Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiska epoker

Förhistoriska tiden - Upplysningen
by

Jessica Geijer

on 20 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiska epoker

Folkvandringar och barbarinvasioner
Romarriket kristnas
Inbördeskrig
Puniska krigen
Romarriket
delas
Romarriket erövrar medelhavsområdet
Rom grundas
Romulus och Remus - Roms grundande
Puniska krigen
Efter de puniska krigen expanderar (växer) Romarriket kraftigt.
Rom växer
800
1500
1350
1050
600
500
Östrom
kollapsar
Korstågen
Muhammed
Digerdöden
Karl den Store
Västrom kollapsar
Medeltiden
Epidemier
1/3 romare döda
Västroms kollaps
Det arabiska riket
Muhammed (570 - 632 evt)
Frankerriket
Karl den Store - Ledare av frankerna
Östroms kollaps
Bysans (Östrom) går under
Digerdöden
Löss – Råttor – Människor
Spreds via handelsvägar
Korstågen
Första korståget utropas av Urban den II
Mål: erövra Jerusalem
Lyckades med sitt mål

Olika teorier kring orsaken till korstågen
Ena kristendom
Skydda pilgrimer
Hantera inre konflikter
Löften om syndernas förlåtelse
Löften om plundring och rikedomar

Flera korståg följer efter det första

Religiös världsbild (Himlen - Helvetet)
Korståg
Jordbruksekonomier
Självhushållning
Svag kungamakt – Stark kyrka
Jordbrukssamhällen
Treståndsläran
Riddarkultur
Kloster bevarar och utvecklar kunskap
Kultur
Ekonomiskt
Politiskt
Socialt
Flera konsekvenser
1/3 av Europas befolkning dog
Flera vågor; 1340 - 1740
Exempelvis ökade Européernas levnadsstandard kraftigt som ett resultat av pesten
Medeltiden
Romarriket
Industrialiseringen
Upplysningen
Renässansen
Politiskt
Socialt
Kultur
Ekonomiskt
Politiskt
Socialt
Kultur
Ekonomiskt
Politiskt
Socialt
Stormaktstid i Sverige
Spanien utropas
1700
30-åriga kriget
Renässansen
Reformation och motreformation

Upptäcktsresor – nya handelsvägar, nya världar
Kulturellt
Shakespeare (teater), Machiavelli (författare), Leonardo da Vinci, Newton (vetenskapsman)

Boktryckarkonst
Nya handelsvägar - nya inkomster

Merkantilism
Ekonomiskt
Handelskapitalism

Banksystem
Legoarméer

Envälde och absolutism

30-åriga kriget
Politiskt
Jordbrukssamhällen
Städerna växer p.g.a. handel
Religionskonflikter

Fyrståndsläran
Luther fick beskydd av mäktiga tyska furstar (kungar)
Tyska furstar bröt sin lojalitet till påven
Gav dem möjlighet att ta kontroll över kyrkan

Olika inriktningar
Protestantismen
Kalvinismen
Engelska kyrkan
Reformationen
Spanska ”conquistadorer” besegrade de latinamerikanska civilisationerna
Aztekerna
Inkaindianerna

Ursprungsbefolkningen
Massakrerades
Förslavades

Spanien lade beslag på ädelmetaller (guld och silver)
Kolonisering av Sydamerika
Inbördeskrig 800 e.kr - 1492 e.kr mellan olika muslimska och kristna härskare i Spanien och Portugal
”Reconquista”
Renässansen
Europa efter 30-åriga kriget
Kyrkan svarade med att ta itu med kritiken

Fördrivning och utrotning av reformerta

Jesuitorden
Motreformationen
Reformationen ledde till inbördeskrig och krig i flera länder
Korruption

Avlatsbrev

Frälsning genom personlig relation till Gud
Bibeln = Guds ord
Behöver inte mellanhanden (präst)
Kritik mot kyrkan
Västeuropéernas önskan att hitta vägar till Asien, andra än de muslimerna kontrollerade

