Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KİMYASAL SİLAHLAR

No description
by

Kaan Gündoğmuş

on 7 May 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KİMYASAL SİLAHLAR

Kimyasal silahlar, insan üzerinde fiziksel ya da psikolojik tahrip etkisi yapmak üzere kimyevi maddelerin zehirleyici özelliklerinden yararlanılarak üretilmiş olan maddelerdir. Bu maddeler, cansız olmaları nedeniyle, çoğalmaları veya insandan insana veya diğer canlılara bulaşmaları söz konusu değildir. Ancak içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insanlar ve hayvanlar üzerinde tahrip edici etkileri vardır.
Genellikle askeri amaçlarla kullanılan bu bileşikler sinir sisteminin felç olmasına (sinir gazları); geçici körlük, sağırlık, felç ya da kusmaya; deride, gözlerde ağır yanıklara ya da solunum güçlüğüne yol açar. Dumandan saklanmak ya da dumanı arttırmak amacıyla kullanılan sis ve yangın bombaları ile dumanın yerini saptamak amacıyla kullanılan kimyasal yaprak dökücüler ve ot dökücüler de kimyasal silah olarak kabul edilir.
SİNİR GAZLARI

Sinir gazı Sarinin kimyasal yapısı 1938'de Almanya'da bulunmuştur.
Vücudumuzdaki sinir sistemlerinin dengesini bozarak felç meydana getirip saf dışı eden çok zehirli bileşiklerdir. Çok küçük bir damlası bile insanı öldürebilir. Son yıllarda kendi başına sinir olmayıp, birleşince tehlike yaratan çift sinir maddeleri de üretilmiştir.
Çeşitleri şunlardır;
.Tabun (GA)
.Sarin (GB)
.Soman (GD)
.V Maddeleri
BOĞUCU GAZLARÖZELLİKLERİ
Bireyin solunum sistemine girerek kandaki oksijen miktarını azaltan ve bu nedenle asfiksi sonucu ölüme yol açan gaz türüdür.
Çeşitleri şunlardır;
.Fosgen (CG)
.Difosgen (DP)
KAN ZEHİRLEYİCİ GAZLAR


Kan zehirleyici gazlar, öncelikle vücuda solunum sisteminden geçerler. Oksijenin kandaki Hemoglobin maddesi ile birleşmesini önleyerek, ölüme neden olurlar. Genelde meyve çekirdeği kokusunda ve pis kokuludurlar. Bu yüzden kendilerini hemen belli ederler. Maske süzgeci bu gazlarda çok çabuk bozulur ve elden çıkar. Çok uçucu bir gaz olduğu halde, maruz kalan insanı 15 dakikada öldürebilir.
Çeşitleri Şunlardır;
.Hidrojen Siyanür (AC)
.Siyanojen Klorür (CK)
.Arsin (SA)
YAKICI GAZLAR

Bu gazlara kabarcık gazları da denilmekte olup; cildi, solunum organlarını ve gözleri etkilerler. Genelde sıvı olarak kullanılırlar. Dokunulduğunda veya buharları ile bu sıvılar; cildi, gözleri ve solunum organlarını yakar ve derin yaralar açarlar. Çeşitleri şunlardır:

H: İperit
L: Levzit
HD: Artırılmış İperit
HL: İperit Levzit Karışımı
CX: Fosgen Oksim
DP: Fenildiklorarsin
ED: Etildiklorarsin
MD: Metildiklorarsin
Hardal gazı:kükürtklorür
Bunlar temelde pis kokulu olup; sarımsak, balık ve küf kokuları çıkarırlar.
KUSTURUCU GAZLAR

Kusturucu maddeler kargaşaları kontrol altına almak için kullanılırlar. Savaş gazı olarak düşünülmeseler de, eğitimsiz kıtalara maskeyi çıkarttırmak amacıyla diğer gazlarla aynı anda veya hemen öncesinde kullanılabilirler. Sıradaki slaytta belirtilen üç kusturucu madde, normal olarak katı halde bulunurlar. Isıtıldıklarında buharlaşır ve sonra yoğunlaşıp zehirli aerosoller oluştururlar. Arazi koşullarında kusturucu maddeler, etkisinde kalanlara büyük rahatsızlık verirler. Bu maddeler kapalı yerlerde bırakıldıklarında, çok ağır hastalığa veya ölüme neden olurlar.
Çeşitleri Şunlardır;
.Difenilklorarasin (DA)
.Adamzit (DM)
.Difenilsiyanoarsin (DC)
KARIŞIKLIK BASTIRICI GAZLAR


