Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Impressionisme

No description
by

Marieke Laeremans

on 9 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Impressionisme

Impression Soleil Levant - Claude Monet
* Kort Romantiek herhalen

* Historische context

*Algemene kenmerken
-> schilderkunst
-> beeldhouwkunst
->literatuur

*gedicht analyse: Ik ben een
God - Willem KloosAlgemene kenmerken
Impressionisme
Literatuur
-
pleinairisme
: beschrijvingen van de natuur op de plaats zelf i.p.v. in atelier
-
zintuiglijke waarnemingen
beschrijven
-
impressie
van een moment neerschrijven

Historische context
Ontstaan 2de helft 19de eeuw, in Frankrijk
Eerst schilderkunst -> later ook letteren + muziek
sterke toename van fabrieken zorgde voor comfortabeler leven bij de rijken
zwaar leven voor grote groep armen
naam 'impressionisme' komt van criticus die spottend sprak over de impressionist Monet na zijn vernieuwend werk "Impression: Soleil Levant"
Charlotte, Maxime, Marieke
Impressionisme
Historische context
vanaf 1860: afkeren van het classicisme

Classicisme : teruggrijpen naar oudheid
Romantiek: wegvluchten
Impressionisme: hier en nu, impressie weergeven

fin de siècle gevoel -> hierdoor opkomst van Dandy's
literair impressionisme beperkt 1880 tot 1910 wel nog veel invloeden
Schilderkunst
BUITENLUCHT:
*landschappen schilderen
(ter plaatse in de natuur verven i.p.v. werken uit atelier = pleinairisme)

* vrij schilderen

*kleurigere tinten + minder details

*kleuren vervagen in elkaar

*kleine naast elkaar geplaatste penseelstreekjes zorgden voor nuances
ZINTUIGEN + IMPRESSIES
* schilders geven persoonlijke waarheid weer, maar iedereen mocht er eigen interpretatie aan geven

Algemene kenmerken
LICHT:
*interpretatie van kunstenaar afbeelden niet hoe het 'eigenlijk' is
-> lichtinval verandert constant
-> veel dingen in bewegende toestand
doel ? deze bewegende factoren suggestief weergeven

*traditionele beeldhouwkunst: gewicht + volume centraal
<-> impressionisme: licht bepalend voor effect van sculptuur
vormen eerder onaf, gebroken
Beeldhouwkunst
Literatuur
-pleinairisme: beschrijvingen van de natuur
-zintuiglijke waarnemingen beschrijven
-impressie van een moment neerschrijven
-
vormelijk kenmerken
Synesthesie = vermenging van zintuigelijke waarnemingen
Neologismen = vorming van nieuwe woorden
Veelvuldig gebruik van bijvoegelijke naamwoorden
Onomatopeeën = klanknabootsingen
vrije versvormen = opbouw in strofen klijgt minder belang, dichter verzint eigen structuur
Erlebte rede: mengvorm van directe en indirecte rede

Hij zei: "Ik zal ook meegaan" (directe rede)
Hij zei dat hij ook mee zou gaan (indirecte rede)
Hij zei, hij zou ook meegaan (erlebte rede)


INHOUDELIJKE KENMERKEN
LINK MET SCHILDERKUNST
Herman Gorter ging naar atelier van schilder George Breitner om inspiratie te halen voor het impressionisme in de literatuur.
ZOEK DE ERLEBTE REDE
Ik had met hem afgesproken in Antwerpen. Hij zei dat hij meestal met de trein ging. Ging ik soms ook met de trein, vroeg hij mij. Dat deed ik eigenlijk nooit. Welke trein nam hij meestal, vroeg ik hem op zijn beurt. ‘Gewoonlijk die van vijf uur’, antwoordde hij. Om half vijf zou ik dus naar zijn huis vertrekken.
Willem Kloos

Kunstenaars moeten Schoonheid scheppen
Kunst moet de aller- individueelste expressie van de aller- individueelste emotie zijn.
-> vorm & inhoud zijn inherent

meningsverschillen --> verdwijning impressionisme
individualisme sociaal
l'art pour l'art op de maatschappij gericht


Bronnen

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Gids_(tijdschrift) http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Nieuwe_Gids_(Nederland) http://nl.wikipedia.org/wiki/Pastiche http://www.b-n.nl/new_index.php?page=auction&AuctionNumber=336&GroupNumber=18 http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_Kloos_(dichter) http://www.neder-l.nl/syllabus-literatuur-bovenbouw-havo-vwo.pdf http://www.style.com/fashion-shows/spring-2015-couture/viktor-rolf

moeder stierf jaar later
diploma klassieke letteren
debuut als schrijver tijdens studies : RhodopisIk ben een God - Willem Kloos
Ik ben een God

in't
diepst van mijn gedachten
En zit
in 't binnenst
van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en
't
al , naar
rijksgeboon
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten

En als een heir van donkerwilde machten
Joelt aan mij op en valt terug ,
gevloon
Voor 't heffen van mijn hand en
heldre
kroon :
Ik ben een God

in 't

diepst van mijn gedachten.

En toch , zo
eindloos
smacht ik soms om rond
Uw
overdierb're
leen den arm te slaan
En , luid uitsnikkende , met al mijn gloed

En Trots en kalme glorie te vergaan
Op uwe lippen in een wilden vloed
Van kussen waar 'k niet langer woorden vond

sonnet -> ommekeer na de tweede strofe (4,4,3,3)
Rijm : omarmend rijm
Metrum : Jambe

-Elisie
-Enjambement
-metafoor
-herhaling
-neologisme
Amsterdam 1859
De Nieuwe Gids
samen met Jacques Perk : tijdschrift De Nieuwe Gids
-> kritische aanval op De Gids
slogan : 'orgaan van het CNV in Nl.'
Nieuwe Gids : artikels literaire vernieuwing door de Tachtigers , wetenschap , politiek ,... Ook eigen sonnetten van Kloos
-> oprichters wilde dat lezers zelf na dachten i.p.v. ideeën van kerk te volgen
Full transcript