Ny teknik – nya fartyg

Rikedomar som lockade (handelsvaror och råvaror)
Orsaker till upptäcksresande
Upptäcktsresor runt 1500
Med andra ord…
Utkämpades i dagens Tyskland

Katoliker - Protestanter

Spanien var mäktigt

Sverige erövrade stora områden - Stormaktstid
Trettioåriga kriget
Adelsman av släktet Vasa

Organiserade revolt mot Kristian II

Införde protestantism i Sverige

Införde arvskungarike

Lade grunden för stormaktstiden
Skatteskrev befolkningen
Beslagtog kyrkans mark och rikedomar
Byggde upp en arme
Gustav Vasa
Präst i Wittenberg, Tyskland

Kritiserade kyrkans korruption och översättningen av den katolska bibeln

Spikade upp sina 95 teser på kyrkdörren i Wittenberg, 1517

Ville bara reformera kyrkan och väcka debatt, blev bannlyst av påven
Martin Luther
Under renässansen ifrågasattes detta av Nicolaus Copernikus

Han menade att jorden kretsar kring solen

Detta kallas för en heliocentrisk världsbild
Renässansens världsbild
Under medeltiden hade man en geocentrisk världsbild

Jorden är i centrum

Alla planeter, stjärnor och solen kretsar kring jorden
Renässansen
Columbus var en av flera upptäcktsresande under denna tid

Seglade för spanska kronan (kungamakten)

Skulle till Indien – kom till "västra Indien", dvs Västindien

Columbus avled i tron om att han hade hittat en ny resväg till Indien
Columbus - Västindien
Mona Lisa
(1506)
Renässans betyder "återfödelse"
Det som ”återföds” är antikens idéer och estetik (konstspråk)

Först och främst konstverk men senare även vetenskap, musik, idéer etc
Donatello, David (1430)
Andra kända renässansverk
Michelangelo Adams skapelse (1511)
Renässanskonst
Da Vinci "The Vitruvian Man"
Il Uomo Universale
Rafael, Damen med slöjan (1516)
Andra kända renässansverk
Kröningen av Karl den Store
Medeltida konst
Nikolaus Copernikus
(1473 – 1543)
Stormaktstid i Sverige
Leonardo da Vinci
(1452-1519)
1700
1300
Gustav Vasa
(1496-1560)
30-åriga kriget
(1618-1648)
Martin Luther
(1483-1546)
Columbus når Västindien
(1492)
Sokrates och Platon
Aten vs Sparta
Tre kungar
Militärt - söner uppfostrades till militärer
Expansion genom ockupation
Sparta
Stadsstater

Jordbruk, fiske och handel viktigt

Slavsamhällen

Gemensamt språk

Gemensam religion

Gemensam kultur
Gemensamma drag mellan grekiska stadsstater
Den grekiska kulturen blandades med den österländska kulturen när Alexander den Store spred sitt rike.

Denna kultur som uppstod kallas för ”Hellenism” (Hellas = grekernas namn för Grekland)
Hellenism
Alexander den stores rike
Styrdes demokratiskt
Vetenskap och filosofi
Expanderade genom kolonisation
Skillnader mellan Aten och Sparta
Grekland och grekiska kolonier
Grekland erövras av Romarriket
Aten blir demokrati
Atens guldålder
Platon
Alexander den Store
Aristoteles
Persiska riket invaderar
Inbördeskrig 800 e.kr - 1492 e.kr mellan olika muslimska och kristna härskare i Spanien och Portugal

1492 fördrevs den sista moriske härskaren från Spanien

Spanien enades som ett kristet kungarike

Muslimer och judar fördrevs eller dödades
”Reconquista”
Antiken
Grekland
Erbjud frihet till alla slavar som ansluter sig till armen så kan piraterna krossas för alltid.
Handlingsalternativ 4
Betala bönderna så att de ska börja odla vete istället för vin och på så vis skydda livsmedelsförsörjningen.
Handlingsalternativ 2
Höja soldatlönerna så att de atenska soldaterna kan rekrytera fler soldater och på så vis skydda handelsflottorna
Handlingsalternativ 1
Sätt er i grupper på två till fyra medlemmar ur varje kategori (slav, bonde, krigare eller handelsman)

