Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SGMC HC. 2016-2017

No description
by

Robbert Plass

on 1 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SGMC HC. 2016-2017

SPORT
GEZONDHEID
MANAGEMENT
Beweegcultuur
Postmodernisme
Gericht op het individu
Mondiaal georiënteerd
Technologische innovatie
Impact van de media
Sociaal-culturele ontwikkeling
Economisch-strategische ommekeer
Pedagogische breuk
Presteren
Vormen
Produceren
Entertainment
Hybridisering
Strategische management
Organisatiestructuur
Personeelsmanagement
Leiderschap
Organisatiecultuur
Sportbestuur
Prestatiemanagement
Sportmanagement
Gezondheidsbevordering
Doel van gezondheidsbevordering
Preventie
Curatie
Primair
Secundair
Tertiair
ICF Model
International Classification of Functioning
1. Analyse van gezondheid
Sociale diagnose
Epidemiologische diagnose
HFC van Lalonde
Objectief & Subjectief
Omvang, ernst & spreiding
2. Analyse van Gedrag en omgeving
3. Analyse van Gedragsdeterminanten
4. Interventie ontwikkeling
Intervention Mapping
1. Stel probleem vast
2. Stel doel vast
3. Formuleer methode en selecteer strategieën
4. Maak implementatie plan
5. Interventie implementatie & disseminatie
6. Evaluatie
Procesevaluatie
Productevaluatie
Term voor alle activiteiten (gericht op het individu EN diens omgeving) die kunnen worden ondernomen om te stimuleren dat mensen zich op vrijwillige basis gezonder willen EN kunnen GEDRAGEN (Brug, 2007).
Overheid
Overheid
Markt
Samenleving
Bemoeinissen
economische en politieke sturing
Sturing door regels en wetten
Rechtvaardig
Publiek goed
Marktfalen
particuliere baten
sociale baten
Omvang en vorm overheidsbemoeienis
Conservatisme
Reformisme
Neoliberalisme
Socialisme
Olympisch plan 2028
Arbeid en Gezondheid
Preventie - Reintegratie
Manifeste functie
Latente functie

Perspectieven
"A state of complete psysical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity" (WHO, 1947).
Wordt gedefinieerd als een door een persoon en diens omgeving ervaren dynamisch evenwicht tussen de belasting door het werk en de belastbaarheid van het van het individu.
Reintegratie proces
1. preventie
2. verzuimbegeleiding
3. Curatie
4. Reintegratie

Verzuim
4D model
Definitie Arbeid
Definitie van Sport
Model van Steenbergen: Sportfamilies
Versporting van de samenleving
Hybridisering binnen de sport : Beweegcultuur
Waardevelden binnen de sport
opkomst van het wereldsportstelsel: Sportificering
Populariteit van sporten
Sociale functies en betekenissen van sport
Topsport / Breedtesport
Nederlands sportbeleid: Kabinetsnota
Organisatie analyse
Definitie: World Health Organisation (WHO)
Modellen: Lalonde : ASE : Transtheoretisch
Preventie: Niveaus : Vormen
Gezondheidsvoorlichting
Epidemiologie
Leefstijl: Meetinstrumenten
Arbeid en gezondheid
Wat is een manager?
Strategisch management
Organisatiestructuur
Taakverdeling
Organisatiecultuur
Leiderschapsstijl
Managen van groepen
Motivering
Besluitvorming
Persoonlijke vaardigheden
Toetsing
Tentamen 100% Week 9
SGM Paper 100% Week 6

In het hybride net van waarden die de sport omgeven, kunnen vier grote groepen onderscheiden worden. Deze vier waarden zijn:

A) Presteren, hybridisering, Vormen, Producten.
B) Presteren, Vormen, Producten, Entertainment.
C) Presteren, Vormen, Produceren, Hybridisering.
D) Presteren, Vormen, Produceren, Entertainment
In het boek ‘sportsociologie’ worden de
“waardenoriëntaties van natuursporters” toegelicht. De drie componenten van dit model bestaan uit:

A. Leefmilieu waarden, ecologische waarden en persoonlijke belevingswaarden.
B. Avontuur waarden, ecologische waarden en technologische waarden.
C. Ecologische waarden, persoonlijke belevingswaarden, technologische waarden.
D. Ecologische waarden, persoonlijke belevingswaarden, avontuur waarden.
In steeds meer toepassingsgebieden wordt sport als een vormingsmiddel -en niet als doel op zich- ingezet. Het normkader is hier de verwachte leer- en socialisatieprocessen die van sport uitgaan.

