Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EXPERIMENTING SCIENCE

No description
by

Aleix Serra

on 12 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EXPERIMENTING SCIENCE

Experimenting Science
PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Curs Graham Workman
Cal un canvi de metodologia.
El alumnes han d'extreure el propi coneixement per tal que sigui significatiu.
L'alumne té un paper molt actiu a l'aula.
Display questions vs. referential questions.

Estructura de la classe: (task based learning)
Presentació de la tasca
Planificació i execució
Exposició i reflexió del què s'ha fet o après


COM DUR CLIL A TERME
CLIL:
Content and Languages Integrated Learning
(aprenentatge integrat de continguts i idiomes)

S'ha de parlar de LLENGÜES i no de llengua. Els alumnes CLIL han d'aprendre català i la llengua del CLIL.
La C va davant de la L. Els continguts sempre són prioritaris.
La I no és d'immersió.

QUÈ ÉS I QUÈ NO ÉS CLIL?
EXPERIMENTING SCIENCE
Institut Escola Lloret de Mar
"Tots els professors són professors de llengües"
JUSTIFICACIONS PER L'ENSENYAMENT I L'APRENENTATGE CLIL
1. Estratègies metodològiques noves no només per les matèries clil
- activitats on els alumnes treballen de forma autònoma en petits grups i un grup d'experts els fa de guia per realitzar l'activitat.
- activitats breus, molt pautades i participatives per a l'alumnat amb dificultat.
- activitats que contemplin diferents tipus d'aprenentatges: memorístics, kinestètic
s, etc
2. Recursos web
3. Comparació amb un altre sistema educatiu
4. Enriquiment personal i professional


REPERCUSSIONS AL CENTRE
Continuïtat en el centre i en el seu entorn
Repercussions a l'alumnat

Moltes vegades es confon
integració
i
immersió
.

La
immersió
busca l'aprenentatge d'idiomes i per tant s'utilitza la llengua estrangera, com a
mínim, un 50%
del temps.


La
integració
busca l'aprenentatge de continguts amb l'afegit d'aconseguir un nivell bàsic de comprensió en la llengua estrangera. La llengua estrangera s'utilitza un
màxim del 25%
del temps.Confondre
integració
amb
immersió
pot portar problemes:

Expectatives desproporcionades pels professors i pels alumnes.

Tendència elitista per alumnes bons i frustració en la resta d'alumnes.

Pèrdua de nivell en els continguts.

Ralentització del ritme de les classes.

Ajuda a preparar els alumnes en un procés d'internacionalització.

Motiva els alumnes a aprendre llengües estrangeres.

Millora la competència intercultural dels alumnes.

Millora la comprensió de llenguatge específic.

Afavoreix la comunicació entre professors i alumnes.

Millora l'expressió i comprensió oral en l'idioma CLIL.
COORDINACIÓ ENTRE ELS PROFESSORS DE LES MATÈRIES CLIL I ELS PROFESSORS D'ANGLÈS
RESPONSABILITATS DELS PROFESSORS DE MATÈRIES CLIL

Conèixer i treballar vocabulari específic.
Buscar i utilitzar textos específics.
Promoure l'ús del llenguatge requerit per la matèria
RESPONSABILITATS DE LES PROFESSORES D'ANGLÈS

Listening skills
Reading
Grammar
Spelling and punctuation
Pronunciation
Vocabulary
Treball en grup i en parelles
Autoavaluació
Desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge

Desenvolupar part de les matèries de caire científic o experimental (medi/naturals/física/química/biologia) en llengua anglesa, per tal de:

Millorar la competència lingüística del claustre i revertir-ho en l’alumnat.

Millorar les metodologies d’ensenyament que revertirà en la qualitat de l’aprenentatge de l’alumnat.

Optimitzar la cohesió social per l’assoliment de major satisfacció de l’alumnat, les famílies i la comunitat educativa.

Es posa èmfasi doncs en l’interès pels estudis de l’alumnat, la cohesió social amb les famílies i la realització professional del professorat.
L'import de la beca és de 13.905€ per a dur a terme 5 mobilitats a l’estranger durant 2 setmanes, en les quals:
Es realitza un curs de perfeccionament en llengua anglesa i de cultura anglesa
Es forma als docents participants en pràctiques educatives innovadores i noves metodologies
Es desenvolupen accions d’impacte i visibilitat del projecte

La subvenció concedida cobreix les despeses organitzatives, de formació i de representació per assolir els objectius indicats.
80% directe al signar el conveni = contracte administratiu
20% post-avaluació

Creative Activities & Motivating Materials for the Secondary Classroom
Curs de dues setmanes de durada a Southampton (UK)
Del 3 al 15 de novembre 2 professores d'anglès del centre:
Ariadna Romans
Ana Marina García

QUÈ, QUAN, QUI I A ON?
CLIL Science & Maths
organitzat per l'InternationalStudy Programmes.
Curs de dues setmanes de durada a Cheltenham (UK)
De diumenge 25 d'octubre a dissabte
07 de novembre 3 professors del centre:
Núria Fortuny (matemàtiques),
Gemma Vallès (física i química)
i Aleix Serra (ciències)


1. ALUMNAT
- Autoavaluació a l'inici i final de cada sessió.
- Respectuosos amb els torns de paraules.
- Participatius i reflexius.

2. PROFESSORAT
- Missatges motivadors als alumne de forma constant.
- Professorat implicat i motivat en la tasca d'ensenyament-aprenentatge.
- Temporització acurada de les sessions.

3. FUNCIONAMENT I CENTRE
-Importància de la creativitat i matèries relacionades amb l'expressió artística. (dansa, teatre, etc)
- Molt professorat de suport a les aules per atendre les necessitats especials de l'alumnat.
- Instal•lacions àmplies, dotades amb molts recursos i decorades amb missatges motivadors, fotos i cartells.
- Inspeccions de forma regular cap a la tasca docent i observacions dins l'aula.

Aprenentatge competencial.
Participació i interacció activa a l'aula.
Possibilitat de millorar l'ús de la llengua anglesa.
Augment de la comunicació oral.
Possibilitat d'obtenir títols internacionals.
Possibilitat d'intercanvis amb altres centres europeus.
VISITES A REDBRIDGE SECONDARY SCHOOL & AVONBOURNE COLLEGE
Desenvolupament del procés d'ensenyament-aprenentatge a l'aula

Avonbourne College
És una escola només de noies en l'etapa obligatòria i mixta en etapa post-obligatori.
Es troba situada a Bournemouth
Redbridge Secondary School
Comprehensive school, 11-16 anys. Més d'un terç són alumnes amb nee i hi ha una bona part d'alumnat amb pocs recursos econòmics. Està situada als afores de Southampton.
Implementar el projecte experimenting science.
Formació AICLE a altres membres del claustre.
Difusió del projecte i dels resultats obtinguts.
Implementació de noves metodologies d'ensenyament-aprenentatge.
Mobilitat d'alumnes i professors en estades a altres centres europeus.
CHELTENHAM LADY'S COLLEGE
Full transcript