Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teorie p.1

description
by

Petra Hanakova

on 7 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teorie p.1

Teorie vymezuje aktuální a základní otázky a nevyřešené problémy oboru

Určuje pojmy, koncepty, metodologie, které nám dovolují a pomáhají pojmout a analyzovat film jako fenomén šíře pojaté vizuální kultury.

Filmová studia jsou již do počátku projekt inter-disciplinární (tradiční uměnovědy, ale i mediální studia, hospodářské dějiny, politologie, psychologie, teorie masové a populární kultury... ale i empirické vědy jako optika, chemie atd.)

Filmová teorie není jeden rámec, do sebe uzavřený systém, který je schopen vysvětlit vše ohledně filmu (není to tedy „Velká Teorie“, o které se snilo na začátku 70.let).

Umění číst „obrazy“ a ptát se po tom, co znamenají a jak vytvářejí svůj význam (jak komunikují s divákem/pozorovatelem) – zásadní otázka „mediální“ či obrazové gramotnosti člověka 20. a 21. století. Co je teorie a jak se dělá? etymologie:
English since 1613, from French théorie < Latin theoria < Greek θεωρία ("contemplation, speculation, a looking at, things looked at") < θεωρέω (to look at, view, consider, examine) < θεωρός (spectator) < θέα (a view) + ράω (to see, to look).

ORIGIN late 16th cent. (denoting a mental scheme of something to be done): via late Latin from Greek theōria ‘contemplation, speculation,’ from theōros ‘spectator.’ co je měkká a tvrdá teorie? kdy teorie může být populární teorie versus praxe? aneb co je commonsense a heuristika co je užitečná teorie? Wolfgang Iser: Jak se dělá teorie. Karolinum 2009.
Jonathan Culler: Krátký úvod do literární teorie. Host 2002.
Umberto Eco: Meze interpretace. Karolinum 2004.
Antoine Compagnon: Démon teorie
Zofie Mitoseková: Teorie literatury definice: definice:
a supposition or a system of ideas intended to explain something, esp. one based on general principles independent of the thing to be explained : Darwin's theory of evolution.• a set of principles on which the practice of an activity is based : a theory of education | music theory.• an idea used to account for a situation or justify a course of action : my theory would be that the place has been seriously mismanaged.• Mathematics a collection of propositions to illustrate the principles of a subject. - data v systémech - vzorce -zákony - předpovědi
- ustavení zákonů! – jejich aplikace a zobecňování, vzorce
- ovládat!
- ustavení a zavedení výsledného výzkumu
- platnost po ověření - různorodá data - předpoklady – mapování
- vytváření obecných koncepcí, ustavení metafor! – asociační řetězce, skutečnosti
- rozlišovat! - základní předpoklad může být modifikován!
- obecné přijetí, očekávané proměnlivost
- obliba závislá na vlně zájmu „Teoretizovat znamená poodstoupit, uspořádat kategorie a koncepty, které nám umožní zformulovat názory o filmu, které budou platit více než pouze v jednom případě.“

„Teorie mají formu série produktivních generalizací, kterým dá vzniknout vymezení problému nebo význačná charakteristika daného pole a pokusy vyřešit či vysvětlit ji pomocí klíčových pojmů. Teorie napomáhají systematicky organizovat způsoby myšlení v dané oblasti a pohybují se mezi zákonem (to co je dané, ověřené) a spekulací (to, co si nedělá nárok na to, aby to bylo ověřeno). Pokud je dále teorie použita k výzkumu, dále vyžaduje metodologie, tedy postupy práce, které se snaží být v přímém vztahu k určitým teoretickým premisám a systematicky spojené s navrženými pojmy a tvrzeními.“

Není možné dosáhnout jediné, všeobsahující teorie – mnohost, vždy zároveň nutné historizovat a sledovat myšlení o filmu v jeho vývoji historicky situovaný proces konceptualizace a generalizace výpovědí o filmu Heuristika
1. teorie řešení problémů; neobvyklé řešení;
2. (hist.) metoda získávání, shromažďování a třídění historických pramenů a informací

Common sense
Ordinary sensible understanding; one's basic intelligence which allows for plain understanding and without which good decisions or judgments cannot be made.

"doxa" (Bourdieu) Základní literatura
Full transcript