Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

Çiğdem Yılmaz

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

SOSYAL SERMAYE SOSYAL SERMAYE NEDİR ?
Ekonomik hayat sadece makine, bina, para ve insana dayanmaz; insanlar arasındaki sosyal ilişkilerde önemlidir. Aynı fiziki, beşeri ve finansal sermayeye sahip iki gruptan birbirlerini tanıyan, aralarında iletişim ve güven bulunan insanların oluşturduğu grubun işteki başarısı, birbirlerini tanımayan diğer grubun başarısından daha fazladır. Bu kısa açıklamanın da gösterdiği gibi sosyal sermaye; ilişkiler, ağlar (networks), normlar, değerler ve enformel yaptırımlardan oluşur ki, bunlar toplumun sosyal ilişkiler ve işlemlerinin niteliğini ve niceliğini biçimlendirir. Tanımdan sosyal sermayenin üç bileşeni ortaya çıkmaktadır:

sosyal ağlar (networks); kim kimi tanır,
sosyal normlar; ağ üyelerinin birbirlerine nasıl davranacağını belirleyen formal ve enformal kurallar,
yaptırımlar; üyelerin kurallara uymasını sağlayacak süreçler.
SOSYAL SERMAYENİN OLUMLU YÖNLERİ

Güçlü sosyal sermaye, ekonomik büyümeye, işgücü piyasalarının etkin çalışmasına, toplumun eğitim ve sağlık düzeyine, suç oranının azalmasına, kamu kurumlarının etkin çalışmasına katkıda bulunur.

1) Piyasaların etkin çalışması, mülkiyet haklarının iyi tanımlanmasına, sözleşmelerin kolay ve düşük maliyetle uygulanmasına ve iyi enformasyona bağlıdır. Böyle bir ortamda, tasarruf, yatırım ve girişimcilik daha fazla olur. Firmaların arasında güvenin olması, iş yapmada pahalı yasal sözleşmelerin maliyetini azaltır, işlemlerin süresini kısaltır. Düşük işlem maliyetleri piyasaya yeni girişleri teşvik eder ve bu da rekabeti daha etkin hale getirir. B Bugün hemen her ülkede iş bulmanın en etkin yolu, eş, dost, tanıdık, arkadaş çevresi ile olan kişisel ilişkilerdir. İşsiz bir kişinin çevresi ne kadar geniş ise, ne kadar kişiyi tanıyor ya da tanınıyor ise iş bulma süreci de o kadar kısa ve az maliyetli olur. Böylelikle işsizlik süresi kısalır ve işgücü piyasaları daha etkin çalışır. Eğitim düzeyi ile sosyal sermaye arasında iki yönlü güçlü bir ilişki vardır. Aile içinde ilişkilerin güçlü olması çocukların iyi yetiştirilmesini sağlar. Keza velilerin okul ile veya diğer velilerle olan sıkı ilişkileri çocukların eğitimi açısından önemlidir. Çevrenin eğitim ve kültür düzeyi, o çevrede yetişen çocukların yada yetişkinlerin eğitim ve kültür gelişimini etkiler. Sosyal sermaye toplumdaki suç oranını azaltır. Normlar ve değerlerin gelişimine katkıda bulunur ve böylelikle suç işleme eğilimini azaltır. Toplum içindeki bağları güçlendirerek, norm ve değerlere aykırı davranan bireylere karşı ayıplamak, toplumdan dışlamak gibi yaptırımların uygulanmasını sağlar ve bu da genel olarak toplum kurallarına uyulmasını sağlar. Kurallara uyulan bir toplumda güvenlik maliyetleri daha az olur. Sosyal sermaye toplumun sağlık düzeyi açından da önemlidir. Bireyler arasındaki ilişkilerin sıkı ve güçlü olduğu toplumlarda, intihar vakaları daha az, yaşam süresi daha fazladır. Ameliyat sonrası bakımda hastaya aile, arkadaş gibi yakın çevresinin verdiği destek iyileşme sürecinde önemli rol oynar. Sosyal ilişkileri güçlü olan insanların daha az stres ve daha sağlıklı bir yaşamları vardır. Son olarak sosyal sermaye kamu kurumlarının hizmetlerinin etkinliğini artırır. Devlete ve kurumlarına güvenen vatandaşların, yasalara uyma ve vergi verme alışkanlığı daha yüksektir. Kamu politikaları daha kolay ve daha az maliyetle uygulanır. Siyasiler ile bürokratlar arasında ve kamu kurumlarının birbirleri arasındaki karşılıklı güven, daha iyi işbirliğini sağlar. Sosyal sermayesi güçlü olan ülkelerde yolsuzlukların daha az, bürokrasinin kalitesinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Sosyal sermayenin bazı olumsuz, zararlı etkileri de söz konusudur.
Çıkar grupları, kendi çıkarları için piyasaların etkin çalışmasını engelleyebilir ve bu ekonomik ve sosyal gelişmeye zarar verebilir.
Bazı firmalar kartel oluşturabilir.
Bazen sendikaların, ticaret odaları veya meslek örgütlerinin üyelerinin menfaati, ülkenin ekonomik performansıyla ters düşebilir. Bu durumda sosyal sermaye ekonomik gelişmeye zarar verebilir.
Etnik gruplar ya da hemşerilik ilişkileri iş bulmada ayrımcılığa yol açabilir. Fırsat eşitliğini ve işgücü hareketliliğini engelleyebilir, sosyal dışlanmayı teşvik edebilir. Tüm bunlar işgücü piyasasının etkin çalışmasını engeller.
Suç örgütleri, çeteler ve terörist gruplarda bir nevi sosyal sermaye hatta “kriminal sermaye” olarak tanımlanır. Kriminal sermaye suç işlemeyi teşvik eder, suçu yaygınlaştırır. PEKİ SOSYAL SERMAYENİN KAYNAĞI NEDİR?

