Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polish for foreign people - Virtlantis - Second Life

No description
by

Dominik Undak

on 21 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polish for foreign people - Virtlantis - Second Life

Polish for foreign people
Polski dla obcokrajowców

In Second Life - Virtlantis
PART 1 - POLISH ALPHABET
CZĘŚĆ 1 - POLSKI ALFABET
Polish alphabet has standard 24 letters and some diactritical ones, also syllables which are spelled like letters (grammar purposes) and other ones which makes the language seems hard to learn (but only seems!)
KEY:
Letter
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
Same meaning
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(CH)
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
(Ó)
( )
(IKS)
( )
( )
How to pronounce
[AA]
[BE]
[CE]
[THE]
[EE]
[EF]
[GYE]
[HA]
[ee]
[IOT]
[Ca]
[EL]
[EM]
[EN]
[OO]
[PE]
[ER]
[ES]
[TE]
[UU]
[VU]
[eeX]
[eeGREK]
[ZET]
Accent in word
{
A
NTIVIRUS}
{
BE
ND}
{
CE
NTER}
{
DE
NIM}
{
E
MBRACE}
{
F
LYING}
{CHRONOLO
GIE
}
{
HA
MSTER}
{
I
MPORTANT}
{R
IOT
}
{
CA
R}
{
EL
EPHANT}
{
EM
BED}
{
EN
DING}
{
O
PTICS}
{
PE
RIL}
{ROV
ER
}
{
ES
TIMATE}
{
TE
NT}
{
U
NDERGROUND}
{
VU
LGAR}
{ASTERI
X
}
{M
Y
RTHLE}
{
ZET
A}
KEY:
Letter
Ą
Ć
Ę
Ł
Ń
Ś
Ż
Ź
DZ


SZ
CZ
Same meaning
( )
(CI)
( )
( )
(NI)
(SI)
(RZ)
(ZI)
( )
( )
( )
( )
( )
How to pronounce
[Ou]
[Serb. IC]
[Euu]
[EU]
[Nee]
[See]
[FR. GI]
[Zee]
[TZh]
[GE / JE]
[TZee]
[SHH]
[CH]
Accent in word
{SC
OU
T}
{Serb. J
IC
}
{}
{}
{K
NEE
}
{SIGTH
SEE
}
{
JA
RGON}
{}
{}
{
JE
T /
GE
M}
{}
{}
{
CH
ANNEL}
DIACRITICAL LETTERS AND SYLLABLES
WHERE IS POLAND?
GDZIE JEST POLSKA?
POLAND - POLSKA
CENTRAL EUROPE
EUROPA CENTRALNA
TIME:
GMT + 1
CAPITAL:
WARSAW (WARSZAWA)
BORDERS WITH:
GERMANY - NIEMCY (W)
CHECH REPUBLIC - REPUBLIKA CZESKA (SW)
SLOVAKIA - SŁOWACJA (S)
UKRAINE - UKRAINA (SE, E)
BELARUS - BIAŁORUŚ (E)
lITHUANIA - LITWA (NE)
RUSSIA - ROSJA (OKRĘG KALININGRADZKI) (NE)
FLAG AND NATIONAL SYMBOL
PART 2 - POLISH GRAMMAR - PHONEMES
CZĘŚĆ 2 - POLSKA GRAMATYKA - FONEMY
PHONEMES - FONEMY
There is 2 phonemes in Polish language:
I
and
Y
In some cases, they harden, soften, make the syllable quietly or change the letter spelling.
I
Y
softer
letter spelling change
harder
P, B, W, M, L, K, G
(
Pi, Bi, Wi, Mi, Li, Ki, Gi
)
S, C, Z, DZ, N
(
Si = Ś, Ci = Ć, Zi = Ź, DZi = DŹ, Ni = Ń
)
noisy
closing syllable
quietly
P, B, F, W, M
(
Py, By, Fy, Wy, My
)
H, CH
(
Hy, CHy
)
T, D, S, Z, N, R, Ł
(
Ty, Dy, Sy, Zy, Ny, Ry, Ły
)
SZ, CZ, DŻ, Ż, RZ
(
SZy, CZy, DŻy, Ży, RZy
)
PART 3 - POLISH GRAMMAR - SPEECH PARTS
CZĘŚĆ 3 - POLSKA GRAMATYKA - CZĘŚCI MOWY
NOUN
RZECZOWNIK