Het waardeveld wat hier wordt omschreven is:
A) Presteren
B) Vormen
C) Produceren
D) Entertainment
Stelling 1: De vier waardevelden hebben te maken met hybridisering van de beweegcultuur.
Stelling 2: Een sport kan zich maar op 1 waardeveld afspelen.

A)Stelling 1 is juist, Stelling 2 is juist
B)Stelling 1 is onjuist, Stelling 2 is juist
C)Stelling 1 is onjuist, stelling 2 onjuist
D)Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
Paperbijeenkomsten
PASSIE VOOR SPORT EN BEWEGEN
Practicum
Zelf organiseren
Voorbeeld
Cohesie
Organiseren
Formulier
Sportkleding!
Aandachtspunten
Taalalarm
Ephorus
Modulehandleiding!
Boeken
Voorbereiding
Heel veel plezier!!
Stages of change
Pauze 10min.
ASE-model
Sociale functies en betekenissen
Functies
Macroniveau
Meetbaar
Betekenissen
Individueel
Subjectief
Voorbeelden
Democratiserend
Distinctie
Economie (direct, indirect)
Gezondheid
Plezier
Herstel
Identificatie
Globalisering
Mondiale helden
Bosman-arrest
Wereldhandel
Macht
Migratie
Empowerment
Delegeren
Motivatie
Intrinsiek
Extrinsiek
Taakverrijking
Taakverruiming
Taakroulatie
Macht
Persoonsgebonden
Positioneel
Managen van medewerkers
Managen van groepen
Formele groepen
Informele groepen
Ontwerpen organisatie
Span of control
Centralisatie vs. Decentralisatie
Arbeidsverdeling
Departementalisatie
Teambuilding
Forming
Storming
Norming
Performing
Re-norming
Besluitvormingsprocessen
Autocratisch
Democratisch
Meerderheidsbesluitvorming
Veto
Consensus
Unanimiteitsbesluitvorming
Compromis
Gedelegeerde besuitvorming
Onkwetsbaarheid
Manipulatief
Uitsluiting
Unanimiteit
Stereotypering
Eigen moraliteit
Zelfbescherming
Negatieve feedback
BLIM-O model
Bestaansrecht
Inrichting
Leefbaarheid
Management
Omgeving
7-S model
Shared values
Bedrijfsopvatting
Cultuur
Identiteit
Visie
Strategy
Doelen
Missie
Structure
Niveau's
Taakverdeling
Organogram
Systems
Werkwijzen
Procedures
Communicatielijnen
Style
Managementstijl
X vs. Y theorie
Staff
Kenmerken
Beloning
Motiveren
Skills
Waar zijn we goed in
Waar juist niet
I
B
L
M
O
Organisatiestrategie
-structuur, -cultuur.
Medewerkers persoonlijkheidsfactoren
4A's
HRM
Visies verzuim
Conflicten
Afhankelijkheid
Subjectieve ervaring
Rationele en emotionele spanning
Verschillend conflictgedrag
Eenzijdige conflicten
Inter- en intrapersoonlijk
Conflict als proces
Kernelementen conflict
Meest voorkomende conflicten
Doel- of belangenconflict
Beoordelings- of rolconflict
Verdeel/ middelenconflict
Relatieconflict
Nut van conflicten
Doorbreken conformistisch denken
Diversiteit
Competitie tussen groepen
Effectiever
Latente fase
Bewustwording
Acties
Resultaat
Opleidingscommissie
SGM-CAFE
15-November
Meet & Greet
Sport
6,5 miljoen Nederlanders te zwaar
DEN HAAG - Het aantal volwassenen met ernstig overgewicht is de afgelopen 30 jaar meer dan verdubbeld. Momenteel zijn 6,5 miljoen Nederlanders te zwaar, ofwel 41 procent.
http://www.nu.nl/gezondheid/2849919/65-miljoen-nederlanders-zwaar.html
Gezondheid
'Meer voorzichtigheid nodig met antibiotica'
NIJMEGEN - Artsen moeten een stuk terughoudender worden in het voorschrijven van antibiotica. Dat schrijft de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) donderdag in een advies aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).
http://www.nu.nl/gezondheid/2846639/meer-voorzichtigheid-nodig-met-antibiotica.html
Wereldsportstelsel
Sportificering
Populariteit van sporten
Versporting
SGM'ers
Doorlopen beoordelingsformulier
Ephorus inlevercode
SGM-1516-Blok1-VSGMC-paper-PLSSR
Welkom!
Opzet hoorcollege
Jaarprogramma
Rooster
Opzet module
Toetsing
Zit je hier goed?!
Modulehandleiding
Tijdslijn ontwikkeling gezondheidszorg in NL

