Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nanosrebro – pestycyd (nie)idealny

No description
by

Monika Góralska

on 18 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nanosrebro – pestycyd (nie)idealny

Dlaczego właśnie nano w przemyśle?
Zmianie ulegają właściwości zwykłych związków chemicznych.

Można uzyskać materiały lepsze, efektywniejsze.

Nano srebro ale i srebro:
Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej, 2006...

Jony srebra działają bardzo toksycznie na organizmy wodne (bakterie, ryby) i mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym

Nanosrebro – pestycyd (nie)idealny
ok. 5 mm
2-5 µm

ok 2 nm
zwalczają selektywnie
komórki nowotworowe.

Nano srebro
Bakteriobójczy
Wirusobójczy
Grzybobójczy
Nie niszczy dobroczynnej flory bakteryjnej
Może spowodować srebrzycę
• większa:
wytrzymałość
twardość
hydrofilowość

• w przypadku materiałów polimerowo-nanometrycznych nie jest konieczne stosowanie smarów,
• ciekawe właściwości magnetyczne

NANO PRODUKTY:
Dlaczego chcemy stosować nano..?:

Srebro - działanie na ranę
Złoto -przyspiesza regenerację skóry
Platyna - antyrakowo, jak i powyższe
Miedź - przeciwgrzybiczny, owrzodzenia...
Korzyści:
Zastosowanie w dezynfekcji sprzętu ...
Zakwity?
?
Toksykologia- wpływ na organizmy wodne?


Jakie zagrożenia -co o zagrożeniach wiemy?


Jakie korzyści?

Dezynfekcja
Dezodoryzacja
Zwalczanie bakterii
Zwalczanie wirusów
Zwalczanie grzybów
A może walka z zakwitami?

Zagrożenie?
Artemia
Korzystne?
Rośliny?
uwikło (
Oedogonium sp.
)
mech jawajski (
Vesicularia dubyana
)
lagarosyfon madagaskarski (
Lagarosyphon madagascariensis
)
Uwikło
Lagarosyfon
Mech jawajski
Glony silniej reagują na zawartość nanosrebra w otoczeniu i czas jego oddziaływania niż mchy czy rośliny wyższe...?
Monika Kowalska-Góralska,
Magdalena Senze, Wojciech Dobicki,
Ryszard Polechoński, Przemysław Pokorny, Kamila Tarbaj, Piotr Ława, Tomasz Skwarka

Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska

Ag+
+Cl
Ag Cl
AgCl
AgCl, Ag+
Nano srebro koloidalne
Ag
Ag
Ag
Ag Ag
Ag
Zastosowanie bakteriobójczych właściwości koloidalnego roztworu srebra jako środka stosowanego do dezynfekcji ryb (Wzorek, Konopka 2007).

