Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Te Whānau Mārama

No description
by

Rangi Matamua

on 10 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Te Whānau Mārama

Ka wehe a Rangi rāua ko Papa
Tangotango rāua ko Wainui

E piri ki te uma o Ranginui
Mātai Whetū
Ranginui
Te Whānau Mārama
Papatūānuku
Atua Māori
Tānemāhuta
Tūmatauenga
Rongomātane
Tangaroa
Haumiatiketike
Tāwhirimātea
Ruaumoko
Pō tonu te ao
Te riri o Tāwhirimātea
Ngā mata o te ariki Tāwhirimātea
Te Whānau Mārama
Huiterangiora
Matariki
Tānenuiārangi
Raururangi
Kauhanga
Mangoroa
Tamarereti
Puna Ariki
Te Punga o te Waka o Tamarereti
Mahutonga
Hinerauāmoa
Hineteiwaiwa
Parikoikoi
Hinatore
Ngā Whetū
Atutahi
Rehua
Ringihia i te kete
Marama
Tamanuiterā
Ka puta ko te whai ao ko te ao mārama
Ngā Whetū o te Takurua
Ngā Whetu o te Raumati
Ngā Whetū o te tonga
Rehua
Te Tihi o Manono
Rehua
Te Kou o Rehua
Kōkō
Kekerewai
Inanga
Moki
Ngā Pōtiki a Rehua
Tipua te Rangi
Tawhito o te rangi

He wai nō Ruawhetu
Ruawhetū
Pūmotomoto
E tū ki te waka o Tamarereti
Atutahi
Te Whetū tārake i te rangi
Te Tuke o Tautoru
Orion the hunter
Te Toki a Maui
Te Tuke o Tautoru
Te Hao o Rua
Puanga Kairau
Poananga
Pikiarero
Tahumate
Hine Takurua
Whānau Takurua
Takurua Whareana
Takurua Parewae
Kutao
Matariki
Tipuānuku
Tipuaranga
Waitī
Waitā
Waipunarangi
Ururangi
Full transcript