VARIABLE BY:
CASES / NUMBERS
ADJECTIVE
PRZYMIOTNIK

VARIABLE BY:
CASES / NUMBERS / BRANDS
VERB
CZASOWNIK

VARIABLE BY:
CASES / NUMBERS / TIMES / MODES / PARTS / BRANDS
NUMERAL
LICZEBNIK

VARIABLE BY:
CASES / BRANDS
PRONOUN
ZAIMEK

VARIABLE BY:
CASES / NUMBERS / BRANDS
SOMETIMES AS NUMERAL
PREPOSITION
PRZYIMEK

NON - VARIABLE
WITH SOMEONE / SOMETHING?
LINKING WORD
SPÓJNIK

NON - VARIABLE
I, LECZ, ALE, ORAZ
INTERJECTION
WYKRZYKNIK

NON - VARIABLE
ACH! OH! HEJ!
ADVERB / ADVERB PRONOUN
PRZYSŁÓWEK /
ZAIMEK PRZYSŁOWNY

NON - VARIABLE
WHEN, WHERE, HOW?
PARTICLE
PARTYKUŁA

NON - VARIABLE
LI, CZY, NO, ŻE, NIECH, BY, TAK, NIE
PART 4 - POLISH GRAMMAR - PERSONS / BRANDS / CASES
CZĘŚĆ 4 - POLSKA GRAMATYKA - OSOBY / RODZAJE / PRZYPADKI
PERSONS AND BRANDS

1 ST

2 ND

3 RD | MALE

3 RD | FEMALE

3 RD | NO-SEX
SINGULAR

I (JA)

YOU (TY)

HE (ON)

SHE (ONA)

IT (ONO)
PLURAL

WE (MY)

YOU (WY)

THEY (ONI)

THEY (ONE)

THEM (ONE)
CASES - PRZYPADKI
NOMINATIVE - MIANOWNIK

GENITIVE - DOPEŁNIACZ

TARGET - CELOWNIK

ACCUSATIVE - BIERNIK

PRIMAL - NADRZĘDNIK

LOCATIVE - MIEJSCOWNIK

VOCATIVE - WOŁACZ
WHO? WHAT? - KTO? CO?

WHO? WHICH? - KOGO? CZEGO?

WHOM? WHICH? - KOMU? CZEMU?

WHO? WHAT? - KOGO? CO?

WITH WHO? / WHAT? - Z KIM? Z CZYM?

ABOUT WHO? / WHAT? - O KIM? O CZYM?

! ( OMG! )
PART 5 - POLISH GRAMMAR - MODES / IRREGULAR VERBS
CZĘŚĆ 5 - POLSKA GRAMATYKA - TRYBY / CZASOWNIKI NIEREGULARNE
MODES - TRYBY
INDICATIVE MODE - TRYB OZNAJMUJĄCY

SUBJUNCTIVE MODE - TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY

IMPERATIVE MODE - TRYB ROZKAZUJĄCY
IRREGULAR VERBS - CZASOWNIKI NIEREGULARNE
VERB SINGULAR PLURAL
1 2 3M 3F 3NS 1 2 3M 3F 3NS

BE (BYĆ)
GIVE (DAĆ)
KNOW (WIEDZIEĆ)
HAVE (MIEĆ)
WANT (CHCIEĆ)
TAKE (WZIĄĆ)
WALK (IŚĆ)
DRIVE (JECHAĆ)
SIT (SIĄŚĆ)
FOUND (ZNALEŹĆ)
BOIL (WRZEĆ)
STAY (STAĆ)
WORRY (BAĆ SIĘ)

JESTEM / JESTEŚ / JEST
DAJĘ / DAJESZ / DAJE
WIEM / WIESZ / WIE
MAM / MASZ / MA
CHCĘ / CHCESZ / CHCE
WZIĄŁEM / WZIĄŁEŚ / WZIĄŁ / WZIĘŁA / WZIĘŁO
IDĘ / IDZIESZ / IDZIE
JADĘ / JEDZIESZ / JEDZIE
SIADAM / SIADASZ / SIADA
ZNALAZŁEM / ZNALAZŁEŚ / ZNALAZŁ / +A / +O
WRĘ / WRZESZ / WRZE
STOJĘ / STOISZ / STOI
BOJĘ SIĘ / BOISZ SIĘ / BOI SIĘ

