Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagógus életpályamodell

No description
by

Kisantal Tibor

on 3 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagógus életpályamodell

Pedagógus életpálya-modell
Gyakornok
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mestertanár
Tudóstanár
Pedagógusképzés
„pedagógusjelölti” év (utolsó év) során a hallgatók „hallgatói munkadíjban” részesülnek (min. bér 90%-a)
Az utolsó évet a tanárjelölt már nagyrészt a közoktatási intézményben, munkával tölti, az egyetemen pedig további módszertani képzést kap.
A minősítő bizottság
a legjobb, legrátermettebb diákok
pálya iránti elkötelezettség
óvodapedagógusok és tanítók 4 év
tanárok 6 év
szakértő
megyei kormányhivatal oktatási osztálya által delegált, felkészített
(egyházi intézményben a fenntartó kéri fel!)
oktató
a pedagógusképző intézmény vagy gyakorlóiskola
felkészített oktatója
igazgató
vagy az általa az intézményből kijelölt szakvizsgával rendelkező vezető
A minősítési eljárásban a 2017/18-as tanévtől kezdve csak olyan képzett szakértő, igazgató vagy pedagógus vehet részt
akinek legalább 15 éves pedagógusi gyakorlata
és pedagógus szakvizsgája van,
valamint gyakorló pedagógus az adott közoktatási területen.
Pedagógusjelölt
Gyakornoki időszak
mentorálás alatt - negyedévente legalább egy óralátogatás, félévente mentori értékelés
2–4 évig tart, és minősítő vizsgával zárul.
aki másodszorra sem felelt meg, nem léphet pedagógus pályára.
kötelező heti óraszám 20 óra
Minősítő vizsga elemei:
két látogatott tanóra
portfólió (ezen belül intézményi önértékelés)
Az első minősítésnek legkorábban a fokozatban töltött 6., legkésőbb a 9. év során kell megtörténnie (kötelező!).
Megfelelt vagy ismétel két év múlva.
Ha akkor sem sikerült: elhagyja a pályát.
Vizsga:
Portfólió
óralátogatás a szakmai ellenőrzés során
intézményi önértékelés
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Továbblépés lehetősége:
6 év Ped.II. + pedagógus szakvizsga + minősítés >> MESTERpedagógus
legkevesebb 14 év szakmai gyakorlatot követően lehet elérni
feltétele a pedagógus-szakvizsga és a második minősítés megszerzése
szakértő, szaktanácsadó vagy helyben mentor, fejlesztő, tréner, versenyfelkészítő
heti 18 óra
egy tanítási napra mentesíteni kell / évi 25 alkalom
Mesterpedagógus
Kutatótanár
tudományos fokozatot megszerző és rendszeresen publikáló pedagógus II. vagy mesterpedagógusi fokozathoz tudóstanári fokozatba léphetnek.
feltétele a legalább 14 éves szakmai gyakorlat és a második minősítés megszerzése.
mesterpedagógushoz hasonló feladatokkal
összes pedagógus 1%-a (országosan)
legalább 20 évet töltöttek a pedagógus pályán
nyugdíjkorhatár elérését megelőző ötödik évtől
dönthetnek úgy, hogy alacsonyabb óraszámban tanítanak, fizetésük pedig csak az óraszámcsökkentés mértékének 50 százalékával csökken
nem vállalhat túlórát
Az életpálya befejező szakasza
A Bizottság a jelölt teljeskörű iskolai tevékenységét vizsgálja.
A minősítő eljárás során a bizottság a jogszabályokban és a pedagógusok munkaköri leírásában megfogalmazott alapvető kötelezettségekre támaszkodik.
Az eljárás során a minősítő bizottság figyelembe veszi többek között az intézmény vezetőjének véleményét; a szaktanácsadói jegyzőkönyvet; a jelölt munkaközösségvezetőjének értékelését; szaktanárok esetében a standardizált mérések eredményeit
(kompetenciamérések, érettségi eredmények); a diákok és szülők anonim, kérdőíves felmérésen alapuló véleményét; a pedagógus által készített írásbeli anyagokat, beszámolókat (önreflexiók, óravázlatok, tanmenetek, „személyiségi lapok”; a pedagógus önértékelése, stb.).
A minősítő bizottság vizsgálja a pedagógus munkájával kapcsolatos egyéb dokumentumokat is (az általa készített feladatlapokat, javítási-pontozási terveket, kijavított dolgozatokat, statisztikákat, stb.).
A minősítő bizottság tagjai meghatározott szempontok alapján, egymástól függetlenül pontozzák a pedagógus teljesítményét, majd a pontszámokat összeadják.
Az összpontszám alapján kétféle döntés születhet: „megfelelt”, „nem felelt meg”. A bizottság döntése ellen csak jogszabálysértésre hivatkozva lehet fellebbezni az megyei kormányhivatalhoz.
8. § (1) A portfólió egy olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján. A portfólió tartalmazza:
a) a szakmai önéletrajzot,
b) a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét,
c) a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
d) önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait,
e) a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint
f) a szakmai életút értékelését.
Portfólió
A rendszer 2013-as indulását követően, a kísérleti szakaszban, azaz gyorsított eljárásban minősítettek esetében az első minősítés eredménye csak ideiglenes, azt öt éven belül meg kell ismételni.
A pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő besorolását.

Gyorsítás?
Full transcript