Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Naturfag 10.klasse - Karbonatomets kjemi

No description
by

R J

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Naturfag 10.klasse - Karbonatomets kjemi

Organisk kjemi
- alle organiske forbindelser inneholder C-atomer.

- C-atomet kommer fra fotosyntesen
Egenskaper til hydrokarboner
- brenner når de bli antent.

- kort C-kjede gir lettere antenning

- er uløselig i vann.

- kan gjøre ting vannavstøtende (eks. skokrem)

- lang C-kjede gir høyere kokepunkt.
Hydrokarboner
- er bygd opp av H-atomer og C-atomer.

- delt inn i grupper etter bindingene mellom C-atomene.
Kap.3

Karbonatomets kjemi

Alkoholer
- bygd opp av 3 atomtyper, C, H og O.

- ligner alkaner, men har en OH-gruppe i enden av C-kjeden

- navnet ender på -ol.

- metanol er en svært giftig alkohol CH OH.

- må ikke forveksles med etanol, C H OH

- en alkohol med lang C-kjede er ikke løselig i vann.
6CO + 6H O C H O + 6O
2
2
2
6
6
12
- "karbonatomets kretsløp" (se ekstern link)
energi
- C-atomet har 4 elektroner i det ytterste skallet og derfor danner det ......? bindinger med andre atomer.
Alkaner - enkeltbinding
___
-an betyr...
Alkener - dobbeltbinding
-en betyr...
se boka s.46 - 47 !
eks.
C
H
H
H
H
?
3
2
5
Etanol
- den eneste alkoholen som kan drikkes

- lammer sentralnervesystemet

- for høyt inntak kan gi alkoholforgiftning

- brukes i parfyme, løsningsmiddel og sterilisering.
Karboksylsyrer
I målene skal vi lære om:

1. Organisk kjemi

2. Gjøre forsøk med og beskrive hydrokarboner, alkohol og karboksylsyrer.

3. Undersøke kjemiske egenskaper til noen vanlige stoffer fra dagliglivet.

- sitron, appelsin og eddik inneholder karboksylsyrer

- konserveringsmiddel i mat

- får navn på samme måte som hydrokarboner og alkoholer

- har kjemisk formel som ender på -COOH.

- navnet ender på -syre.

- er svake syrer.
C
H
H
H
C
O
O
H
etansyre (CH COOH)
3
-COOH + H O
2
H
+
-COO + H O
-
3
+
- svake syrer avgir få H - ioner i vann.
+
Egenskaper for syrer
- har pH 7

- motvirker en base

- smaker surt

- danner hydrogengass (H ) ved reaksjon med uedelt metall
2
Full transcript