Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

presentatie college 11 december 2012

nota maatschappelijke vastgoed
by

Denise Verwaard

on 12 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of presentatie college 11 december 2012

Nota maatschappelijk vastgoed Trends - publieke verantwoording
- financiële noodzaak
- kwaliteit van vastgoed als bijdrage aan gemeentelijke doelstelling Een middel om maatschappelijke doelen te bereiken gezond leven, sociale cohesie, ontmoeten, verbinden, bewegen, sociale vaardigheden en meedoen
koppeling sport en onderwijs
aanpak achterstand onderwijs
algemene ontwikkeling van de inwoners
werkervaringstrajecten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zelfredzaamheid bevorderen
voorbeeldfunctie duurzaamheid Beleidsdoelen Inventarisatie CREM-analyse Standpunt eigendom, exploitatie en beheer: geen kerntaak, gebruiker zelf verantwoordelijk.
Relatie subsidiebeleid-accommodatiebeleid: faciliteren, tenzij maatschappelijke doelstellingen niet gehaald worden
MFA's: het ontmoeten en de samenwerking staat centraal, diverse doelstellingen komen samen.
BAR: samenwerking Richtinggevende antwoorden op onderzoeksvragen Maatschappelijke partners
-Meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden
-Meer samenwerking en afstemming

Huurders
-Inzicht in de financiële consequenties huren gemeentelijk maatschappelijk vastgoed.
-Bijdrage aan maatschappelijke doelstellingen bepaalt mate van ondersteuning door de gemeente;
-Berekening marktconforme prijzen voor huur van gemeentelijk vastgoed voor (para)commerciële organisaties en privé personen.

Gebruikers
-Mogelijke wisselingen van eigenaar, exploitant of beheerder van de gebruikte accommodatie, waardoor andere gebruikersregels kunnen gaan gelden.
-Mogelijke wisseling van accommodatie of beschikbare tijden door efficiëntere inzet accommodaties
-Mogelijk verandering van te betalen financiële bijdrage.. Gevolgen voor het veld PORTEFEUILLE
MANAGEMENT Kosten p.j.: 14,1 miljoen euro
Inkomsten p.j.: 5,1 miljoen euro
Normatieve rijksvergoeding: 4,8 miljoen euro
Accommodaties: 56 stuks
in eenheden : 100 stuks
Oppervlakte: 125,000 m2 gebouw
375,000 m2 terrein
Gebruikers: 250 (circa) OPTIMALISATIE
PORTEFEUILLE Decentrale administratie / ontbreken budgettering Huurprijs beleid Accommodatie Informatie 1 Subsidie Beleid Huurders-informatie Verkopen /
aankopen
vastgoed Borging in VIS systeem Kadernota Vastgoed Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Integrale benaderingswijze
Proactief handelen
Efficiënt en duurzaam bouwen en beheren Vastgoed als instrument
Multifunctionaliteit
Bouwheerschap
Kostprijsdekkendheid
Strategische verwerving Nota Maatschappelijk Vastgoed Kostprijzen Vastgoed
analyse
(CREM) OBEO Implementatie
Huurprijsbeleid Notitie
IHP 1,2 Notitie
Bouwheer-schap Gebruiker verantwoordelijk voor eigen accommodatiebehoefte
Gemeentelijke ondersteuning primair via directe subsidie, secundair via indirecte subsidie
Huisvesting is kostendekkende of marktconform
Prioritering van verhuur
Ondersteuning primair via MFA's
CREM-model ter beoordeling van optimale eigendoms-, exploitatie- en beheers-situatie
Transparantie over ondersteuningsbeleid intern en extern Budgettering / exploitatiekosten en opbrengsten in beeld contracten
looptijd contract
BTW regime
huurders-taken verdeling per beleidsveld
tekenwerk
bouwjaar
BVO / VVO
energielasten
conditiemeting Gegevens centraliseren gebruikers-informatie
ruimte-informatie
koppeling ruimte aan huurprijs
leveranciers in beeld Reserveringen /
klachten systeem Accommodatie Informatie 2 WOZ waarde
Boekwaarde
Verzekerde waarde
BTW regime
Kostendekkende huurprijs Scan BAR-verband en accommodatie-beleid strategische kaders vastgoed-management B. A. Optimale organisatie-vorm C. E. Opstellen instrumenten D. F. Beheer D.4. D.1. Gebruik D.2. Onder-houd D.3. D.5. Rapporteren en analyse D.6+8. D.9. Procedure aan-/ verkoop D.7. BELEID ACTIES DATA Partijen hebben elkaar nodig om goed te kunnen voorzien in de maatschappelijke behoefte aan vastgoed voor onderwijs, kinderopvang, cultuur, wijken en welzijn. Gebruiker van accommodatie is primair verantwoordelijk voor de invulling van de eigen accommodatiebehoefte;
Eventuele ondersteuning door de gemeente van een gebruiker van een accommodatie vindt bij voorkeur plaats via het verstrekken van directe subsidie (dus faciliteren i.p.v. accommoderen)
Als maatschappelijk doel niet binnen de bovenstaande twee kaders kan worden behaald kan de gemeente de accommodatiebehoefte op een indirecte wijze ondersteunen
Uitgangspunt huisvesting is kostendekkendheid (voor maatschappelijke activiteit in een gemeentelijke accommodatie) of marktconforme huur
Volgorde voor verhuur van maatschappelijke accommodaties
In geval van ondersteuning kiest de gemeente in eerste instantie voor invulling via MFA’s
Evenwichtige beoordeling per accommodatie van de optimale eigendoms-, exploitatie- en beheers-situatie op basis CREM-model
Transparantie over ondersteuningsbeleid intern en extern Kaders vastgoedbeleid kostprijs-dekkend G.2. G.1. 50% huurders-tevredenheid Afdeling Beleid Team
strategie 4 units:
Economie,
Maatschappij
Openbare ruimte & milieu, Het Trefpunt, de Baerne, de Beuk, de Watertoren, mfa Waterpoort, woning sportpark, haven Noldijk WERKZAAMHEDEN Betere verhouding prijs/kwaliteit.

Actieve houding van iedereen die mee kan doen.

Meer gestuurd vanuit behoefte aan contact en beleving. Opgaven:

Afslanken, opfrissen, slimmer en intensiever gebruiken en ontwikkelen inhoudelijke visies. Kortom,
Werken aan doeltreffend vastgoed management. Planvorming VHA (Vastgoed, Huisvesting en Accommodaties), 7 fte SGB Smitshoek Gebruik MFA Klachten-
afhandeling Facility management & dagelijks beheer Accounthouder-schap sport Dagelijks onderhoud Groot- & planmatig onderhoud Advies nieuwbouw ontwikkeling Incidentele verhuringen Jaarlijkse verhuringen Huurcontract onderhandeling Bedijfsruimte E Klant-communicatie Advies beleidsmakers Huurders administratie Financieel - budget beheer Huurprijs-beleid Ombuigingen +10% huur Renovaties Onderwijs-huisvesting - 1e inrichting Aan-bestedingen Politiepost Humanitas BVV Albert Heijn Schietvereniging Fietscross beveiliging verzekering PCPO schoonmaak beheer fiscale constructies sportkantine Makelen /
exploitatie Leegstand
- Bedrijfsruimte E
- Scholen (de Botter)
- Bibliotheek
- KDV's LOC
Kruidentuin
Vrouwenpolder SSB onderhoud
(europees) Verduur-zamen Energie Zwembad Verkoop parkeer-plaatsen Sleutel hallen Tarieven-lijst
Full transcript