Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity

No description
by

phia abello

on 12 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity

MARAMING
SALAMAT SA
PAKIKINIG!
<3 :) <3
MGA PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG SOLIDARITY AT SUBSIDIARITY
Mahalaga sa isang pamayanan ang pagkakaroon ng isang mabubuting katangian ng kanyang mamamayan upang makamit nito ang layunin na minimithi. Mayroong dalawang katangian ang kailangang taglayin ng isang pamayanan. Ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity ang tinutukoy nito.

Ayon sa New Webster's Dictionary, ang solidarity ay isang komunidad ng interes at responsibilidad. Interes, kung saan ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng lahat.Kung ano ang interes ng nakakarami ay siyang papangingibabawin. Responsibilidad,na kung saan ganap na tinutugunan ng bawat indibidwal ang gampaning nakaatang sa kanya. Mahalaga ito upang magkaroon ng mabilis na pag-unlad ag pamayanang kanyang kinabibilangan.
PAKIKIPAGKAPWA-TAO
~~
Binubuo hindi ng isang indibidwal lamang kundi ng mga sama-samang tao ang isang komunidad. Mahalagang isagawa at isapuso ang pagpapahalagang ito upang makasiguro ng matibay na samahan.

PAGKAKAISA

~~
Paano nga makapagtatagumpay ang isang samahan kung walang pagkakaisa? Isa rin itong mahalagang salik na makapagsasabi kung magtatagumpay nga ang isang pamayanan.INTERES

~~Kailangang maging malinaw ang layunin o hangarin hindi lamang ng isang indibidwal kundi maging ng buong pamayanan.

PAGIGING RESPONSABLE
~~Mahalaga ito upang mapabilis ang pagunlad ng pamayanan. Kung ang bawat isa ay magiging responsable sa kanilang mga gampanin bilang bahagi nito, tiyak na magtatagumpay.

MATATAG NA SAMAHAN
~~Mawawalang saysay din ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity kung hindi rin matatag ang samahanng magkakapitbahayan. Kung namumuno sa kanilang pagitan ang napakatibay na bigkis, na di basta-bastang mapapatid, ay magiging epektibo ang lahat ng mga layuning maganda ng bawat isa na makatutulong sa pagpapanday ng maunlad at masaganang pamayanan.
Ang Prinsipyo ng Solidarity at Subsidiarity

Ang subsidiary naman ay yaong tinatawag na "secondary importance". Likas sa lahat ng tao na pangunahing ibaling sa kanilang mga sarili at pamilya. Bilang bahagi ng komunidad, mahalagang maging isa sa ating mga pagpapahalaga ang maiukol sa pamayanan, sapagkat makatutulong ito sa proseso ng lipunan. Sinasabi nga na mahalaga ang bayan sa bawat isa, kaya pahalagahan din natin ito.

Ang dalawang prinsipyong ito ay higit na makakatulong sa pagtataguyod ng isang maunlad at mapayapang pamayanan, ganoon din ang ating pamilya. Sa pagtataguyod ng mga prinsipyong ito, makasisiguro tayong matibay ang pinanghahawakan nating saligan ng lipunan.
PHIA LOREN ABELLO
Full transcript