Göz yaşartıcı gazlar: Bu maddeler göz yaşı akmasına ve cildin tahrişine neden olurlar. Eğitimlerde ve kargaşalığın kontrolü dışında ender kullanılırlar.
Çeşitleri Şunlardır;
.Kloroasetofenon (CN)
.CNC
.CNS
.CNB
.BBC
.CS(Biber gazı)
UYUŞTURUCU GAZLAR


Kuinuklidinil benzilat: Bu madde uyuşturucu bir kimyasal madde olup, etkilediği insanları, oluşturduğu fizyolojik ve zihinsel etkilerle önemli bir süre etkisiz hale sokar. Bu etkilerden iyileşme, etkileme süresi sonunda tam anlamda olur. Bu maddelerden bir kısmı felç, körlük ve sağırlık gibi geçici fiziksel etki gösterirler. Bir kısmı ise yine geçici olarak akıl hastalıklarına neden olur. Bu uyuşturucular, sürekli kayıp oluşturmazlar, sadece geçici etki gösterirler. Bu açıdan kargaşalığı kontrol altına alma maddeleri olarak kullanılırlar. Çevre halkına ve birliklere zarar vermediklerinden, herhangi bir durumda kontrol altına alabilecek asgari gereksinimlerde kullanılırlar.
Çeşitleri şunlardır;

.Kuinuklidinil benzilat (BZ)
Kimyasal Silahlar
1. DÜNYA SAVAŞINDA KİMYASAL SİLAHLAR
İlk kullanım:
Almanlar Fransız mevzilerine klor gazıyla saldırdılar
Hemen arkasından Fransızlar 1915' de fosgen gazını cephane içine koymuşlar ve bu şekilde Alman mevzilerine atmışlardır.
Haziran 1917'de ise yine bir ilk olarak Almanlar, kusturucu bir gaz olan Difenilkloroarsin (DA) maddesini Hardal gazı ile eş zamanlı olarak kullandı. Difenilkloroarsinin Hardal gazı ile birlikte kullanılmasının sebebi olarak; bu gazın, gaz maskesinin çıkarılmasına neden olması ve dolayısıyla Hardal gazının daha etkili olmasını sağlaması gösterilmektedir.
Hardal Gazı:
I. Dünya Savaşı süresince bu gazlar, her iki tarafın da çok önemli kayıplar vermesine neden olmuştur.
KİMYASAL SAVAŞ MADDELERİ KULLANMIŞLARDIR
İTALYA; ETİYOPYA İŞGALİNDE
1. VE 2.DÜNYA SAVAŞI ARASINDAKİ YILLARDA KİMYASAL SİLAH KULLANIMI
II. Dünya Savaşı süresince her iki tarafın elinde büyük miktarda bulunmasına rağmen kimyasal silah kullanılmamıştır.Ama yine de güçlü ülkelerin tümü kimyasal silahlara karşı savunma önlemleri geliştirmiş durumdaydı.
Sinir gazları, Almanlar tarafından 1930 yılında bulunmuş ve II. Dünya Savaşı esnasında geliştirilmiştir. 1936' da Alman Kimyager Gerhad Schrader, böcek ilacı üzerinde çalışırken Tabun (GA) gazını buldu. Gerhad Schrader iki yıl sonra daha da zehirli olan Sarin (GB) gazını keşfetti.Bu savaşta kimyasal silah kullanılmamış olmasına karşın Almanlar tarafından 1939-1943 yıllarında Yahudi soykırımı olarak da bilinen katliamlarda ve esir çingenelerin öldürülmesinde yasa dışı şekilde kullanılmışlardır.
2.DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ
Yakın tarihte kimyasal silahların kullanımını, 1982-1987 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında, Irak' ın güney bölgesinde İran kuvvetlerine karşı görülmüştür. Irak ayrıca kimyasal silahlarını Halepçe'de sivil Kürt halkına karşı da kullanmıştır. Japonya'da Aum Shinrikyo adlı mezhebin Tokyo metrosuna karşı giriştiği saldırı ise, kimyasal silahların terörist amaçla kullanımına yakın tarihimizden bir örnektir.
YAKIN TARİH
Kimyasal silahların kontrolüne ilişkin uluslararası antlaşmalar ve mücadeleler
1600'lerden bu yana devletler savaş aracı olarak çeşitli kimyasal silahlar geliştirmeye çalışmaktadırlar.Bu silahların içerdikleri kimyevi maddeler nedeniyle insanlar üzerinde tahrip edici etkileri vardır. Yüzyıllar boyunca ülkeler ve uluslararası organizasyonlar, silah kontrol anlaşmaları ile kimyasal silahların sınırlandırılması ve kontrol altına alınması için birçok çaba sarf ettiler. Sıklıkla bu anlaşmaların gerekçesi "bu silahların tiksindiriciliği" üzerine olan genel inanç ve kimyasal silahların hislerle ve uygar savaşımla uyum göstermediği konusundaki genel kabuldür.
JAPONYA; MANCURYA VE ÇİN İŞGALİNDE
Tarihçesi
Tarihteki ilk yazılı kimyasal silahların kontrolü antlaşması Kutsal Roma İmparatorluğu ve Fransa arasında imzalanan 1675 Strassbourg Antlaşması'dır. Bu iki taraflı paktta iki ülke arasında olacak herhangi bir savaşta zehirli kurşunların kullanımı yasaklandı. Antlaşmadan birkaç yüzyıl sonra kimya alanındaki gelişmeye bağlı olarak, devletler daha sofistike kimyasal silahlar geliştirdi ve silah kontrolünde öncelikli endişe zehirli kurşunlardan zehirli gazlara kaydı. Bu sebeple 1899 Lahey Konvansiyonu ile devletlerin büyük bir kısmı "boğucu, zehirli ve benzeri gazların savaşta kullanılmayacağı" konusunda anlaştılar.
Lahey Konvansiyonu'nun ardından yirmi yıldan az bir süre geçtikten sonra Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Savaş esnasında kimyasal silahlar her iki tarafça da yoğun bir şekilde kullanıldı.Savaşta yaşanan olaylar kimyasal savaşın yasaklanmasına yönelik daha eksiksiz ve etkili çabaları ateşledi. Bu çabalar sonucunda, İkinci Dünya Savaşı'ndan birkaç yıl önce Cenevre Protokolü de dahil birçok anlaşma ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı, kimyasal silahlar savaş esnasında hiçbir zaman kullanılmadı. Bununla birlikte 2. Dünya Savaşı'ndan yıllar sonra pek çok kimyasal silah kullanılan olay belgelendi. Bu savaş kimyasal silahlarla ilgili yenilenmiş ve daha güçlü yasaklama anlaşmaları için yapılan çağrılara öncülük etti. 13 Ocak 1993'te bu çabalar Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'nin imzaya açılması ile sonuçlandı. 29 Nisan 1997'de yürürlüğe giren sözleşme ile kimyasal silahların kullanımı ve stoklanmasını tamamen yasaklandı.


Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile, üye ülkelere stoklarındaki kimyasal silahları deklare etmeleri ve Nisan 2007 sonuna kadar da sahip oldukları bütün kimyasalları yok etmeleri zorunluluğu getirildi. Bunun sonucunda taraf ülkelerce tüm dünyada 70.000 ton kimyasal silah stoğu deklare edildi. Bu stoğun %95'i sadece ABD ve Rusya'ya aittir. Kasım 2003 itibarı ile deklare edilen kimyasal silahların %11'i imha edilebildi. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ile kimyasal üreticisi ve tüketicisi olan özel şirketler de kontrol altına alındı.
kbk.gop.edu.tr/mak5.htm
tr.wikipedia.org /kimyasal savaş
KAYNAKÇALAR
EKSTRA VİDEOLAR

(Sırasıyla)


1.
1. dünya savaşı
gaz belgeseli

2.
Gaz saldırısı
(film kesiti)

3.
Gaz saldırısı
simülasyonu
HAZIRLAYAN
KAAN GÜNDOĞMUŞ

Kimyasal gaz tatbikatı
Depolanmış sarin gazları
Deforme olmuş alyuvarlar
Kimyasal gaz bombaardımanı
Depolanmış difenilklorarasin
Karışıklığa karşı biber gazıyla müdahale
TSK kimyasal silahlarla mücadele tatbikatı
Güncelleme tarihleri
(Sırasıyla)
.2011
.2009
.2002
.2011
http://www.mevzuatdergisi.com/2002/08a/03.htm
http://www.cerezforum.com/fen-ve-teknoloji/
59836-kimyasal-silah-olarak-bilinen-gazlar-
ve-canlilar-uzerindeki-etkileri.html
Full transcript