Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tamadun Islam dan Tamadun Asia

No description
by

amer sajuri

on 29 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tamadun Islam dan Tamadun Asia

PERBANDINGAN KONSEP TAMADUN ANTARA ISLAM DAN BARAT
PENDAHULUAN
PERSPEKTIF ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN MATLAMAT TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN KONSEP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN SUMBER TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN PERKEMBANGAN ILMU TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Sudut ‘dalaman’ Islam, seperti ajaran Islam, al-Quran, al-Sunnah, kepimpinan dan peribadi Rasulullah SAW, tauhid, syariah, pendidikan Islam dan lain-lain, adalah sudut terpenting untuk melihat bagaimana Islam membentuk tamadun.

Sebagai perbandingan dengan peradaban barat, didapati identiti tamadun barat adalah aspek pemikiran yang muncul jauh lebih awal daripada kemajuan fizikal. Konsep sekularisme, modenisme, liberalisme, humanisme, rasionalisme, adalah dasar tamadun barat dan menjadi pencetus kepada sains dan teknologi.

PENDAHULUAN

Karya-karya : Seperti Tarikh al-tamaddun al-islami (jurji Zaidan), tarikh al-hadharah al-islamiah fi al-sarq (jamal al-din al-surur).

Negara : Pemerintahan yang teratur.

Kota : Bandar.

Ilmu : Pendidikan, sains, intelektual.

Seni : Senibina, khat, lukisan.

Masyarakat : Kehidupan sosial yang teratur dan baik.

Kehidupan ekonomi : Perdagangan dan perindustrian.

PERSPEKTIF ISLAM

Karya-karya : Wujudnya penempatan masyarakat manusia disesebuah kawasan.

Negara : Peningkatan kualiti kehidupan ke arah lebih positif dan sempurna.

Kota : Wujudnya organisasi dan institusi sosial yang baik serta sistematik.

Ilmu : Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri.

Seni : Wujudnya daya kekreatifan yang tinggi seperti seni, sastera dan sebagainya.

PERSPEKTIF BARAT
Tamadun Islam :

Berkembang selaras dengan acuan mengikut al-Quran dan al-Sunnah dimana tamadun terhasil melalui bagaimana umat Islam menghasilkannya menurut panduan ilahi.

Bersifat menyeluruh (sempurna) - Islam yang dijadikan sebagai cara hidup adalah meliputi seluruh keperluan dan kehendak manusia dari pelbagai segi sama ada secara spiritual dan material. Ia juga bukan untuk umat Islam semata-mata, bahkan untuk semua insan di alam ini. Tidak ada satu pun kecacatan yang boleh ditimbulkan oleh mana-mana pihak.

PERBEZAAN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Barat :

Hidup menetap membawa kepada kelahiran Bandar dan seterusnya Negara. Tamadun adalah jenis kebudayaan yang terdapat di Bandar-bandar. Bandar menjadi pusat industri, pentadbiran, perdagangan dan perkhidmatan.

PERBEZAAN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Islam :
Tamadun Islam menetapkan sasaran menjadikan agama sebagai satu cara hidup. Maka matlamat tamadun Islam adalah mencapai konsep al-Falah (kejayaan) dari sudut material dan spiritual.

Konsep al-Falah boleh dilihat dari tiga sudut iaitu :

Huquq Allah (Hak Allah)
Huquq al-‘Ibad (hak manusia)
Huquq al-Alam (hak alam)

PERBEZAAN MATLAMAT TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN MATLAMAT TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Barat : Matlamat tamadun Barat khusus kepada kepuasan diri semata-mata. Antaranya ialah seperti berikut ;

Materialisme
Kapitalisme
Liberalisme
Modenisme
Sekularisme

Tamadun Islam :

Sumbangan yang paling besar dan penting yang diberikan oleh Islam kepada masyarakat dunia ialah akidah. Iaitu kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa.

Melalui akidah, manusia hidup bebas tanda rasa takut kecuali kepada tuhan. Akidah menjadikan manusia hidup dan bekerja secara jujur dan ikhlas.

PERBEZAAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Barat : Sumbangan tamadun Rom kepada kehidupan hari ini ialah mereka menggunakan sistem berbentuk Republik dan mereka juga mengamalkan Undang-undang Justinian.

Selain itu, kalendar yang digunakan pada hari ini adalah berasaskan kalendar Rom.

