Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

No description
by

tran loan

on 7 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG

TIỀN CÔNG, TIỀN LƯƠNG


Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi người lao động hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ do pháp luật quy định, hoặc do hai bên đã thoả thuận trong hợp đồng lao động.
2. Mục tiêu của tiền công, tiền lương
Thỏa đáng
Công bằng
Hợp pháp
Tạo động lực
Hiệu quả
3, ý nghĩa

Đối với người lao động
: trang trải các chi tiêu, sinh hoạt, dịch vụ cần thiết. Sẽ tạo động lực thúc đẩy người lao động nâng cao trình độ và sự đóng góp cho tổ chức.
Đối với tổ chức
:là một phần quan trọng của chi phí sản xuất. Là công cụ để duy trì, gìn giữ và thu hút những nưgời lao động giỏi, có khả năng phù hợp với công việc của tổ chức.
Đối với xã hội
:Tiền công đóng góp một phần đáng kể vào thu nhập quốc dân thông qua con đường thuế thu nhập và góp phần làm tăng nguồn thu cũng như giúp cho chính phủ điều tiết được thu nhập giữa các tầng lớp dân cư trong xã hội
1. Tiền lương theo thời gian
K/n
: là việc trả lương theo thời gian lao động ( ngày công) thực tế và thang bậc lương của công nhân. Việc trả lương này đc xác định căn cứ vào thời gian công tác và trình độ kỹ thuật của ng lao động
Mức lương tháng = mức lương tối thiểu x ( HS lương + HSCP được hưởng)

Tiền lương phải trả trong tháng =(mức lương tối thiểu)/(số ngày làm việc trong tháng) x số ngày làm việc thưc tế trong tháng của ng lao động

I.
TIỀN CÔNG TIỀN LƯƠNG
1, Khái niệm
2, Mục tiêu
3, ý nghĩa

II.
CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG
1,
Tiền lương theo thời gian
2, Tiền lương theo sản phẩm
nhóm 10
Trần Thị Thanh Loan
Nguyễn Thị Mỹ Dung

1. khái niệm
CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG
Căn cứ vào 3 yếu tố:
-
ngày công thực tế của người lao động.
- đơn giá tiền lương tính theo ngày công.
- hệ số tiền lương (hệ số cấp bậc)

Tiền lương làm thêm giờ = tiền lương giờ x 150 % x số giờ làm thêm
200 %
300 %
ưu điểm
:
dễ hiểu,dễ quản lý, tao điều kiện cho người quản lý và người lao động tính toán dễ dàng

nhược điểm
:
chưa cho thấy sự đóng góp trực tiếp của lao động
CÁC HÌNH THỨC TRẢ TIỀN LƯƠNG
2, TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM
k/n
: là hình thức trả lương trên cơ sở số lượng sản phẩm làm ra của người lao động.
TC = ĐG x Qtt

TC: tiền công
ĐG: đơn giá
Qtt: số lượng sản phẩm thực tế
ÁP DỤNG
Dây chuyền sản xuất được đảm bảo liên tục.
Các công việc có thể định mức được năng suất lao động.
Năng suất lao động phụ thuộc chủ yếu vào sự nỗ lực của người lao động.

2, TIỀN LƯƠNG THEO SẢN PHẨM
ưu điểm:
khuyến khích về mặt tài chính đối với người lao động.
nâng cao năng suất lao động.
tính toán tiền công đơn giản.

Nhược điểm:
dễ dấn đến tình trạng người lao động chỉ quan tâm đến số lượng sản phẩm mà lơ là việc đảm bảo chất lượng.
Full transcript