Nu:
- 60 miljoen huisartsbezoeken
- 1 op 20 ziekenhuis
- 78/ 83 jaar. 1850 40 jaar.
1850
2000
Toekomst
150.000 jaar geleden.
Ongeveer 30 jaar oud.

Industriële revolutie
Demografische transitie
8000 vChr.
Boerenbestaan
2000
Eind van de demografische transitie
2013
Nu
Lijken infectieziekten weer opmars
-10.000
Toekomst

Welvaartziekten

-150.000
Voortplanting
Ongeval/ geweld/ voedseltekort
Groepen
Dieren houden
Infectieziekten
Ontstaan steden

1850: 38/40
Epidemiologische transitie
Eind van de epidemiologische transitie
Rode hond
Mazelen
Soa's
Vergrijzing
Ontgroening
Antibiotica-resistentie
Wat is een manager:
- Afhankelijk van anderen
- Verantwoordelijk voor werkklimaat
- Vaardigheden: tijdmanagement, terreinkennis, resultaatgericht
Wat is een SGM'er?
Rondvraag
Mijn visie
Studie in cijfers
Projecten
Samenwerkingsverbanden
Buitenland stage
78/80
Visie op gezondheid
Medische benadering
Biologische benadering
Psychologische benadering
Sociale benadering
Humane benadering
Versporting
SWOT-matrix

Verdeling taken en bevoegdheden
Organisatiestructuur
Interne differentiatie
Interne specialisatie
Aard van de handelingen
Functionele indeling
Deskundigheid
Valkuilen -- (seriële) afhankelijkheid
Directie
Productie
Zagerij
Schaverij
Montage
Indeling naar samenhang
Alle handelingen samen
Product/ Geografie/ Markt
Valkuilen.

Directie
Productie
Stoelen
Kasten
Tafels
Groeistadia organisatie
Taakverdeling & functievorming: criteria.
Nadenken over f/p indeling: nadelen.
Maatregelen-->

Cultuurinterventies
Leiderschapsstijl
Personeelsbezetting
Trainingen
Eerst structuur?
Qaly/ Daly
Incidentie/ prevalentie


Kwaliteit van leven = 0,2
dus verloren kwaliteit van leven = 0,8
40 x 0,8 = 32 + 20 = 52 DALY

Incidentie: toename periode
Prevalentie: aantal moment

Dia presentatie
Inleveren
Hardcopy
Dozen per klas in flexruimte 1e etage
In 1 mapje!
Ephorus-bewijs
Authenticiteitsverklaring
Verdeling nakijkdocenten
Digitaal
Uploaden ephorus: Ephorus-bewijs
Procedure op scholar
Authenticiteitsverklaring
Mailen paperdocent
Bestandsnaam
Procedure op scholar
SGM-1516-blok1-VSGMC-paper-achternaam-studentnummer

SGM-1516-blok1-VSGMC-paper-janssen-123321
Maandag week 8 08:45h
Proeftentamen

Wat wordt er verstaan onder ‘public health’?

