact
Claude Shannon var matematiker. Han var den som utevecklade
begreppet bit för att kunna mäta informationsflöden. Den minsta möjliga mängden information. dvs. en 1 eller 0
Lasswells
modell
Lasswell var proffesor i juridik vid Yale, men även engagerad inom politikisk analys och kommunikationsvetenskap.
1949 utvecklade han en formulering som bättre motsvarade efterfrågan på kvalitativ analys inom kommunikation. Den gäller idag som vetenskaplig analysmetod. Formuleringen är enkel, men kanske genial och lyder så här:
Vem
Lasswells kommunikationsmodell
Vem
vad
vilken
effekt

säger
till
och
med

Vilken
kanal

i
I grupp om två eller tre
välj två sändningar kommunikation inom analysera enligt båda
modellerna och presentera för klassen kl 14:50
Journalistik,reklam eller information
Full transcript