Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mérés-értékelés a zeneoktatásban

No description
by

Szabo Norbert

on 24 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mérés-értékelés a zeneoktatásban

IKT eszközök
a mérés-értékelés
folyamatában
• online környezetben nagyobb mintán végezhetők mérések,
• nagy földrajzi távolságokat is könnyedén áthidalhatunk,
• az értékelés automatizálható,
• a visszajelzés lehet azonnali,
• a digitális környezetben végzett felmérés élvezetesebb lehet a tanulók számára.
LearningApps
Kahoot!
Zenesziget
Digitális eszközökkel támogatott
mérés-értékelés a zeneoktatásban

Mérés-értékelés
a közoktatásban
Értékelés nélkül nem képzelhető el pedagógiai folyamat.
(Báthory Zoltán, Nagy József).
Mérés-értékelés az oktató nevelő munkában
Az értékelés során valamely pedagógiai jelenség vagy teljesítmény „
érték
ét” állapítjuk meg.
Az értékelés lényege:
viszonyítás
a cél és a hatás között.
A pedagógiai értékelés nem más, mint a pedagógiai
információk szervezett és differenciált visszajelentés
ének elmélete és gyakorlata.(Báthory Zoltán)
Az értékelés a
nevelési módszer
ek közé tartozik, és külső szabályzó szerepet tölt be a személyiségfejlődés-ben/fejlesztésben.
Az értékelés
információkat ad
arról, hogy mely célokat, milyen szinten sikerült elérni.
Funkciói
a
tanulás ösztönzése
, a tanulási teljesítmények minősítése,
kategorizálás
a
a tanulók
szelekció
ja (évről évre haladás elbírálása),
a tanulók
motiválás
a
a pedagógiai folyamat közvetlen
szabályozás
a, a tanári hatékonyság
visszajelzés
e a tanulás szervezésével, tervezésével kapcsolatban
a tantervek, tanári programok
beválásának vizsgálata
az iskola pedagógiai eljárásainak
hatékonyság
a (közvetett szabályozás)
Tyler értékelési modellje
Három alapvető elemmel kell számolni, ezek között dinamikus kölcsönkapcsolat van:

1. a
célok
, amelyeket a tanulóknak a nevelési-oktatási programon keresztül kell elérniük
2. a
tanulók tanulási tapasztalatai
, amelyek egyéni vagy csoportos tanulási/tanulói tevékenységből származhatnak
3. az
értékelés
sel, amelynek során megállapíthatók, hogy a tanulók elérték-e a kitűzött célokat.
Az értékelés típusai
Formatív
(segítő, fejlesztő):
a tanítás-tanulási folyamat állandó kísérője,
információt ad a tanulónak, tanárnak a tanulás következő lépéseiről,
alapvetően a folyamat közbeni irányítást, segítést tűzi ki célul.
Szummatív
(lezáró, minősítő):
szintek megállapítása,
minősítés,
kategorizálása
a tudás globális értékelése, nevelési-oktatási szakasz záróaktusa
Diagnosztikus
(helyzetfeltáró):
a tudás tartalmi és strukturális feltérképezése azzal a céllal, hogy az eredmények, hiányosságok oka feltárható legyen.
döntések, beavatkozások, fejlesztések előtt
a diagnózis kiterjedhet értelmi képességekre, az affektív és pszichomotoros területekre egyaránt.
csak olyanokat mérhetünk, akik rendelkeznek megfelelő infrastrukúrával,
a visszacsatolás személytelen,
adatvesztés
a "kiegészítő" digitális tartalmak elvonhatják a figyelmet.
https://quizlet.com
http://socrative.com/
https://getkahoot.com/
Tudásbázis/Tudásellenőrzés/Teljesíményértékelés
http://learningapps.org
https://hotpot.uvic.ca/index.php
https://goo.gl/By6Y7m
https://learningapps.org/watch?v=pfiethudj17

https://play.kahoot.it/#/k/5c395645-10d7-41ec-a5f3-1a82f1c17bdf

Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
Full transcript