Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Долгион 11в Сэлэнгэ

No description
by

enh selenge

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Долгион 11в Сэлэнгэ

Долгион 11в Сэлэнгэ
Механик долгион гэж юу вэ?
- Харимхай орчин дотор явагдсан төлвийн өөрчлөлт физикт буснил гэдэг нэрээр нэрлэдэг орчин дотроо тарах процесс юм. Долгион явагдаж байх үед орчны хэсгүүд урсахгүй өөрөөр хэлбэл бодис зөөгдөхгүй . Харин орчны төлвийн өөрчлөлт нь нэг хэсгээс нөгөөд зөөгдөх үүнтэй хамт энерги зөөгдөх үзэгдэл юм.
Долгионы энерги нь өөрчлөгдөх үү?
- Долгионы цэгэн үүсгүүрээр жишээ авья.Үүсгүүрээс холдох тутам долгион нэвтрэх гадаргын талбай ихсэнэ. Энэ талбайн нэгж гадаргад оногдох энерги зай холдож талбай томрох тусам багасах болно. Бага орон зай дотор эсвэл нэг хэмжээст долгионы хувьд тухайн хэсэг дэх долгионы энерги зайнаас хамарахгүй гэж үзэж болдог. Энэ үед орчны цэг бүрт хэлбэлзлийн далайцыг ижил гэж тооцно.Интерференц , зогсонги долгионы тухай судлахдаа ийм байдлаар авч үзэж байгаа юм.
Гармоник хэлбэлзлийн үндсэн ухагдхуунууд
Тэнцвэрийн байрнаас хазайх шилжилт хугацаанаас хамаарах хамаарлыг хэлбэлзлийн хууль гэдэг.Долгионы тэгшитгэлийг ойлгохын тулд хэлбэлзлийн хуулийг сайн ашиглах хэрэгтэй.
Долгион гэж юу вэ?
Долгион хэлбэлзэлтэй нягт холбоотой. Долгион заавал хэлбэлзлээр үүсэх албагүй ч үет хэлбэлзлээр үүсэх үет долгион хялбар тохиолдол нь байдаг байдаг. Нэг үгээр долгион гэдэг нь хэлбэлзэл юм.
Долгионыг
Суурин долгион
тогтмол, нэг сууринд орших долгион. Суурин долгионыг мөн амплитудын максимум ба минимум утгад ээлжлэн хүрэх хэлбэлзэл гэж хэлж болно. Эсрэг чиглэлтэй хоёр долгион нийлэн суурин долгионыг үүсгэдэг. Амьдралд, сааднаас ойсон долгион саад уруу ирсэн долгионтой давхцахад суурин долгион үүснэ. Энэ үед давтамж, хэлбэлзлийн фаз ба ойлтын үед дахь долгионы бууралтын коэффициент зэрэг үзүүлэлтүүд чухал гэдгийг санах хэрэгтэй.
Хөдөлгөөнт орчны суурин долгион
Цаг агаарын тодорхой нөхцөлд, уул нуруудын нөмөр талд агаарын эргүүлэг үүсдэг. Энэ эргүүлгийг суурин долгион харин агаарын урсгал буюу салхийг хөдөлгөөнт орчин гэж үзэж болно. Салхиар үүсгэгдсэн ийм суурин долгионыг парапланаар нисдэг хүмүүс өргөн ашигладаг.
Суурин долгион нь мөн хурдан урсгалтай голын харгиатай, огцом эргэлттэй газар, усны эргүүлэг байдлаар үүсдэг. Энэ тохиолдолд ус нь хөдөлгөөнт орчин юм.
Эсрэг долгионуудаас үүсэх суурин долгион
Цахилгаан дамжуулах шугам дахь гүйдлийн, хүчдэлийн эсвэл соронзон орны тархалтын долгион нь ижил давтамжтай боловч эсрэг чиглэлтэй хоёр долгионы давхцлаас үүсдэг суурин долгион юм.
Физик суурин долгион
Суурин долгион хөгжмийн утас, агаарын багана гэх мэт физик тээгч биетүүдээс үүсдэг. Орчны дагуу гүйж буй ямар ч долгион, орчны төгсгөлд хүрмэгц буцаж ойно. Энэ үзэгдэл хөгжмийн зэмсэгт тод харагддаг.
Оптик суурин долгион
Суурин долгион нь мөн оптик долгион дамжуулагч, оптик резонатор г.м. оптик тээгчүүдэд мөн ажиглагддаг. Оптик резонаторт, нэг захаас гарсан гэрлийн долгион нөгөө захад очин ойж буцдаг. Анхны ба ойсон долгионууд давхцан суурин долгионыг үүсгэдэг.
Механик суурин долгион
Суурин долгионыг механик хөдөлгөөн байдлаар ойлгож болно. Дээсний хоёр талд зогссон хоёр хүн дээсийг нэгэн зэрэг эргүүлбэл суурин долгион үүснэ. Дээсийг эргүүлж буй хоёр хүн уг суурин долгионы зангилаа (нод). Үүнтэй нэгэн адил саваа мөн суурин долгионыг үүсгэнэ. Савааны бэхлэгдээгүй үзүүр хамгийн их савлана.
Анхаарал тавдсанд баярлалаа.
Full transcript