Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WARS I SAWA (prezentacja wykonana przez Przemysława Kawęczyńskiego z pomocą p. Maciejczyk i p. Zdończyk)

No description
by

Alicja Karczmarczyk

on 18 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WARS I SAWA (prezentacja wykonana przez Przemysława Kawęczyńskiego z pomocą p. Maciejczyk i p. Zdończyk)

Szkolny program
wspierania uzdolnionych i rozwijania zainteresowańn 1. Celem nadrzędnym programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1, wczesne rozpoznanie, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności uczniów, tworzenie najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesu na miarę możliwości każdego z nich oraz promowanie tych dokonań na terenie szkoły i w środowisku lokalnym UDZIELAMY WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO I SOCJALNEGO UCZNIOM
Każdy uczeń w trudnych chwilach może liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli uczących, wychowawcy i pedagoga szkolnego.
Organizacja zajęć wspierających proces dydaktyczny i rozwój emocjonalny ucznia
-zajęcia z wychowawcą
-Warsztaty Twórczości
Wsparcie finansowe od Rady Rodziców, sponsorów i instytucji współpracujących ze szkołą (stypendia, pomoc socjalna) STOSUJEMY RÓŻNE FORMY I METODY PRACY: "Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę."
Maria skłodowska-Curie UMIEMY IDENTYFIKOWAĆ UZDOLNIONYCH:
Diagnoza wstępna(przeprowadzona przez wychowawcę klasy) 2. W jaki sposób realizujemy ten program? Diagnoza pedagogiczna w kierunku uzdolnień Diagnoza służąca poznaniu siebie i wzrostowi samoświadomości uczniów Uczniowie poznają
rodzaje inteligencji
domunującą półkulę mózgową
podstawowe style uczenia się
predyspozycje zawodowe obserwacja uczniów na lekcjach
testy diagnozujące
ocena umiejętności przedmiotowych, społecznych i innych stosowanie metod problemowych poszerzanie treści nauczania poza podstawą programową i wzbogacanie o elementy szczególnie ciekawe dla ucznia różnicowanie treści i wymagań praca w formie projektów stawianie ucznia w roli pomocnika nauczyciela i eksperta (w zakresie wybranych treści i zagadnień)
pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu lekcji (w swojej klasie i w klasach młodszych) rozszerzenie kształcenia modułowego w ramach przedmiotów zawodowych kształcenie językowe w ramach bloków na różnym poziomie zaawansowania Proponujemy różne aktywności: wycieczki dydaktyczne koła przedmiotowe lekcje muzealne koła zainteresowań
konkursy przedmiotowe i olimpiady
koła debatanckie
wykorzystanie e-learningu (SEPI) realizacja projektów edukacyjnych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i innych praktyki zagraniczne wykorzystanie oferty zajęć instytucji naukowych stolicy(UW, PW, SGGW, WAT)
zawody sportowe certyfikacja umiejętności, kwalifikacji i uprawnień szkolny wolontariat 3. Dostrzegamy różnorodne uzdolnienia uczniów:
-promujemy
-oceniamy
-rejestrujemy Rejestrujemy osiągnięcia uczniów
w różny sposób:
-prezentacje multimedialne
-filmy, zdjęcia
-na szkolnej stronie WWW
-podczas uroczystości szkolnych
-podczas corocznego Święta Szkoły
-podczas corocznego Festiwalu Młodych Talentów
-w gazetce szkolnej "Myśliwiec"
-na wystawach prac szkolnych
-na tablicy osiągnięć certyfikat
WARS i SAWA otrzymaliśmy w 2010r. Jest realizowany w ramach
Warsa i Sawy- warszawskiego systemu wspierania ucznia uzdolnionego Zajęcia pozalekcyjne:
-koło języka rosyjskiego
-koło języka niemieckiego
-koło mechatroniczne
-koło robotyki
-zajęcia laboratoryjne IBSE z chemii -Akademia Linuxa
-koło teatralne
-koło muzyczne
-koło taneczne
-Liga Debatancka
-Klub Ośmiu (wolontariat)
-Gazeta Szkolna
-koło historyczne
Full transcript