Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Audzināšanas mērķis

No description
by

Marta Millere

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Audzināšanas mērķis

Izmantotā
literatūra Audzināšanas prakse ir vecāka nekā audzināšanas ideju un teoriju izstrāde. Audzināšana ir daudzpusīga mācību un ārpusklases, skolas, ģimenes un sabiedrības darbība, kas virzīta uz attieksmes veidošanu pret sevi un citiem cilvēkiem, sabiedrību un valsti, pret dabu, pret dabu, kas viss kopumā veido audzināšanas saturu un formas. •Audzināšanas mērķis nosaka personības attīstības virzību.
Audzināšanas mērķu raksturojums vēsturiskā skatījumā Audzināšanas mērķis – paklausība.
Esošās kārtības uzturēšana bez izmaiņām.
Apvienoja politisko un sociālo morāli ar individuālo tikumību.
5 labie likumi: žēlsirdība, taisnīgums, kārtība, piesardzība un uzticība.
Individualitātes apspiešana, pastāvošās kārtības nemainīgums. Špona, A. Audzināšanas process teorijā un praksē. 2.papild. izd. Rīga: Raka, 2006. 211 lpp.
Zelmenis, V. Īss pedagoģijas kurss. Rīga: Zvaigzne, 1991. 213 lpp.
Špona, A., Čamane, I. Audzināšana. Pašaudzināšana. Rīga: Raka, 2009. 260 lpp.
Kristīne Lapiņa
Marta Millere •Audzināšana ir sabiedrības kultūras pamats un tās pārmantošanas process.
•Audzināšana nodrošina sekmīgu cilvēces attīstību.
•Audzināšana ir sociāli nosacīta.
•Katrā sabiedrībā audzināšanas mērķis - ideāla personība – ir atšķirīga un atbilst sabiedrības vajadzībām. Audzināšanas ideja un audzināšanas mērķa izvirzīšana izveidojās vēlāk. Konfūcijs (Senā Ķīna) Antīkā sabiedrība Dēmokrits
Audzināšanas mērķis vērsts uz 3 dāvanām: labi domāt, labi runāt, labi darīt.
Sokrats
Aicināja iedziļināties sevī.
Cilvēka morālā pilnveidošanās.
Platons
Attīstīt indivīda spējas atbilstoši dotībām un sagatavot to pienākumu izpildei, kuriem cilvēks ir vislabāk piemērots.
Katram cilvēkam ir pienākums veltīt sevi tam darbam, kam viņš visvairāk piemērots.
Audzināšana Aristotelis
Augstākais mērķis ir valsts.
Jāattīsta tas, kas no dabas dots jau iedīglī.
Daba ir pilnīga, vispusīgi jāaudzina arī cilvēks.
Teorētiski pamatotu paradumu veidošana.
Viduslaiki
Cilvēka tikumiskā daba.
Zināšanu un dzīves jēga ir ticība, kas ir augstāka par prātu.
Automātiska iekalšana no galvas, bez sapratnes veidošanas.
"7 bruņinieka tikumi"
Attīstīt militāri fiziskās iemaņas, iemācīt uzvesties „augstākajā sabiedrībā”, dievbijību un dzimtbūšanas morāli
Renesanse
Bērna darbs jāstimulē, lai veidotos motīvi viņa darbam.
Sevis izzināšana, fiziskās un garīgās attīstības harmonija.
Humānisms.
Pats cilvēks ir pasaules un sabiedrības kārtības vienīgais noteicējs.

17. gs.
Cilvēkam jāpārvalda sociālās saskarsmes māksla.
Džons Loks - cilvēks piedzimst kā balta lapa un atbilstoši šai tēzei, viņš izvirzīja audzināšanas mērķi. 18. gs.
(apgaismības laikmets)
Žans Žaks Ruso - pirmās dabiskās tiesības - brīvība, pirmais dabiskais pienākums - darbs.
Imanuēls Kants - mērķis ir ievirzīšana reālajā dzīvē.
Johans Fihte
Tikumības un gribas attīstība.
Johans Frīdrihs Herbarts
Stiprs, tikumisks raksturs.
Frīdrihs Fēbers
Mērķis: bērnu iedzimto spēju attīstīšana.
Vācu klasiskais periods Džons Djūijs
Audzināt un attīstīt skolēnu tā, lai zināšanas būtu saistītas ar pragmatisko dzīvi.
Piažē
Mērķis: veicināt intelekta attīstību.
Materiālisms
Darbaļaužu kvalifikācijai atbilstoši orientēta izglītība.
Latvija
20.gs audzināšanas mērķis – sabiedrība, bet cilvēks – vispusīgi veidota harmoniski attīstīta personība (līdzeklis, kam jānodrošina sabiedrības attīstība).
Audzināšanas mērķis tagad - humāna personība - viņas brīvība, patstāvība un atbildība kā tās kodols.
Uzdevums Paldies
par
uzmanību!
Full transcript