1. Banach, M., Kowalski, Z. i Wzorek, Z.: Nanosrebro: wytwarzanie, właściwości bakteriobójcze, zastosowanie. Chemik. 2007, Tom 60, 9, s. 435-438.
2. Bernatowicz S., Wolny P.: Botanika dla limnologów i rybaków, PWRiL 1974, s. 401-402, 420-422.
3. Galvez F., Hogstrand Ch., Wood Ch.: Physiological Responses of Juvenile Rainbow Trout to chronic low level exposures of waterborne silver, Elsevier Science Inc. 1998, s. 131-132.
4. Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W.: Rybactwo stawowe w stawach karpiowych, urządzeniach przemysłowych oraz małych zbiornikach śródlądowych, Oficyna Wydaw. Hoża, 2003, s. 77-78;s. 79.
5. Howe P.D., Dobson S., Wood M.: Silver and silver compounds: environmental aspects, World Health Organization Geneva 2002, s. 15-16;s. 11, 19.
6. ISO dokument, 1984: Draft international standard. Water quality – Vocabulary, Part 3., ISO/DIS 6107/3.2.
7. Jegierska B., Witeska M.: Metal toxicity to fish, Wydawnictwo Uniwersytetu Podlaskiego” 2001, s.9.
8. Kabata-Pendias A. i Pendias H.: Biogeochemia pierwiastkow śladowych. PWN, 1999.
9. Kieś-Kokocińska,K. 2008. Stop nanopartykułom srebra. http://ekoblogia.pl/ 2008/05/05/stop-nanopartykulom-srebra/ (link aktywny na dzień 20.10.2014r.).
10. Kornobis S.: Słodkowodne ryby akwariowe, Wydawnictwo Poznańskie 1990, s 54-56.
11. Kowalska-Góralska M., Ława P., Senze M.: Impact of Silver Contained in the Nano Silver Preparation on the Survival of Brine Shrimp (Artemia salina Leach 1819) Larvae. TChIE, 2011, vol. 8, nr.3, str. 371-377.
12. Kowalska-Góralska M., Zygadlik K., Dobrzański Z., Patkowska-Sokoła B., Kowalski Z.: Metody otrzymywania nanozwiązków i ich praktyczne zastosowania. Przemysł Chemiczny, 2010, 89(4), s. 430-433.
13. Kurzydłowski K.: Nanotechnologia jako priorytet polityki naukowo-badawczej UE i Polski. 2013 <http://ntfp2020.pb.edu.pl/pliki/Nanotechnologia_jako_priorytet_ polityki_naukowo-badawczej_UE_i_Polski.pdf> (link aktywny na dzień 20.10.2014r.)
14. Laskowski R., Migula P.: Ekotoksykologia od komórki do ekosystemu, PWRiL 2004, s. 23, 89-92, 237, 273.
15. LeBlanc G.A., Maston J.D., Paradice A.P., Wilson B.F., Lockhart H.B., Robillard. K.A.: The influence of speciation on the toxicity of silver to fathead minnow (Pimephales promelas), 1984.
16. Lipiec M:. Wybrane aspekty dezynfekcji weterynaryjnej, PIWet 2004, s. 291-292.
17. Ława P.: Wpływ srebra zawartego w preparacie NANO SILVER na przeżywalność larw artemii (Artemia salina) i rozwój rzęsy drobnej (Lemna minor). Praca magisterska. Uniwersytet Przyrodniczy 2007, s. 14-15, 291-292, 343, 609..
18. Matuszkiewicz W.: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski, PWN 2005, s. 158.
19. Rutkowski L.: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej, PWN 2004, s. 7.
20. Szweykowska, A. i Szweykowski, J.: Botanika systematyczna. Wydawnictwo PWN, 2007, s. 324-325. Tom 2.
21. Treece G.D.: Artemia production for marine larval fish culture, SRAC Publication nr 702, 2000.
22. Walker C.H., Hopkin S.P., Sibly R.M., Peakall D.B.: Podstawy ekotoksykologii, PWN 2002, s. 13.
23. Wzorek, Z. i Konopka, M.: Nanosrebro - nowy środek bakteriobójczy. Czasopismo Techniczne. Chemia. 2007, Tom 104, 1, s. 175-181.

Dziękuję za uwagę
Rogatek sztywny
Ceratophyllum demersum
Powstawanie nanocząsteczek srebra:

-metody chemiczne
-metody fizyczne
-metody fizykochemiczne polegają na zastosowaniu promieniowania mikrofalowego, ultradźwięków, naświetlania, mechanicznego rozdrabniania
Nanosrebro zwiększa procent odbijania promieni śłonecznych
- zakłóca funkcjonowanie ściany komórkowej bakterii,
- przenika wewnątrz bakterii, np.do DNA i spowodować ich uszkodzenie,

Nano srebro powoduje
Nanocząstki srebra są toksyczne:

- wobec hepatocytów (komórek tworzących ok. 80% masy wątroby)
pstrąga tęczowego
[Farkas i in. 2010].

- wobec zarodków ryb
Danio pręgowany
[Massarsky i in. 2013].
Choi (i in.)
- jony srebra są bardziej toksyczne wobec bakterii Escherichia coli od nanosrebra [Choi i in. 2010].

Liang, Das i Hu
- nanosrebro jest bardziej toksyczne wobec bakterii nitryfikacyjnych w osadach czynnych od jonów srebra [Liang, Das i Hu 2010].

W warunkach środowiska naturalnego nanosrebro przekształcane jest w siarczek srebra, który jest dużo mniej toksyczny od jonów srebra [Som i in. 2011] .
Nano srebro i rzęsa drobna
Lemna minor

Stężenia:
0,1,2,3,4,5,10,20,50,100 mg/dm3
Full transcript