Diskutera vad ni tycker ska göras utifrån handlingsalternativen

Utgå ifrån era roller
Uppgift
Bonde
Slav
Krigare
Handelsman
(om du är kvinna är du hustru
till någon av ovanstående)
Rollfördelning
Aten har blivit angripet av blodtörstiga pirater. De är kallsinniga mördare och har siktet på de fartyg som levererar vete till de hungriga atenarna. Resultatet är förödande. Eftersom de atenska jordbrukarna odlar vin till avlägsna städer som Thrakien har de ingen tillgång till egen livsmedelsförsörjning. Vad ska de göra?
Situation
- En övning i demokrati
Piraterna
Utrusta alla handelsfartyg med vakter så att piraterna kan besegras när de attackerar fartygen.
Handlingsalternativ 3
Erbjud frihet till alla slavar som ansluter sig till armen så kan piraterna krossas för alltid.
Handlingsalternativ 4
Betala bönderna så att de ska börja odla vete istället för vin och på så vis skydda livsmedelsförsörjningen.
Handlingsalternativ 2
Höja soldaternas löner så att de atenska soldaterna kan bli fler och på så sätt skydda handelsflottorna.
Handlingsalternativ 1
Utrusta alla handelsfartyg med vakter så att piraterna kan besegras när de attackerar fartygen.
Handlingsalternativ 3
800 f.kr.
150 f.kr.
300 f.kr.
500 f.kr.
400 f.kr.
Grekiska stadsstater
Aten
Hur vet vi detta?
Skriftliga källor (t.ex. Homeros verk, textsamlingar från filosoferna, astrologiska och matematiska skrifter)
Kvarlevor (t.ex. statyer, byggnader, boplatser, gravar, verktyg etc.)
156 f.kr.
50 f.kr.
Jesu födelse
400 e.kr.
Senaten: Den romerska republikens beslutande församling.
Romerska begrepp
Framgångsrik general i den romerska armén
Caesar - kejsare - kaiser
Mördades av sina rivaler 44 fvt
Julius Ceasar
Romarriket delas
Augustus
Romarriket framgångsrikt pga:
stark militär
administration (representanter, medborgarskap etc)
utvecklade infrastruktur, utbildningsväsen
gemensamt språk
evenemang (Colosseum - bröd och skådespel)
Konsul: Den högsta politiska ledaren i den romerska republiken

Patricier: Adelsmän

Plebejer: (Övriga) Medborgare
Julius Caesars adoptivson

Ursprungligt namn "Octavianus" - heter som kejsare
Augustus
(ärevördig)

Återgång till envälde, Augustus "den förste kejsaren", ärftlig titel (= slutet på den romerska republiken)

Pax Romana
- en fredlig tid

Ur Bibeln: "Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas" (Lukas 2:1)
Kristendomen växer sig stark
Historicitet = Historisk sanning
Svårigheter att fastställa exakta detaljer om Jesu liv
Lära om kärlek som var populär bland samhällets "lägre skikt"
Spred sig och sågs först som ett hot mot de romerska gudarna
Bibelns första texter nedtecknade ca 100 evt.
Alltmed att romarna såg antalet följeslagare och förstod hur de kunde utnyttja tron, accepterades den.
Blev offentlig religion kejsare Konstantin i Östrom (dagens Istanbul) ca 300 evt
Aktuella forskningsläget:
Jesus föddes någon gång mellan 7 - 4 f.kr.