JESTEŚMY / JESTEŚCIE / SĄ
DAJEMY / DAJECIE / DAJĄ
WIEMY / WIECIE / WIEDZĄ
MAMY / MACIE / MAJĄ
CHCEMY / CHCECIE / CHCĄ
WZIĘLIŚMY / WZIĘLIŚCIE / WZIĘLI / WZIĘŁY
IDZIEMY / IDZIECIE / IDĄ
JEDZIEMY / JEDZIECIE / JADĄ
SIADAMY / SIADACIE / SIADAJĄ
ZNALEŹLISMY / ZNALEŹLIŚCIE, ZNALEŹLI, ZNALAZŁY
WRZEMY / WRZECIE / WRĄ
STOIMY / STOICIE / STOJĄ
BOIMY SIĘ / BOICIE SIĘ / BOJĄ SIĘ

PART 6 - POLISH GRAMMAR - TIMES / ASPECTS / PARTS (VOICES)
CZĘŚĆ 6 - POLSKA GRAMATYKA - CZASY / ASPEKTY / STRONY
2005
2015
2010
NOT DONE TIMES - CZASY NIEDOKONANE
PRESENT - TERAŹNIEJSZY
FUTURE COMPLEX - PRZYSZŁY ZŁOŻONY
2005
2010
2015
PAST COMPLEX - PRZESZŁY ZŁOŻONY
2005
2010
2015
DONE TIMES - CZASY DOKONANE
FUTURE SIMPLE - PRZYSZŁY PROSTY
2005
2005
2005
2010
2010
2010
2015
2015
2015
PAST SIMPLE - PRZESZŁY PROSTY
PAST PERFECT - CZAS ZAPRZESZŁY
NOT USED ANYMORE
ASPECTS - VERBS
ASPEKTY - CZASOWNIKI
Sometimes verbs can be in done or not done aspect.
It will change aspect from not done to done, if we add a
prefix
to the word.
EXAMPLE:
ROBIĆ

is in not done aspect.

We add

'z'

as

prefix
.

Z
ROBIĆ

is in done aspect.
PARTS (VOICES)
STRONY

ACTIVE VOICE - STRONA CZYNNA
He washes the car. - On myje samochód.

PASSIVE VOICE - STRONA BIERNA
The car is washed by him. - Samochód jest myty przez niego.

DEFLECTED VOICE - STRONA ZWROTNA
The car washes itself (in carwash). - Samochód się myje (w myjni).
PART 7 - POLISH GRAMMAR - NUMERALS
CZĘŚĆ 7 - POLSKA GRAMATYKA - LICZEBNIKI
MAIN NUMERALS
LICZEBNIKI GŁÓWNE

1-SZY - PIERWSZY
2-GI - DRUGI
3-CI - TRZECI
4-TY - CZWARTY
5-TY - PIĄTY
6-TY - SZÓSTY
7-MY - SIÓDMY
8-MY - ÓSMY
9-TY - DZIEWIĄTY
10-TY - DZIESIĄTY
100-NY - SETNY
1 000 000-WY - MILIONOWY
NUMBERS - LICZBY

0 - 10
1 -
JEDEN
, 2 -
DWA
, 3 -
TRZY
, 4 -
CZTERY
, 5 -
PIĘĆ
, 6 -
SZEŚĆ
, 7 -
SIEDEM
, 8 -
OSIEM
, 9 -
DZIEWIĘĆ
, 10 -
DZIESIĘĆ
, 0 - ZERO
NUMBERS - LICZBY

11 - 19
...
+ NAŚCIE
DWA
NAŚCIE - 12
NUMBERS - LICZBY

20 - 49
...
+ DZIEŚCI + (A : 20-29)
DWA
DZIEŚCIA - 20
DWA
DZIEŚCIA
DWA
- 22
NUMBERS - LICZBY

50 - 99
...
+ DZIESIĄT
PIĘĆ
DZIESIĄT
CZTERY
- 54
NUMBERS - LICZBY

100 - 1000 - 1 000 000
100 -
STO
200 -
DWIEŚCIE
300 -
TRZY
STA
500 -
PIĘĆ
SET
1000 -
JEDEN
TYSIĄC (E)
5000 -
PIĘĆ
TYSIĘCY
1 000 000 -
JEDEN
MILION (Y)
5 000 000 -
PIĘĆ
MILIONÓW
10^9 =
JEDEN
MILIARD (1 BLN AmE)
THANKS FOR WATCHING

DEX EUROMAT (SL)
DOMINIK UNDAK (RL)

START
1
2
3
4
5
6
7
Full transcript