Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hälsopsykologi och motiverande samtal

No description
by

Hanna Forsberg

on 30 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hälsopsykologi och motiverande samtal

H0009H VT-16
Hälsopsykologi och motiverande samtal
Presentation av lärare

Förväntade studieresultat

Kursmål

Kursens upplägg/Uppgifter

Kurslitteratur

Kursöversikt

Canvas
Kursintroduktion
Hälsopsykologiska modeller

Friskfaktorer

Motiverande samtal, (MI)

Tillämpning MI
Kursupplägg H0009H
Hälsopsykologiska-
modeller
Uppgift 4:
Självkänsla, självförtroende och willpower
Berarbetning av litteratur sker i veckocykler.

Veckocykler:
Onsdag föreläsning + presentation av uppgift. Fredag workshop. Tisdag inlämning. Onsdag feedback + föreläsning + presentation av uppgift

Feedback, kommentar & betygsättning
: Dokument i Canvas

Principen:
Anonym feedback till varandra
0p= Underkänt 1p= Godkänt 2p= Briljant. 1p deltgande i seminarium. 8/15=Godkänt


Friskfaktorer
Uppgift 1:
Flipped classroom

Uppgift 2:
Kunskapsquiz

Uppgift 3:
Casebeskrivningar, examination
Förväntade studieresultat
""Förutom kunskap och färdighet kring kost, fysisk aktivitet, massage och mental träning behöver du kunskap om hur människan och förändringsprocesser fungerar och hur ett vägledande samtal kan gå till""

"Syftet
med denna kurs är att ge dig möjligheter till förståelse och verktyg som du som Hälsovägledare kommer att behöva när du vägleder en klient i en process mot en livsstilsförändring""
Kursmål
1. redogöra för och reflektera över psykologiska friskfaktorers betydelse för hälsan

2. reflektera och argumentera för hur hälsopsykologiska modeller kan användas i hälsofrämjande arbete

3. tillämpa motiverande samtal, redogöra för bakomliggande teorier och reflektera över etiska aspekter

4. tillämpa ett kognitivt förhållningssätt och motiverande samtal för att leda klienter i processer som leder till hälsofrämjande livsstilsförändringar

Motiverande samtal
Uppgift 5:
Föreläsningar och metodövningar på campus

Uppgift 6:
Motivationsteorier

Uppgift 7:
MI och Yrkesetik

Uppgift 8:
MI och Personcentrerat perspektiv

Uppgift 9:
MI och Intervju A

Uppgift 10:
MI och Intervju B

Uppgift 11:
MI och Reflektion
Tillämpning MI-samtal
Uppgift 12:
Intervju 1

Uppgift 13:
Intervju 2

Uppgift 14:
Intervju 3

Uppgift 15:
Ukast på rapport

Uppgift 16:
Rapport
Kurslitteratur
Andersson, S. I. (2009). Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur
Henriksen, J-O. & Detlevsen, A-J. (2013). Etik i arbete med människor. Lund: Studentlitteratur.
Lindwall, M. (2011). Självkänsla: bortom populärpsykologi och enkla sanningar. Lund: Studentlitteratur.

McGonigal, Kelly. (2013). The Willpower Instinct. New York: The Penguin Group

William R Miller, Stephen Rollnick (2012). Motivational Interviewing (3. rev ed). New York: Guilford Publications ISBN: 9781609182274.
Miller, W.R. & Rollnick, S. (2013). Motiverande samtal: att hjälpa människor till förändring. (3., reviderade och utökade utgåvan.) Stockholm: Natur & kultur
Kursöversikt
Full transcript