Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PWKiE 3: Stratyfikacja, ruchliwość społ., edu. - kilka uwag

No description
by

an soko

on 22 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PWKiE 3: Stratyfikacja, ruchliwość społ., edu. - kilka uwag

Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja - kilka uwag.
rola odgrywana przez formalną edukację w uzyskiwaniu 'kredencjałów'
'stratyfikacja' społeczna : uwarstwienie społeczne; grupy różnią się miejscem społecznym, uszeregowane hierarchicznie
miejsce danej klasy w strukturze społecznej
usytuowanie jednostek nie jest stałe
temat 3 : Edukacja i stratyfikacja społeczna.
Anna Sokołowska
Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, WSE, UAM

KREDENCJAŁ
hiszp.:
Credencial
, z łac.
credentia
- wiara, zaufanie.
to rodzaj dokumentu pielgrzyma, pełniącego rolę paszportu.
uprawniał np. do noclegu
stratyfikacja społeczna dotyczy :
różnic dostępu do cenionych społecznie celów
bogactwo
władza
prestiż
wykształcenie
zdrowie
w praktyce społecznej występuje zasadnicza nierówność
stratyfikacja społ. związana nierozłącznie
z nierównością społeczną

najczęściej nierówności wg kategorii :
płeć
etniczność
rasa
klasa
ogólne zachowania społeczne
KLASA WYŻSZA
wyższa

klasa wyższa
(upper upper class)
odziedziczone bogactwo
dyplomy z najlepszych uniwersytetów
wydawanie pieniędzy bez ograniczeń
stabilna pozycja
niższa

klasa wyższa
(lower upper class)
1,5%

bardzo wysokie dochody dzięki prestiżowej profesji i cechom osobowości
nie odziedziczyły pozycji
nowobogaccy
1,5%

KLASA ŚREDNIA
wyższa

klasa średnia

(upper middle class)
12%
kluczowa jest kariera
wykształceni profesjonaliści z sukcesem
chcą życia na wysokim poziomie
niższa

klasa średnia
(lower middle class)
30%
tradycyjne wartości (praca, szacunek itd.)
brak zaufania do swego gustu
kupuja standardowe produkty, zawsze porównując ceny
klasa niższa
wyższa

klasa niższa
(upper lower class)
niższa

klasa niższa
(lower lower class)
35%
rutynowe życie z dnia na dzień
w gorszych dzielnicach
bez dobrego wykształcenia
pracownicy fiz.
lojalni wobec marki
społ. interakcje: rodzina i sąsiedztwo
sam dół drabiny społ.
poziom życia bardzo niski
często odrzucają typowe normy społeczne
często nieracjonalne wybory konsumenckie
wykonywany zawód

-
najczęstsze kryterium
-
konsekwencja wykształcenia
-
punkt wyjścia uzyskania poziomu życia
-
różni się zakresem możliwości w różnych profesjach
od zakresu możliwości danej profesji zależą:
dochód
władza
dwie główne skale społecznej stratyfikacji struktury zawodowej
skala prestiżu
symboliczny wymiar
stratyfikacji
reprezentuje wspólne przekonania
nt. hierarchii zawodowej
skala
socjo-ekonomiczna
kulturowe
i ekonomiczne
korzyści
'przemieszczają się'
RUCHLIWOŚĆ SPOŁECZNA
HORYZONTALNA

przemieszczanie góra-dół
WERTYKALNA
zmiana położenia 'w bok
'
' DYSTANS RUCHLIWOŚCI'
odległość między pkt wyjściowym a uzyskanym
'SZYBKOŚĆ RUCHLIWOŚĆI'
czas poświęcony na 'przemieszczenie się'
'KANAŁY RUCHLIWOŚĆI'
sposoby na 'przemieszczenie się' w społeczeństwie
INTRAGENERACYJNA
INTERGENERACYJNA
'przemieszczanie się' jednostki w ciągu całego swojego życia
różnica pozycji społ. dzieci i rodziców
możliwości 's.r.'
nie są jednakowe

dla różnych społeczeństw
zmiany w strukturze społ.
ogólne trendy rozwojowe danego społ.
'sztywność statusu społ.'
E. Hopper
możliwości posiadane przez jednostki w zakresie zmiany swojej pozycji społ.
aspekty hierarchicznej struktury statusów:
wykluczanie się członkowstwa w poszczególnych grupach
stopień możliwości odróżnienia stylu życia danej grupy od innej grupy
dystans społeczny między grupami
stopień możliwości uprawomocnienia nowo uzyskanej pozycji ekonomicznej
stopień związania profesji z grupą statusu
regulowanie dostępu do wyższej edukacji jednostek z grup o różnym statusie społ.
prezentacja powstała na podstawie tekstu
prof. UAM dr hab. Agnieszki Gromkowskiej - Melosik
pt.
"Stratyfikacja, ruchliwość społeczna, edukacja - kilka uwag teoretycznych"
[w:]
T.Gmerek (red.),
"Edukacja i stratyfikacja społeczna"
, Poznań 2003
'niespójność statusu' :
brak równowagi pomiędzy kluczowymi kategoriami dla hierarchii statusów :
pieniądze
władza
prestiż
RPA w czasach apartheidu : blokowanie ruchliwości społecznej przez rząd za pomocą edukacji
Edukacja :
jako czynnik kształtujący strukturę społ.
główny czynnik zawodowego i materialnego sukcesu (kraje rozwinięte)
równość możliwości : taka sama szansa uzyskania przyzwoitej pozycji ekon., niezależnie od cech przypisanych
Problemy Współczesnej Kultury i Edukacji
Dziękuję za uwagę.
Full transcript