A) De algehele ervaren gezondheid van een individu.
B) De algehele ervaren gezondheid van de bevolking.
C) Het vakgebied dat zich bezig houdt met de volksgezondheid en de individuele maatregelen om de volksgezondheid te verbeteren.
D) Het vakgebied dat zich bezig houdt met de volksgezondheid en de collectieve maatregelen om de volksgezondheid te verbeteren.

In een Gezondheidskundige analyse worden de volgende diagnose niet uitgewerkt:

A) Sociale diagnose
B) Epidemiologische diagnose
C) Gedrags- en omgevingsdiagnose
D) Lichamelijke diagnose

Een vrouw met een BMI van 27,8 heeft

A) Ondergewicht
B) Normaal gewicht
C) Overgewicht
D) Obesitas

Welke gezondheidsbenadering gaat uit van een holistisch mensbeeld?

A) De humanistische benadering
B) De sociale benadering
C) De psychologische benadering
D) De medische benadering

De ‘’inrichting’’ van een organisatie kan omschreven worden als:

A) Alle materialen die nodig zijn om te kunnen sporten
B) De structuur en opbouw van de organisatie
C) Materiële en intellectuele middelen waardoor een organisatie bepaalde goederen of diensten kan leveren
D) De verhouding tussen de lasten en baten van een sportvereniging

In het boek ‘Sportsociologie’ wordt gesproken over een indeling van sport(families) naar aanleiding van het model van Steenbergen. Welke van onderstaande “sportleden” hoort hier niet bij?
A) Physical games
B) Non-physical games
C) Physical activities
D) Non-physical activities

"Sport is niet langer een vrijetijdsaangelegenheid. Het beoefenen, besturen of bekijken van sport is verstrengeld met heel wat aspecten en geledingen van het hedendaagse leven”. Deze omschrijving past bij het begrip:
A) Hybridisering van de sport.
B) Versporting van de samenleving.
C) Sportificering
D) Versporting van het wereldsportstelsel.

Tijdens het hoorcollege is het BLIM-O model toegelicht. De “O” in het model van BLIM-O staat voor:
A) Onderneming
B) Omgeving
C) Organisatie
D) Overheid

SMART staat voor:
A) Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiteit, Tijdsgebonden
B) Specifiek, Motiveren, Acceptabel, Realiteit, Tijdsgebonden
C) Specifiek, Maatvoering, Accepteren, Realiteit, Tijdsgebonden
D) Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden

Een manager moet er rekening mee houden dat een team moet groeien. Zo zijn er verschillende ‘’groeifasen’’, de goede volgorde is:
A) Forming, Storming, Performing, Norming
B) Storming, Forming, Norming, Performing
C) Forming, Norming, Storming, Performing
D) Forming, Storming, Norming, Performing

Welk van de onderstaande antwoorden is geen manier om de arbeidsmotivatie van werknemers te verhogen?
a. Taakroulatie
b. Taakverrijking
c. Taakverruiming
d. Taakspecialisatie

Conflicten kunnen op verschillende manieren worden aangepakt. Het conflictmanagement grid (Blake en Mouton, 1964, in Giebels en Euwema, 2006) gaat uit van twee dimensies: zorg voor eigen belang en zorg voor andermans belang. Welk conflictgedrag hoort bij een hoge score op zorg voor eigen belang en een lage score op zorg voor andermans belang?
a. Probleem oplossen
b. Vermijden
c. Forceren
d. Toegeven

Hieronder volgen twee stellingen met betrekking tot stress. Geef het juiste antwoord.
Stelling 1: Reactieve maatregelen worden genomen indien negatieve stress is ontstaan.
Stelling 2: Stressoren kunnen worden ingedeeld in arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandighe-den, arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het werk.
a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
b. Stelling 1 en stelling 2 zijn juist
c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
d. Stelling 1en stelling 2 zijn onjuist