Undang-undang Rom turut diguna pakai seperti undang-undang sivil tidak langsung dapat mengembangkan agama Kristian

PERBEZAAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Islam :

Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Kepercayaan pula adalah kemahuan seseorang untuk bertumpu pada orang lain dimana kita memiliki keyakinan padanya.

Tamadun Barat :

Masyarakat Rom mempunyai kuasa luar biasa mempengaruhi kehidupan mereka.

Perayaan orang Rom pula mengikut setiap bulan dalam calendar.

Orang Rom percaya kepada banyak Tuhan dan menghubungkan tuhan-tuhan tersebut dengan alam semulajadi.

Agama orang Rom tidak menitikberatkan tentang kehidupan masa hadapan.

PERBEZAAN AGAMA DAN KEPERCAYAAN TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN KONSEP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
PERBEZAAN KONSEP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Islam :

Syed Naquib Al Attas menyatakan bahawa keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya yang di dukung oleh konsep tauhid dan kesatuan ummah.

Pembaharuan dalam Islam adalah mengikut agama bukan agama mengikut pembaharuan. Segala bentuk pembangunan kebendaan berkait rapat dengan kerohanian.

Tamadun Barat :

Sebuah tamadun yang diasaskan kepada Faham Sekular (sekularisme). Ia adalah moral yang bersandarkan semata-mata kepada kepentingan manusia di dunia dan menafikan sama sekali pertimbangan kepercayaan kepada tuhan atau hari akhirat serta kepercayaan bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti social dan politik dalam sesebuah negara.

PERBEZAAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
TAMADUN ISLAM
MEMELIHARA AGAMA
MEMELIHARA NYAWA
MEMELIHARA HARTA BENDA
MEMELIHARA MARUAH DAN KETURUNAN
MEMELIHARA AKAL FIKIRAN
PERBEZAAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Barat :

Dibina atas ideologi materialistik
Aspek kerohanian tidak penting
Mementingkan harta benda
Lahir daripada khayalan, imaginasi, ideologi dan hasrat manusia
Dikuasai oleh hawa nafsu

PERBEZAAN SUMBER TAMADUN ISLAM DAN BARAT
TAMADUN ISLAM
SUMBER AM
SUMBER KHUSUS
AL-IJTIHAD
QIYAS
ISTILAH
AL-QURAN
AS-SUNNAH
PERBEZAAN SUMBER TAMADUN ISLAM DAN BARAT
Tamadun Barat : Sumber tamadun barat terbahagi kepada tiga iaitu;


KEBENDAAN (KEINGINAN NAFSU)
PERCAYA KEPADA YANG DAPAT DILIHAT OLEH PANCAINDERA
LOGIK AKAL
PERBEZAAN PERKEMBANGAN ILMU TAMADUN ISLAM DAN BARAT
TAMADUN ISLAM
TAMADUN BARAT
Pelajar yang menuntut ilmu layak mendapat bantuan kewangan iaitu zakat

Islam memberi penekanan kepada kedua jenis ilmu iaitu duniawi dan ukhrawi

Masjid memainkan peranan sebagai pusat penyebaran ilmu selain daripada tempat ibadah

Pemerintah islam menjemput para cendikiawan untuk mengadakan perbahasan ilmu di istana

Segala ilmu duniawi yang dipelajari akan digunakan untuk mengagungkan Allah

Biasiswa (scholarship) hanya untuk pelajar yang menepati syarat sahaja

Barat hanya memberi penekanan terhadap ilmu dunia sahaja

Gereja hanya berfungsi sebagai tempat ibadah

Perbahasan ilmu hanya diadakan di universiti sahaja

Ilmu yang dipelajari hanya diaplikasikan didalam kehidupan seharian sahaja

NAMA
NUM MATRIK
WAN SHAHIR AZRI BIN WAN ZURAIDI
NURUL KHALIL SUFFI BIN AZIZ
MUHAMAD AMIR BIN AHMAD SAJURI
MUHAMMAD NAQIUDDIN BIN JAAFAR
MUHAMMAD IZZAT RABANI BIN MOHAMED SUBADRI
NOR ASYRAF BIN MOHD NOOR
MUHAMMAD AKMAL BIN MOHAMAD YUSNI
MUHAMMAD HAZIM BIN ABDUL RAHMAN
52211215334
52211215031
52211215007
52211215016
52213215049
52213215004
52213215153
52213215093
Full transcript