Jesus fick flera följeslagare

Jesus korsfästes av Pontius Pilatus
Aten vs Rom
Detta är en övning i att jämföra olika historiska epoker, i detta fall de grekiska stadsstaterna med Romarriket, samt att använda historieboken EPOS. Du ska använda dig av det vi har gått igenom på lektionen samt boken EPOS som du har lånat från biblioteket. Din uppgift är att göra en enkel jämförelse vilket innebär att du ska redovisa likheter och skillnader mellan det antika Grekland och Romarriket.
Inbördeskrig
Romerska generaler
Brist på slavar
Ekonomisk kris
Folkvandringar
Germanska stammar
Feodalism
100-års krigen
Samhällsordning inrättad av gud
Små kungariken


Feodalism
Digerdöden (pesten)
Livegenskap
Handel via vattenvägar
Små byar – små städer
Digerdöden (pesten)
Adel, präster och bönder
Profet och politisk ledare ca 600 evt
Enar de arabiska stammarna, grundar det arabiska riket
Islam som sammanhållande faktor, framgång i strid (mot splittrade och försvagade motståndare)
Lära om acceptans och kärlek, erövrade folk får utöva sin religion fritt om de bara betalar sin skatt
Arvet efter Muhammed, kalifer (politisk och religiös ledare) uppdelning shia och sunni
Splittring och sönderfall, ca 780 evt
Erövrade stora delar av Västeuropa
Kröntes till Romersk kejsare av påven i Rom.
Inbördeskrig efter Karl den Stores död

Införde Feodalism
Konstantinopel faller mot Osmanerna
Bysans kraftigt försvagade sedan korstågen
Markerar slutet på medeltiden
Renässansen har redan tagit vid i Italien
1600
Sydamerika erövras
1492 fördrevs den sista moriske härskaren från Spanien
Spanien enades som ett kristet kungarike
Muslimer och judar fördrevs eller dödades
ca 3000 fKr:
Floder möjliggör fiske, bevattning och sjötrafik
Större befolkning = större städer
Indelning i samhällsklasser:
Krigare
och präster
Handelsmän,
hantverkare och bönder
Slavar (från besegrade folk)
Kung
"arbetarna" betalar
skatt till kungen
"arbetarna" betalar
skatt till kungen
Livnärde sig på fiske = skickliga sjöfarare, handel viktigt!
Första civilisationen på Kreta, ca 1900 fvt
Ca 700 fvt stadsstater, t.ex.
Athen och Sparta
Gemensamt: språk, högtider, slavsamhällen
Skillnader:
(uppstår under antiken för första gången)
- gör anspråk på herravälde över hela världen
- inga fasta gränser, kan bli större och mindre beroende på framgångar i strid
- försöker kontrollera sin omgivning, stark kontroll nära centrum, svag kontroll i utkanterna
- använder sig av olika maktmedel (militärmakt, ideologi etc.)
Imperialism
Grekisk filosofi:
(filosofi = "kärleken till vishet")
föregångare till vetenskapen
skiljer sig från religionen som använder Gud som förklaring
första filosofin i Indien, vediska skrifterna, tankesystem relaterat till hinduism och buddhism
Sumerer
i
Mesopotamien =
"landet mellan floderna" (nuvarande Irak),
Eufrat och Tigris

Egyptier
runt floden
Nilen
Forntiden (ca 3 000 fvt - 1 000 fvt
Tidigare
än ca 8000 fvt:
Jägar/samlar-samhällen
Kringresande folk
Befolkade jorden

Efter
den sista istiden för ca 10 000 år sedan:
Bofast boende
Odlade marken
Tamboskap
Allt större samhällen

