Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Untitled Prezi

No description
by

Nyamaa Tsevlee

on 1 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Untitled Prezi

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНИЙГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ, СУДАЛГАА 2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-1 өрөө 2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-3 өрөө 2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-4 өрөө 2000 оноос өмнө баригдсан хуучин орон сууцны өсөлт, бууралтын хувь 2000 оноос хойш баригдсан хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-1 өрөө 2000 оноос хойш баригдсан хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-2 өрөө 2000 оноос өмнөх хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-3 өрөө 2000 оноос хойш баригдсан хуучин орон сууцны өсөлт, бууралт/%-иар/-4 өрөө 2000 оноос хойш баригдсан хуучин орон сууцны өсөлт, бууралтын хувь Магистрант Н.Цэвэлсүрэн Агуулга

Бүлэг 1. Үл хөдлөх хөрөнгийн онол аргазүй

1.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн тухай ойлголт, мөн чанар, ангилал
1.2.Үл хөдлөх хөрөнгийн ач холбогдол
1.3.Үл хөдлөх хөрөнгийн зээлийн үйл ажиллагаа

Бүлэг 2. Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн судалгаа шинжилгээний хэсэг

2.1. Улаанбаатар хотын орон сууцны зах зээлийн үнийн судалгаа, үр дүн
2.2. Барилгын компаниудын орон сууцны зэрэглэл, түүний судалгаа
2.3. Орон сууцны бүс, бүсчлэлийн зах зээлийн үнэ, түүний өөрчлөлт
2.4. Орон сууц худалдан авагчид, банкны зээлийн уялдаа, үр дүн
2.5. Орон сууцны үнийг бууруулах боломж нөхцөлүүд
Дүгнэлт
Ашигласан ном, материал, сурах бичиг
Хавсралтууд
Сэдвийн үндэслэл:
Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн жилээс жилд хотруу төвлөрч боловсон орон сууцанд амьдрах хэрэглэгчдийн тоо асар ихээр өсч байна. Мөн орон сууцны барилгын компанийн тоо өсч байна. Энэ хэмжээгээр үнэ нь жилээс жилд өсч байгаа ба хэрэглэгчид, худалдан авагчдын орлого хүрэхгүй байгаа учраас орон сууцны үнийг бууруулах зүй ёсны шаардлага урган гарч ирж байна.

Сэдвийн зорилго: Энэхүү бүтээлээр үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн байдал, Улаанбаатар хотын болон орон нутгийн орон сууцны үнэ ханш, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалж, орон сууцны чиг хандлагыг тодорхойлж, үнийг бууруулах боломжийг судлахад оршино.
Зорилт: - Улаанбаатар хотын орон сууцны зах зээлийн үнийг судлах
- Барилгын компаниудын орон сууцны зэрэглэлийг тогтоох, түүнийг судлах
- Орон сууцны бүс, бүсчлэлийн зах зээлийн үнэ, түүний өөрчлөлтийг судлах
- Орон сууц худалдан авагчид болон банкны зээлийн уялдааг судлах
- Орон сууцны үнийг бууруулах боломж нөхцөлүүд тодорхойлох

Ач холбогдол: Манай улсын хувьд үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл жилээс жилд хөгжиж байгаа ба түүнийг үр дүнтэй хөгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх нь тэргүүлэх ач холбогдолтой байна.
Давуу тал, шинэлэг тал: Хүн амыг орон сууцжуулах хөтөлбөрүүд хэрэгжсээр байна. Энэ нь орон сууцны үнэ бууруулах тал дээр давуу тал нь болж байна.

Сэдвийн судлагдсан байдал
Манай улсын хувьд үл хөдлөх хөрөнгө, орон сууцны үнийн өсөлттэй холбоотой Т.Хоролжав “Хот байгуулалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн нөлөө”, Д.Ган-очир “Улаанбаатар хотын орон сууцны газрын үнийн ялгаатай байдалд нөлөөлөгч хүчин зүйл”, Д.Ганхуяг “Үл хөдлөх хөрөнгийн эдийн засгийн үнэлгээ” зэрэг судалгааны ажлууд байдаг бол Барилга хот байгуулалтын яамны “Орон сууцны үнийн өсөлтийн талаар” дүгнэлтүүд хийгдэж байсан.
Full transcript