Katılımdır. Bireylerin bir network,-grup içinde yer alması birbirleriyle ilişkiye girmesi, birlikte hareket etmesi, sosyal sermayeyi güçlendirir. Ancak, gelişmiş ülkelerdeki genel eğilimler katılımın azaldığı ve sosyal sermayenin zayıfladığı şeklindedir. Gittikçe sosyal ilişkiler daha az yoğun yaşanmakta, bireysellik öne çıkmaktadır. Geleneksel organizasyonlara (siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve klüplere) katılım azalma eğilimindedir. Özellikle gençler arasında hükümetlere ve siyasi kurumlara güven azalmaktadır. Buna karşın yeni sosyal hareketlere, çevre grupları gibi sivil toplum kuruluşlarına, ilgi ve katılım artmaktadır. Sosyal Sermaye kavramı Fransız Sosyolog Piere Bourdieu tarafından geliştirilmiş, James Coleman'ın Foundations of Social Theory adlı eserinde genişletilmiş ve ekonomik gelişme sorunuyla ilişkilendirilmiştir.
Sosyal Sermaye,değişme ve gelişmede yer alan diğer sermayelerin kalitesini biçimlendiren bir etkiye sahiptir. Sosyal Sermaye Fikrinin Ortaya Çıkardıgı Olumlu Noktalar 1. Toplumu algılayışımız değişmektedir.
2. Politika değişimleri.
3. Sivil toplum ve işbirliği
4. Yaşam kalitesi ve sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik verimlilik SOSYAL SERMAYE NASIL ÖLÇÜLÜR? Sosyal sermaye soyut ilişkilerdir ve çok boyutludur.Sosyal sermayenin ölçülmesinde yaygın olarak kentsel kuruluşlar ,gönüllü organizasyonlara veya siyasi partilere üyelik,diğer insanlara güven düzeyi ön planda tutulmaktadır. Dünya Bankasına göre sosyal sermayenin ölçülmesinde kullanılabilecek göstergeler şunlardır:

· Demokrasi
· Rüşvet Oranı
· Mahkemelerin bağımsızlığı
· Grevler, öğrenci hareketleri, protestolar
· Her 100.000 kişide kişi başına düşen tutuklu sayısı
· Hükümete ve sendikalara olan güvenin derecesi
· Kredi kullanılırlığı
· Kişisel özgürlük
· Seçmen mevcudu
· Yerel topluluklara katılım
· Sosyal bağlamda etkinliklere katılım
· Yetkilendirme, temsil yetkisi oranları
· Komşuluk-mahalle bağlantıları
· Aile ve arkadaşlık bağlantıları
·İş bağlantıları
·Farklılığa tolerans gösterme
Full transcript