Förhistoriska tiden
Alexander den Store:
Grekiska stadsstater i krig
Persiska invasion ca 400 fvt
Makedonien tog över hela Grekland (norr om Grekland)
Ca 300 fvt, stort rike, föll sönder strax efter Alexanders död
Rom grundas 753 fvt
Republik från 509 fvt (res publica = från folket)
Senaten, 300 pers, hedersuppdrag Patricier och plebejer (över- och medelklass)
(100 - 44 fvt)
Tanken om medborgarskap:
(OBS! endast för fria män över 20 år)
Rätten
att vara med och bestämma
Skyldighet
en att delta i politiken (annars "idiot" (=id=jag, någon som bara tänker på sig själv) och försvaret
Sparta
Athen:
Demokrati:
(av grekiskans "demos kratos" = folkstyre
Alla fria män över 20 år har rätt (och är skyldiga) att rösta
Senaten,
300 förtroendevalda män ur patricierfamiljer (gamla, förnäma släkter), livstid
Politiska beslut fattas genom folkomröstning på agoran (stora torget i Aten).
Varje år valdes
360 män
att styra, 12 grupper, 30 män/grupp - varje grupp styrde staden under en månad
Varje man / grupp hade högsta makten under EN dag
Naturfilosofin:
Ex. Demokritos - all material består av pyttesmå, odelbara partiklar - atomer
Samhällsfilosofin:
Hur ska man leva ett gott liv?
Vad är "rätt" och "fel"?
Hur bör ett bra samhälle vara ordnat?
(Aristoteles, Platon, Sokrates)
63 fvt - 14 evt
Efter de puniska krigen expanderar (växer) Romarriket kraftigt.
Romerska imperiet
Geografiska förutsättningar (mitt i Medelhavet, ointressant för österlandet = fritt från hot)
Roms kullar bra för försvar + lätt att transportera sig till och från
inspirerades av österlandet och grekernas civilisation (som bebodde södra Italien och Sicilien)
hellenismen underlättade spridningen
Strävade efter att undvika envälde till varje pris!

Avskaffade kungadömet 509 fvt och instiftade istället:
REPUBLIK (från "res publica" = av folket)
1. Senat - 300 platser förtroendevalda patricier (från fina, rika familjer), satt på livstid
2. Konsuler - som ministrar, valdes genom folkomröstning, 2 st per ämbete och år

Framtida problem: Detta system avsett för medelstora italienska stadsstater, inte för ett jätte-imperium
Romersk politik
Romarriket under kejsar Augustus (14 fvt)
Romarriket som störst (ca 117 evt)
Varför föll romarriket? (ca 470 evt)
Utbredd korruption, pga rikets storlek
Miljöförstöring
Invasioner av germanska stammar
"The Sacking of Rome" ung. 410 evt
(slutgiltigt ca 480 evt)
Konstantinopel/Bysans - ortodox kristendom (renlärig)
Kyrkans huvudman: "patriarken" (lydde under kejsaren)

Rom - katolsk kristendom ("allmän")
Kyrkans huvudman:
"påven"
Socialt
Jordbrukssamhällen


Små byar – små städerDigerdöden
Politiskt
Samhällsordning inrättad av gud


Långa krig
(t.ex. 100-årskrigen
mellan England och
Frankrike)
Politiskt
Svag kungamakt – Stark kyrka


Feodalism
Ekonomiskt
Självhushållning


Handel via vattenvägar
Ekonomiskt
JordbrukFeodalism
Ekonomiskt
Korståg


DigerdödLivegenskap
Kulturellt

Kristendomen/Kyrkan är starkKloster
Medeltida Europa, ca 800 evt
Kristendomens spridning
Efter romarrikets fall – enande kraft
Delas upp i två delar:
ortodox (renlärig) kristendom - Östrom (dagens Istanbul) - överhuvud: Patriarken
katolska (allmänna) kristendomen - Västrom (dagens Rom) - överhuvud: Påven
Frankiska kungen Clovis förenar riken, låter döpa sig
Stark makt, kungar lierar sig med påven eller patriarken av Östrom
Islam idag:
Medeltiden
Socialt
Treståndsläran:
Adel – de som krigar
Präster – de som ber
Bönder – de som brukar jorden
Kulturellt

Religiös världsbild
(himmel – helvete/ Gud- Djävul)


Riddarkultur
Inför besök på Medeltidsmuséet på fredag:

Vi åker från skolan tillsammans kl. 10.00 (vi möts i entréhallen). Inne i stan går vi först på en guidad tur i Gamla Stan och sedan går vi till muséet där vi:
- går en kort guidad tur
- löser en uppgift i grupp