NCD
cardiovasculair
kankers
Malnutritie
Infectieziekten
Maternale en neonatale
Diabetes
Hypertensie
Kankers
2/3
Beschavingsziekten
Manager
Leider
Opdracht
Allocatie middelen
Planning
Ingebed
Harmonieus
Werkklimaat
Samenwerking
Compromissen
Berekenend ipv emotioneel
Emotioneel betrokken
Richten zich op ideeën
Visie
Roepen op
Waardering

Haat
Creëren spanning
Gericht op verandering
Managementniveau
Topmanagement
Middenmanagement
Uitvoerende/ 1e-lijns managment
Communicator
Inspirerend
Politicus
Ethisch besef

Leiderschap
Strategie
Onderhandelen
Mens en productiviteit
Beleidsman
Motiverend
Sturen
Activiteiten leiden
Informatieluik
Rapporteren
Beslissingen nemen
Werkvloer
Dagelijkse beslissingen

Regelgeving
Organisatievorming

Ontstaan van sport
Plaastgebonden
jacht
oorlog

transport
Betaalmiddelen
Taal
Sporters uit verschillende regio's
Standaardisatie
wereldsportstelsel
In beweging
Populariteit
Moeilijk meetbaar
Verschilt per land
Verschilt in de tijd
Verklaring:
Invloed van klimaat en landschap
Sportvoorkeur en lichaamsbouw
Verschillen in voorzieningenniveau
Ongelijke kosten
Algemeen menselijke voorkeuren voor intrinsieke kenmerken
Sportvoorkeur en volkskarakter
Sportvoorkeur en individualisering
Het Ard-en-keesie-effect
Lokroep van geld
Invloed van televisie
Visie
Missie
Doelstellingen
2 stappen
SWOT
DESTEP
Preventie
Positieve gezondheid
Primaire preventie
Secundaire preventie
Tertiare preventie
Zorggebonden preventie
Functionele gebieden organisatie
Productontwikkeling
Inkoop
Productie
Marketing
Verkoop

Angelsaksisch- vs. Rijnlands model
Zorg voor aandeelhouders vs. Zorg voor medewerkers
Gebaseerd op X-theorie vs. Gebaseerd op Y-theorie
Top-down vs. Bottom up
Sturen op planning en control vs. Sturen op excelleren
Verandering van waarden
Organisatiestructuur
Verticaal organiseren
Arbeidsverdeling & Coordinatiebehoefte
Scheiding leiding en uitvoering
Steil of plat
Horizontaal organiseren
Afdelingen
Interne specialisatie
Interne differentiatie
Arbeidsdeling naar bewerkingsfase
F-indeling
Arbeidsdeling naar product/markt/plaats
P-,G-,M-indeling
Centralisatie vs. Decentralisatie

Lokalisering
Mondiale helden
Wereldhandel
Macht
Migratie
Bosman arrest
Identiteit
lokale invulling
Decentralisatie
Buurtsport
SGM'er
SBE'er
Sportparticipatiemodel
Doelgroepenmodel
Integraliteits- en vernieuwingsmodel
Wat is het probleem?
Welk gedrag hoort daarbij?
Stap 1, 2 en 3!
Wie en wat gaat veranderen?
SMART
Invloed persoon en omgeving
Afstemmen op doelgroep
Afstemmen op probleem
Evidence-based
4. Maak het programma
Wensen doelgroep
Test
18. Geef aan wat de juiste volgorde is van de verschillende perioden in de historie van de gezond-heidszorg zoals deze in Mackenbach (2004) staan beschreven.
1. Public health in middeleeuwen en renaissance
2. Public health na de epidemiologische transitie
3. Public health door gerichte preventieve maatregelen
4. Industrialistatie en sanitaire beweging
a. 1-2-3-4
b. 1-4-3-2
c. 2-1-4-3
d. 2-3-1-4

