Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

DNA ve GENETİK KOD

No description
by

volkan erol

on 27 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of DNA ve GENETİK KOD

DNA ve GENETİK KOD
design by Dóri Sirály for Prezi
KALITIM BİRİMLERİ
- Her hücrenin varlığını devam ettirmesi,kalıtım yapı-larının bulundurması ve canlılık olaylarını gerçekleştir-mesine bağlıdır.

DNA'nın YAPISI ve ÖZELLİKLERİ
-
Türe ve canlıya özgü
bütün kalıtsal bilgiler DNA da depolanmıştır.

-
Farklı
türlerin DNA larında
farklı sayıd
a gen bulunur.

-
Aynı tür
canlıların DNA ve gen sayıları
aynıdır
.Fakat
kalıtsal yapı farklıdır.

-
DNA nın en küçük yapı birimi
nükleotittir.
Çok sayıda
nükleotit özel

bağlarla biraraya
gelerek DNA nın oluşmasını sağlar.


-Gelişmiş yapılı canlılarda
çekirdekte
,
ilkel canlılarda
ise
sitoplazmada
serbest halde bulunur.
- Karşılıklı zincirlerdeki nükleotitler birbirlerine
hidrojen

bağlarıyla
bağlanırlar.

-
Adenin ile timin arasında

ikili
,
guanin ile sitozin
arasında
üçlü
hidrojen bağı vardır.
DNA nın Yapısında Bulunan Eşitlikler

Adenin sayısı = Timin sayısı

Guanin sayısı = Sitozin sayısı

Nükleotit sayısı = Şeker sayısı

Şeker sayısı = Baz sayısı

Fosfat sayısı = Şeker sayısı

DNA nın Eşlenmesi
DNA hiç bir zaman
sıfırdan oluşmaz.
İlk önce DNA nın iki zinciri bir uçtan itibaren fermuar gibi açılmaya başlar.
* Hücrelerde
beslenme,boşaltım,büyüme,çoğalma
gibi
çok sayıda yaşam olayı gerçekleşir.

* Bu olayların
bir düzen içinde ve birlikte
gerçekleşmesi hücre yaşamını sağlar.
-Hücrelerde farklı büyüklükte,çok sayıda kalıtım birimi bulunmaktadır.

- Bunlar DNA,gen,kromozom,nükleotit isimli genetik birimlerdir.

- Bu birimlerin en küçüğü
nükleotitdir.

- Nükleotitler biraraya gelerek
genleri
(en az 1500 tane),genlerde birleşerek
DNA
'yı meydana getirir.

- DNA ve
protein kılı
f ise
kromozomları
oluşturur.
ÇEKİRDEK
K
ROMOZOM
D
NA
G
EN
N
ÜKLEOTİT
ORGANİK BAZ
* Bir nükleotitin yapısında
şeker,fosfat ve organik baz
bulunur.

* Beş karbonlu şeker ve fosfat
tüm nükleotitlerde
ortaktır.

*
4 çeşit
organik baz vardır.Bunlar
adenin(A)
,guanin(G)
,
sitozin(C)
ve
timin (T)
dir.

* Nükleotitler yapılarına bulunan
organik baza
göre isimlendirilirler.
- DNA, iki nükleotit zincirinden (DNA ipliği) meydana gelir.

-Her zaman
adeninin
karşısına
timin
,
guaninin
karşısına ise
sitozin
gelir.

- Dolayısıyla
adenin sayısı
timin sayısına
,
guanin sayısı

sitozin sayısına
eşittir.

- DNA nın ikili sarmal yapıya sahip olduğunu ilk defa 1953 yılında James Watson ve Francis Crick ifade etmiştir.
Sitoplazmadaki
serbest olan nükleotitler
açıkta olan bazların uçlarına uygun olarak bağlanırlar.
Nükleotit eşlenmeleri bittiğinde birbirinin aynısı olan iki yeni DNA oluşur.
- DNA nın
bir zincirinde eksiklik
meydana gelirse
kendini tamir edebilir
.Fakat
karşılıklı zincirlerde
eksiklik olursa
kendini onaramaz ve kalıcı olur.
* Türlerin birbirinden
farklı özellikler taşımasını
ve
bir türdeki bireylerin
bile
farklı olmasını DNA sağlar.

*DNA bu durumu
nükleotitlerin farklı sayıda
ve
farklı

dizilişte biraraya
gelmesiyle sağlar.

*Dolayısıyla
genetik kod farklı olur.
Full transcript