Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suomennettu Varhain-toimintamalli

No description
by

Varhain-hanke

on 29 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suomennettu Varhain-toimintamalli

SIEDETTÄVÄ RISKI
Opi yrittäjäksi varhain
The Effectual Cycle
KEINOT
Kenet tulisi tuntea?
TYÖKALUT
Henkilökohtainen SWOT
VUOROVAIKUTUS
SIEDETTÄVÄ RISKI
KEINOT
TAVOITTEET
VUOROVAIKUTUS
SITOUTUMISET
Mitä en vielä tiedä, mitä minun tulisi tietää?
Mistä löytää lisää tietoa?
Kenet tunnen?
Kenet minun tulisi tuntea, ketä en vielä tunne?
TAVOITTEET
Mitä voin tehdä?
Mitä haluan tehdä?
Mikä antaa minulle nautintoa?
- Mikä? Mikä hyöty on asiakkaalle tuotteesta?
- Kenelle? Mitkä ovat markkinat ja niiden vaatimukset? Kuka on asiakas?
- Miten? Miten tuotetta markkinoidaan asiakkaalle? Riittävät resurssit? Oikea organisaatio? Oikeat toimiperiaatteet?
- Imagot? Miksi asiakas ostaisi meiltä? Yrityksen imago: Sisäinen sekä ulkoinen
Know-how Canvas
SOME
- Linkedin
- Twitter
- Xing
- Facebook
TYÖKALUT
Liiketoimintamalli
Jauhin-työkalut
Nettisivut
- http://www.uusyrityskeskus.fi
- http://www.liiketoimintasuunnitelma.com
Liikeidean esitys
TYÖKALUT
Nettisivut
- http://www.kyvyt.fi
Nettityökalut?
TYÖKALUT
Yhteistyösopimus
Projektisuunnitelma
UUDET
KEINOT

UUDET
TAVOITTEET

UUDET KEINOT
Mitä uutta tietoa opin?
UUDET TAVOITTEET
YLLÄTTÄVÄ
VAIKUTUS

Kuka olen?
Mitä tiedän?
Mitä en voi tehdä?
Mitä en halua tehdä?
Minkä tekemisestä pidän eniten?
Minkä tekemisestä pidän vähiten?
Mikä antaa minulle täyttymystä?
Kenen kanssa haluan työskennellä?
Kenen kanssa en halua työskennellä?
Mikä voisi olla minun/meidän liikeidea?
Kuinka paljon aikaa voin käyttää tehdäkseni jotakin?
Kuinka paljon rahaa minulla on varaa menettää ilman henkilökohtaista tragediaa?
Kuinka suureen riskiin minulla on varaa?
Kuinka paljon rahaa voin menettää?
YLLÄTTÄVÄ VAIKUTUS
Miksi minun tulisi keskustella ajatuksiani toisten kanssa?
Kenen kanssa minun tulisi keskustella ajatuksiani?
Missä, milloin ja miten minun tulisi aloittaa keskustelu?
Miten saan huomiota?
Miten saan toiset kiinnostumaan ajatuksistani?
Keneen voin vaikuttaa?
Miten saan toiset keskustelemaan ideastani?
Kuinka paljon rahaa haluan menettää? Mille tasolle minun tulisi asettaa päämääräni
SITOUTUMISET
Mihin sitoudun?
Miten saan muut sitoutumaan ideaan?
Millaista sitotumista minä toivon?
Mitä ovat tehtävät, joihin voimme vaikuttaa?
Mitä ovat ne asiat, joihin voimme vaikuttaa?
Mitä uusia keinoja haluamme ansaita?
Millaisia tavotteita haluan asettaa itselleni elämässä?
Mitä uusia taitoja opin?
Kenet uuden henkilön opin tuntemaan?
Kuinka monia uusia rahoitusmahdollisuuksia tunnistin?
Mitä resursseja ansaitsin?
Kenen kanssa asetan uusia tavoitteita?
Mitä ovat uudet tavoitteet?
Miten uudet sitoutumiset kristallisoivat tavoitteita?
Miten uudet tavoitteet eroavat vanhoista?
Mikä on asiakas- sekä markkinatarve?
Mikä on meidän ratkaisu, mikä tyydyttää tarvetta?
Mitkä ovat määrälliset hyödyt lähestymistavassamme asiakkaaseen?
Miksi ratkaisumme on parempi kuin kilpailijan lähestymistapa?
UUDET TUOTTEET, MARKKINAT JA ASIAKKAAT
- http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52932/HAMK_JAUHIN-toimintamalli.pdf
Jokainen uusi sitoutunut sidosryhmä lisää uusia keinoja prosessiin.
Jokainen uusi sitoutunut sidosryhmä auttaa kristallisoimaan jaetut tavoitteet.
Prosessi ohjaa tiimiä kohti uusia tuotteita, palveluita, markkinoita ja hankkeita.
Itsetutkiskelu
Ryhmäkeskustelu
Curriculum Vitae
Pätevyyskartta
Yhteyskartta
Tiedon puu
Toivelistat
Optimaalinen tavoite vs. realistinen tavoite
Objektiivinen hierarkia
Dialogi muiden kanssa on avain onnistumiseen.
Dialogin, huolellisen kuuntelemisen sekä rakentavan kyseenalaistamisen taidon oppiminen
Kohtelias käytös
Merkityksellisen, laadukkaan sekä runsaan keskustelun käynti ytimekkäiden käytöstapojen kera
Rehellisyys
Omien ideoiden kokeileminen
Muiden sitoutumisen hankkiminen tulisi perustua sinun ja muiden rehellisyyteen jaetuista tavoitteista sekä toiminnoista.
Yleinen ymmärrys
Jaetut roolit ja tehtävät
Aiesopimukset
Tulevat laskutukset
Lähde: Adopted and modified from Sarasvathy, S. (2008). Effectuation. Elements of entrepreneurial expertise. New horizions in entrepreneurship. Cheltenham; Edward Elgar.
LIIKETOIMINTAMALLI
Avainkumppanit
Avaintoiminnot
Arvolupaukset
Asiakassuhteet
Asiakassegmentit
Avainresurssit
Kanavat
Kustannusrakenne
Tulovirrat
Mitä ovat Avainkumppanimme?