LÄXA inför besöket: titta på uppgiften som ni ska göra på muséet, finns på Vklass!
Feodalism
ekonomisk och politisk struktur
län = feodum
kung el länsherre
ger län eller delar av län till
vasaller
vasaller
återgäldar med krigstjänst
bönder försörjer vasallerna, arrenderar jord

Religionerna påverkar mycket!
Martin Luther
1500
Gustav II Adolf vinner landområden i 30-åriga kriget:
- delar av dagens Ryssland, Tyskland och Baltikum, svenska länen: Jämtland, Härjedalen, Halland
Karl X (1654 - 1660) slår danskarna och vinner 1658:
- Skåne, Halland, Trondheim
Boktryckarkonsten
revolutionerar litteraturen
från ca 1450
Michelangelo
(1475-1564)
enar Svea rike och lösgör landet från danskt styre
återtar makt, rikedomar och pengar från kloster- och kyrkväsende
reformerar Sverige
skattskrev befolkningen
la grunden till stormaktstiden
ca 1500 - 1650 (Italien från ca 1400)
Shakespeare
(1564-1617)
Silvergruvan i Potosi, Bolivia
ca 1650 - 1790
Religionen anpassad till ny världsbild: (solen i mitten)
Teism - Deism - Ateism
Korståg
Jordbruksekonomier
Självhushållning
Svag kungamakt – Stark kyrka
Jordbrukssamhällen
Treståndsläran
Riddarkultur
Kloster bevarar och utvecklar kunskap
Ekonomiskt
Politiskt
Socialt
Medeltiden
Feodalism
100-års krigen
Samhällsordning inrättad av gud
Små kungariken
Feodalism
Digerdöden (pesten)
Livegenskap
Handel via vattenvägar
Små byar – små städer
Digerdöden (pesten)
Adel, präster och bönder
Religionerna påverkar mycket:
konsten, litteraturen, arkitekturen, vetenskapen etc.
Renässansen
Upplysningen
Industrialismen
ca 500 - 1500
ca 1500 - 1650
ca 1650 - 1790
ca 1790 - 1900
Kultur
Reformation och motreformation

Upptäcktsresor – nya handelsvägar, nya världar
Kulturellt
Shakespeare (teater), Machiavelli (författare), Leonardo da Vinci, Newton (vetenskapsman)

Boktryckarkonst
Nya handelsvägar - nya inkomster

Merkantilism
Ekonomiskt
Legoarméer

Envälde och absolutism

30-åriga kriget
Politiskt
Socialt
Jordbrukssamhällen

Städerna växer p.g.a. handel
Religionskonflikter

Fyrståndsläran
Kultur
Ekonomi
Politiskt
Socialt
Minskat kyrkligt inflytande
Ateism, Teism och Deism
Starkare kungar
Handel med mynt förenklar handeln
Upplysningsidéer,
Förnuft
Tolerans
Nytta
Naturrätt
Manufakturer
Ökad handel
Triangelhandel
Starkare borgarklass
Samhällsordning ifrågasätts
Jordbrukssamhällen
Amerikanska revolutionen
Franska revolutionen
Kultur
Ekonomiskt
Socialt
Urbanisering
Arbetarklass
Effektivare jordbruk
Industrialisering
Tidningar
Imperialism
Politiskt
Socialism
Kyrkan försvagas
Kommunikationer
Skola
Konservatism
Socialism
Liberalism
Ideologier
Kolonier – Imperialism
Kapitalism
Nya grödor
Ny teknik
Splittrar länder
Enar länder
Nationalism
Arbetarrörelsen
Imperialism
Kapitalism
Tysk-franska kriget
1618-1648
Venedig och Florens - stora handelsstäder, stora handelsfamiljer
Vad lever kvar?
Tankar
om filosofi, naturvetenskap, astrologi, matematik, politik
Ord och uttryck
Praktiskt:
byggnadskonst, tillämpningssätt inom matematik och vetenskap, alfabetet, kalender-beräkningar
Full transcript