Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bilgi Edinme Yöntemleri

No description
by

Ahmet Fehmi Ozdemir

on 14 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bilgi Edinme Yöntemleri

İnsanoğlu var olduğundan itibaren içinde yaşadığı doğayı, toplumsal yaşam içinde geçen çeşitli olayları anlamaya ve açıklamaya çalışmış, olayların nedenlerini sorgulamış ve sonuçlarını gözlemleyip irdelemiştir. Bu sorgulama ve araştırmanın nedenlerinden birisi, doğaya üstünlük kurarak daha kolay yaşam alanı oluşturmak ve daha rahat bir yaşam sürmektir. Bu nedenle insan araştırmacı bir kişiliğe sahiptir.
Bilgi
Öğrenme, araştırma veya gözlem sonucu elde edilen doğrulara ve ilkelere verilen ortak bir ad olarak tanımlanmaktadır. Geçerli ve güvenilir bilimsel metotlar kullanılarak elde edilen bilgilere bilimsel bilgi denir. Bilim insanlarının kendi alanlarında bilgi edinmek için izledikleri yollara ise bilgi edinme yolları veya bilimsel süreçler adı verilir.
Eğitim, toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğuna göre, bu alanda yaşanan sorunların da bilimsel bir mercekle incelenmesi ve çözümler üretilmesi gereklidir. Sürekli gelişen ve değişen koşullara uygun bireylerin yetiştirilmesi ve toplumların birbirleriyle ve doğayla uyumlu yaşamaları için bilimsel düşünme yöntemiyle üretilen bilgilerin bireylere ulaştırılması eğitim yoluyla olacaktır. Ancak "eğitim”, bilimsel bilgilerin toplumdaki bireylere ulaştırıldığı tek yol olarak algılanmamalıdır. Bilginin bireyler tarafından edinilmesinde çeşitli yollar mevcuttur.
Araştırmacı
Otoriter yol
Bu yaklaşımda bilgi, daha çok ilgili alanda uzmanlaşmış veya bu alanda toplum tarafından otorite kabul edilen kişilerden elde edilir. Bireyler; alanda uzmanlaşmış kişilerin bilgilerine güvenerek, bu bilgiler ışığında günlük yaşamlarına yön verirler. Örnek: Eğitimde bir
öğretmenin yeni öğretim yöntemlerini uygulama konusunda bir eğitim uzmanına danışması ve sınıf içi öğretimini buna göre düzenlemesi.
Rasyonel yol (Akılcı Yaklaşım)
Tümdengelimsel akıl yürütmeler önemli yer tutar. Ancak, bunların sonuçlarının her zaman gerçek olduğu söylenemez. Örnek 1. (Tümevarım ilkesi) ÖNCÜL1: "Ayşe düzenli çalışan bir insandır.” ÖNCÜL2: "Ayşe derslerinde başarılıdır."SONUÇ: "Düzenli çalışan insanlar başarılıdır."Örnek 2. (Tümdengelim ilkesi) ÖNCÜL1: “Bütün kuşlar yumurtlar."(D) ÖNCÜL2: "Bütün kırlangıçlar da yumurtlar.” (D) SONUÇ: “Öyleyse bütün kuşlar kırlangıçtır." (Y) 12 Öncül nedir? Öncül, bir çıkarımın öncüller kümesini oluşturan önermelerden her biridir.

Mistik yol
Bireyler, gerçeği öğrenmek için bazı durumlarda (özellikle doğaüstü konularda) peygamberler gibi kutsal kişilerden veya medyumlar gibi tanınmış insanlardan bilgi edinme yoluna giderler. Özellikle bazı durumlarda çaresiz kalmış, yardıma muhtaç ve doğa-üstü inançları ağır basan bireyler genellikle bu yolla bilgi edinme çabası içerisindedirler. Bireyler dini inançlarından dolayı ya da yaşadıkları psikolojik sorunlardan kurtulmak için, çoğu zaman bilimsel geçerliliği olmamasına karşın bu yolla bilgi edinme yolunu tercih ederler.

Bilgi ve bilgiye ulaşma yolları
Bilgiye Ulaşma Yolları
Bilgiye Ulaşma Yolları
Bilgi Edinme Yöntemleri
1.Bireysel deneyim yolu
Toplumda yaşayan bireyler, günlük yaşantılarında herhangi bir sistematiğe bağlı kalmadan gelişigüzel, fiziksel ve sosyal çevreyle girdikleri etkileşimlerden elde ettikleri deneyimlerle, günlük ve gelecekteki yaşam durumlarına yön verirler. Yaşamdan edinilen (iyi ya da kötü) tecrübeler, bireylerin çevresiyle ilişkilerini düzenlemede takip ettikleri bilgiler topluluğunu oluşturur.
Bilimsel yöntem
Bilimsel yöntem, geçerli ve güvenilir yollarla bilginin sistematik ve düzenli olarak elde edilmesi uğraşı ve bu uğraşın bilimsel bir tutumla sürdürülebilmesi şeklinde tanımlanabilir. İleri sürülen gerçekler veya ilkeleri reddetme ya da doğrulama için kanıtlar elde etmeyi ön planda tutması bakımından diğer bilgiye ulaşma yollarından ayrılır. Uzman kişilere güvenerek veya tümdengelimsel akılyürütme yolu kullanarak tahminlerde bulunmak her zaman doğru sonuçlar vermeyebilir. Bu nedenle bilgiye ulaşma yolları içinde en güçlü yaklaşım, bilimsel yöntemdir.


Nazan
Arslan
Eğitim
Full transcript