Ketkä ovat Avaintoimittajamme?

Mitä Avainresursseja hankimme kumppaneiltamme?

Mitä Avaintoimintoja kumppanimme harjoittavat?
Mitä Avaintoimintoja arvolupauksemme vaatii?

Levittämiskanavamme?

Asiakassuhteet?

Tulovirrat?
Mitä arvokasta voimme tuoda asiakkaalle?

Mitä asiakkaan ongelmista autamme ratkaisemaan?

Mitä tuotepaketteja ja palveluja tarjoamme jokaiselle asiakassegmentille?

Mitä asiakkaan tarpeita tyydytämme?
Minkä tyyppisiä asiakassuhteita jokainen asiakassegmenttimme odottaa meidän luovan ja ylläpitävän heidän kanssaan?

Mitkä suhteet olemme jo luoneet?

Miten ne toimivat yhtenäisesti muun liiketoimintamallin kanssa?

Kuinka hintavia ne ovat?
Kenelle luomme arvoa?

Ketkä ovat tärkeimpiä asiakkaitamme?
Minkä kanavien kautta Asiakassegmenttimme haluavat tulla tavoitetuksi?

Miten tavoitamme heidät nyt?

Miten kanavamme ovat yhteenrakennettuja?

Mitkä toimivat parhaiten? Mitkä ovat kustannustehokkaimpia?
Mitä Avainresursseja arvolupauksemme vaatii?

Levittämiskanavamme?

Asiakassuhteet?

Tulovirrat?
Mitkä ovat luontaisesti tärkeimpiä kustannuksia liiketoiminnassamme?

Mitkä Avainresurssit ovat kalleimpia?

Mitkä Avaintoiminnot ovat kalleimpia?
Mistä arvosta ovat asiakkaamme oikeasti valmiita maksamaan?

Mistä he tällä hetkellä maksavat?

Miten he tällä hetkellä maksavat?

Miten asiakkaat mieluiten maksaisivat?

Miten paljon jokainen tulovirta auttaa yleistä tuloa?
Mitä keinoja on tarjolla sinulle? Tärkeimmät keinot ovat sinä, sinun tietosi, kontaktisi ja asenteesi. Yhdessä tiimisi kanssa sinulla voi olla keinot seikkailla uuteen liiketoimintaan.
Arvot, asenteet, innokkuus, kunnianhimo, mielenkiinnot, harrastukset, unelmat, piirteet, ominaisuudet
Miksi tunnen hänet? Miten tunnen hänet? Mitä tavallisesti teen hänen kanssa? Miten sain oppia tuntemaan hänet?
On olemassa useita työkaluja tarjolla sinulle ja tiimillesi.
Varuillaan oleminen sekä avoimuus kutsua ja etsiä yllättävää vaikutusta lisää keinoja ja muuttaa tavoitteita. Tämä edesauttaa prosessia sekä tuloksia.
Kuinka kutsun toiset oppimaan tuntemaan minut ja ajatukseni?
Miten voin osallistua julkiseen keskusteluun mielenkiinnoistani?
Missä minun tulisi vierailla saadakseni uusia ystäviä sekä kontakteja?
Missä minun tulisi vierailla saadakseni uusia ideoita?
Kenen kanssa minun tulisi soittaa?
Mihin sosiaaliseen mediaan minun kannattaisi osallistua ja tutustuttaa ajatuksiani?
Miten voisin herättää keskustelua muista minulle tärkeistä teemoista?
Perustuen sinun sekä tiimisi jäsenten keinoihin, voit asettaa yhteisiä päämääriä tehdäksesi uusia tuotteita, palveluita, markkinoita sekä liiketoimia.
Muodollinen tieto, epämuodollinen tieto, sanaton tieto, epävirallinen tieto, koskien mitä?
Uusien tuotteiden, palveluiden, markkinoiden ja liiketoiminnan kehittäminen sisältää riskin, koska emme voi tietää mitä tapahtuu. Sinun sekä tiimisi kuuluisi arvioida henkilökohtainen sekä jaettu siedettävä riski.
Sekä määrälliset, että laadulliset tavoitteet ja päämäärät tulisi asettaa vain huolellisen miettimisen jälkeen, että mitä minä ja me voimme tehdä?
Jokainen keskustelu ja vuorovaikutus muiden kanssa on tilaisuus värvätä toisia liittymään yhteystyöhön luomaan uusia tuotteita, palveluita, markkinoita tai liikeideoita.
Kaikki sitoutuneet henkilöt vaikuttavat ideaan ja kokonaisuus muodostuu verkoston henkilöiden toimesta.
?
Full transcript