24. Hieronder volgen twee stellingen. Geef het juiste antwoord.
Stelling 1: De uitwerking van gedragsdeterminanten via het ASE model is een nadere concretisering van de gezondheidsdeterminant leefstijl uit het Health Field Concept van Lalonde.
Stelling 2: Het ASE model is ontwikkeld om verschillende fasen te onderscheiden bij het veranderen van (on)gezond gedrag.
a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
b. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
c. Stelling 1 en stelling 2 zijn beide juist
d. Stelling 1 en stelling 2 zijn beide onjuist

36. Ten aanzien van het nationaal sportbeleid kunnen we de periode tot 1960 indelen in het:
a) Continuïteitsscenario
b) Distantiescenarie
c) Innovatiescenaria
d) Zowel A als B

49. In het boek ‘Verborgen competitie’, noemt de schrijver twee kerngebieden aan de hand waarvan de populariteit van een sport gemeten kan worden. Welke zijn dit?
a. Sportbeoefenaars, sportconsumenten
b. Media, sportbeoefenaars
c. Publieke belangstelling, media
d. Publieke belangstelling, Sportbeoefenaars


17. Welk van de onderstaande antwoorden is geen manier om de arbeidsmotivatie van werknemers te verhogen?
a. Taakroulatie
b. Taakverrijking
c. Taakverruiming
d. Taakspecialisatie

Voorbeeldvragen tentamen
Sport
Gezondheid
Management
10. Hieronder volgen twee stellingen met betrekking tot stress. Geef het juiste antwoord.
Stelling 1: Reactieve maatregelen worden genomen indien negatieve stress is ontstaan.
Stelling 2: Stressoren kunnen worden ingedeeld in arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandighe-den, arbeidsvoorwaarden en de inhoud van het werk.
a. Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist
b. Stelling 1 en stelling 2 zijn juist
c. Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist
d. Stelling 1en stelling 2 zijn onjuist

Kosten-/ batenanalyse
Behandeling in gezondheidszorg
Medicijnen
Mortaliteit
Qaly
Daly
Morbiditeit
Prevalentie
Incidentie
Aantal gevallen per moment
Aantal nieuwe gevallen per tijdsvak
Aantal jaar nog te leven met correctie naar kwaliteit
0=dood, 1 = volledig gezond

Aantal verloren levensjaren +
Aantal gewogen jaren geleefd met handicap
Macht
Positioneel
Straffen en belonen
Beheren van middelen
Persoonlijk
Kennis
Persoonlijke aantrekkelijkheid
Voorbeeld
Informatiemacht
Connectiemacht
Organisatiecultuur
valkuilen
'health as the ability to adapt and to self manage in the face of physical, emotional and social challenges.'
http://www.monitorarbeid.tno.nl/cijfers/factsheets/weet_wat_er_speelt/
http://www.monitorarbeid.tno.nl/dynamics/modules/SFIL0100/view.php?fil_Id=83
Zit je hier goed?!
http://www.nu.nl/werk-en-prive/4118469/privaat-verzekeren-werkt-niet-beter-verzuim.html
ALO'er
Vrijdag week 7: 2400h
Bestandsnaam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_duurste_voetbaltransfers
http://www.lindanieuws.nl/nieuws/chef-de-mission-maurits-hendriks-grootste-verliezer-van-de-spelen/
Actualiteit
Sportvormen meer divers
vraag --> aanbod
Mengvormen sport
Terrein
Waarden
Bestaande sporten
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/infectieziekten-en-parasitaire-ziekten/soa/chlamydia/omvang/
Omvang
Ernst
Spreiding
http://www.nu.nl/gezondheid/4335683/verband-tussen-stress-en-obesitas-bij-kinderen.html
http://www.nu.nl/gezondheid/4334465/tieners-roken-en-drinken-vaker-bij-ouderlijke-afwezigheid-jonge-leeftijd.html
http://www.nu.nl/zorgverzekering/4336201/eerste-ziekenhuizen-delen-met-verzekeraars-afgesproken-tarieven.html
http://www.nu.nl/gezondheid/4334749/kinderen-eten-steeds-meer-fruit.html
Full transcript