Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

presentatie Woensdrecht

Auteur: Kitty de Bruin

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of presentatie Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht
27 juni 2014

Kitty de Bruin,
projectleider VNG Omgevingswet

Omgevingswet 1
Wens van Rutte 1 en 2: een Omgevingswet

Wat valt er allemaal onder het omgevingsrecht?
Wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu, lucht, geluid, bodem, erfgoed, verkeer en natuur

Wat willen gemeenten?
Snellere procedures in ruimtelijke ordening (denk aan Tweede Maasvlakte, ondertunneling A2 Maastricht, CS Utrecht)
Lagere onderzoekslasten
Meer voorspelbare procedure (is de procedure klaar, dan wordt ineens een zeldzame muis/ eekhoorn/ korenwolf gevonden)
Meer lokale afwegingsruimte om belangen af te wegen
Omgevingswet 2
Effecten binnen de gemeente
Frontoffice (bouwaanvragen)
RO afdeling
ICT afdeling
Milieu afdeling (RUD)
Bouw- en woningtoezicht
Juridische afdeling (APV)
Ambtenaar erfgoed en wonen
Wetsvoorstel Omgevingswet,
waar staan we nu?
RvS heeft advies gegeven op wetsvoorstel
Advies was geheim, tot dat het met aangepaste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer ging 17 juni 2014
RvS is kritisch over essentiële onderdelen uit wetten overbrengen naar AMvB's
RvS is kritisch over rolverdeling van de bevoegdheden van de verschillende overheden

Proces:
17 Juni wet naar de TK gegaan
Verwacht: najaar '14, voorjaar '15 parlementaire behandeling
2015 EK
Invoeringswet, AMvB's
Mogelijk in 2018 hele pakket in werking (heel optimistisch)

Lobby: VNG, G4, P10 en G32 zoveel mogelijk samen, of met begrip van verschillende inzichten
Inzet VNG:
Lobby op de wet
Lobby op de onderliggende regels, zoals AMvB's
Verbeteren Kennis en Kunde (een nieuwe wet wijzigt gedrag niet)
Werken aan Implementatie
Aanpalende wetgevingstrajecten
VTH wet, invullen van de Wabo
Aparte wetsvoorstel Grond en Eigendom, per 1/1/2018. Vervangt Onteigeningswet, Wvg en de WILG en introductie stedelijke herverkaveling
Wijziging Wet bodembescherming
Wijziging Wet geluidhinder (SWUNG)
Wijzing huidige natuurwetgeving met de PAS
Nieuwe Wet Natuur
Private Bouwplantoets in o.a. Woningwet en Bouwbesluit (kan ook effecten hebben op de taken bij de RUDs)
AMvB's onder Chw
Vragen?
24 wetten gaan op in de Omgevingswet (oa de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wabo, de Crisis- en herstelwet, de Waterwet, diverse milieuwetten en tzt de nieuwe Natuurwet), 6 wetten gaan er deels in op
117 AMvB’s worden teruggebracht tot 4 AMvB’s
En dan volgen daarna de vele ministeriële regelingen
Ministerie van IenM trekt
EZ (natuur en ondernemers), Bzk (bouwen) OCW (monumenten/ cultuur), V&J (veiligheid) en VWS (gezondheidsnormen) volgen.
MP persoonlijk betrokken.
Gewenste besparing van € 650 miljoen per jaar.
Zoveel wijzigingen betekent dat de AMvB’s niet zogenaamd technisch worden omgehangen onder de nieuwe Omgevingswet en dus moet het hele pakket van Omgevingswet en AMvB’s gelijktijdig in werking treden.
Geplande in werking treding is 2018: ambitieus.
Dat zou kunnen met de Omgevingswet> VNG positieve grondhouding
Maar ook een andere manier van werken voor:

gemeentesecretaris
wethouders
burgemeester
raadsleden
Full transcript