Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bohaterowie walk o granice II RP

No description
by

Michał Jakub

on 20 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bohaterowie walk o granice II RP

Bohaterowie walk o
granice II RP

połowa listopada 1918 r.
Koncepcja inkorporacyjna
Koncepcja federacyjna
Narodowa Demokracja z Romanem Dmowskim na czele
Koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego
Powstanie Wielkopolskie
Konferencja w Paryżu
Ignacy Paderewski
Wojciech Korfanty
Roman Dmowski
Warmia, Mazury, Powiśle
11 lipca 1920 - plebiscyt
Tylko 3% wyraziło chęć
przynależności do Polski
Problem Górnego Śląska
sierpień 1919 - I powstanie śląskie

sierpień 1920 - II powstanie śląskie

20 marca 1921 - plebiscyt na Górnym Śląsku; niekorzystne wyniki (40%)

3 maja 1921 - III powstanie śląskie
Spór o Ślask Cieszyński z Czechosłowcja
Walki o granicę wschodnią cz. 1
listopad 1918
- Zachodnioukraińska Republika Ludowa -> antyradziecki sojusz z Symonem Petlurą

Granica na Zbruczu

Walki o granicę wschodnią - cz. 2
lipiec 1920
- ofensywa wojsk bolszewickich pod dowództwem Michaiła Tuchaczewskiego

Białoruś -> Wilno

Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski
wg. Lenina - przyszły rząd Republiki Rad
Feliks Dzierżyński

Julian Marchlewski
Walki o granicę wschodnią cz. 3
lipiec 1920 r. - premier Władsław Grabski w Spa zgodził się na podział wg Linii Curzona
Wincenty Witos
Ignacy Daszyński
Rząd Obrony Narodowej
Ignacy Daszyński
Wincenty Witos
100 tys. armia ochotnicza
Walki o granicę wschodnią cz. 4
12 - 15 sierpnia 1920 - Bitwa Waszawska
"Cud nad Wisłą"
Bitwa nad Niemnem

Bitwa pod Komarowem
Traktat ryski
działacz polityczny
trzykrotny premier
"PSL-Piast"
Współzałożyciel
Polskiej Partii
Socjalno-Demokratycznej
zwolennik Piłsudskiego
w przerwocie majowym
marszałek sejmu
Władysław Grabski -
Spa - rezygnacja z plebiscytu za pomoc przeciwko komunistycznemu zagrozeniu
Rada Mocarstw przyznała
większość terenów Czechosłowacji
26 XII 1918 r. - przemówienie Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
Zachód - Polska (bufor) - bolszewicka Rosja
Granica
Zachód
granica przedrozbiorowa; tereny zamieszkane przez ludność narodowości polskiej
Wschód
nie ustalono
Plebiscyty
- jeden z przywódców Chadecji
- 25 X 1918 wystąpił w Reichstagu z głośnym żądaniem przyłączenia do państwa polskiego wszystkich ziem polskich zaboru pruskiego
- Komitet Narodowy Polski
- Dzięki jego zaangażowaniu prezydent W. Wilson umieścił sprawę polską w 13 punkcie swego orędzia dotyczącego pokoju po zakończeniu I wojny światowej
- W 1919 podpisał w imieniu Polski traktat wersalski.
- W 1897 współorganizował i stał na czele Narodowej Demokracji. W opozycji do J. Piłsudskiego
- Opowiadał się za autonomią Królestwa Polskiego, współpracą z rządem carskim.
Przyłączono do Prus Wschodnich
Niemcy przemoca zniechęcali do głosowania za przyłaczeniem do Polski
Polska otrzymała 29% terenów plebiscytowych o największym znaczeniu przemysłowym
Planowany plebiscyt w 1919 r.
Full transcript