Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Op verkenning in Numeri

Presentatie bij de zomerstudies 2018
by

BS Romijn

on 30 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Op verkenning in Numeri

genesis
exodus
leviticus
deutero
nomium
numeri
levi
numeri
'arithmoi' (Grieks)
'numeri' (Latijn)
Telling strijdbare mannen, alle stammen, 20+, stamhoofden, 603.550, Levieten x, taak
Nogmaals de getallen per stam, plek van de stammen rond tabernakel.
Aäron en zonen, telling Levieten, één maand+, 22.000, taken, eerstgeborenen, lossing 273.
Kehatieten, Gersonieten, Merarieten, taken.
Voorschriften m.b.t. onreinen, vergoeding van schuld, wet op jaloersheid.
Wet op Nazireeërschap, priesterlijke zegen.
Offergaven bij inwijding tabernakel, door stamhoofden, steeds zelfde gezegd.
Lampen, kandelaar, wijding van Levieten, diensttijd Levieten 25-50 jaar.
Tweede Pascha, wolkkolom en vuurkolom.
Zilveren trompetten, vertrek bij Sinaï, opbreken per stam, Hobab, opbreken van ark.
Opstand, vuur en kwakkels, 70 oudsten, Eldad en Medad.
Mirjam met melaatsheid gestraft.
De 12 verspieders en hun verslag.
Opstand van het volk, uitspraak van straf door de HEERE, inval in zuiden mislukt.
Vuuroffer, onopzettelijke zonde, sabbatsschender, gedenkkwasten.
Opstand Korach, Dathan en Abiram.
Discussie over positie van Mozes en Aäron, bloeiende staf van Aäron, straf over volk.
Plichten en inkomsten van priesters en Levieten.
Rode vaars, reinigingswater, onreinheid als iemand gestorven is.
Dood van Mirjam, zonde van Mozes, Edom weigert doortocht, dood van Aäron.
Strijd bij Chorma, koperen slang, langs Edom en Moab, Sihon en Og.
Balak en Bileam.
Afgoderij bij Baäl-Peor.
Tweede telling, 20 jaar en ouder, 601.730, telling Levieten één maand+, 23.000.
Erfrecht van dochters van Manasse (Zelafead), aanstelling Jozua als opvolger van Mozes.
Dagelijkse offers, feestoffers, aantal feesten benoemd.
Geloften, m.n. van de vrouwen.
Wraak op de Midianieten.
Toewijzing van het Overjordaanse gebied, stammen moeten nog meevechten.
Overzicht tocht door de woestijn, instructies voor inbezitneming Kanaän.
Grenzen van Kanaän.
Steden van de Levieten, vrijsteden.
Huwelijk van de dochters van Zelafead.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22-24
25
26
27
28-29
30
31
32
33
34
35
36
Sinaï
Kades
Moab
1:1 - 10:10
10:11 - 20:22
20:22 - 36:13
topografie
genealogie
Sinaï
Kades
Moab
hoofdstuk 1
hoofdstuk 26
bewegen en stilstaan, verhalende passages en voorschriften
A1) 1:1 - 4:9 Tellingen en rangorde. Wijze van legering en dienst.
B1) 5:1 - 9:23 Wetten en gebeurtenissen
A2) 10:1-36 Reizen en orde
B2) 11:1 - 25:28 Gebeurtenissen en wetten
A3) 26:1 - 27:11 Tellingen en orde. Inbezitneming
B3) 27:12 - 31:54 Gebeurtenissen en wetten
A4) 32:1 - 36:12 Reizen en orde. Verdeling van het land. Naschrift 36:13
structuur
orde en wanorde
15e dag van de 1e maand ...
in het 1e jaar

1e dag van de 1e maand in het 2e jaar

14e dag van 1e maand in 2e jaar

1e dag van de 2e maand in het 2e jaar

20e dag van de 2e maand in het tweede jaar

11 dagen

1e maand van het
40?
e jaar

1e dag van de 5e maand in het 40e jaar
-> Vertrek uit Egypte (33:3)

-> Opbouw van de tabernakel (Ex.40:1,17)

-> Viering Pesach

-> Instructies voor de eerste telling (1:1)

-> Vertrek bij Sinaï (10:11-12)

-> De reis van Sinaï naar Kades

-> Mirjam sterft bij Kades (20:1).

-> Aäron sterft bij de berg Hor (33:38).
reisbeschrijving
getallen (H.1,26)
data
plaatsaanduidingen (H2)
taakomschrijvingen (H3,4)
hiërarchische structuren (stamhoofden)
samenstelling van offers (H29)

herhaling van gegevens (H1-2, H7)
tragiek
opsommingen stammen
identieke opsommingen
Juda
, Issaschar en Zebulon. De drie jongste zonen van Lea, met Juda als oudste.
Ruben
, daaronder zijn jongere broer Simeon en Gad (zoon van Zilpa).
Efraïm
, Manasse en Benjamin, allen (klein)zonen vanuit Rachel.
Dan
, Naftali en Aser. De laatste twee zijn jongere broers en zonen van Zilpa en Bilha.
stamhoofden
woestijndecor
proportioneel accent
verdwaalde wetten?
Telling strijdbare mannen, alle stammen, 20+, stamhoofden, 603.550,
Levieten x, taak
Nogmaals de getallen per stam, plek van de stammen rond tabernakel.
Aäron en zonen, telling Levieten, één maand+, 22.000, taken, eerstgeborenen, lossing 273.
Kehatieten, Gersonieten, Merarieten, taken.
Voorschriften m.b.t. onreinen, vergoeding van schuld, wet op jaloersheid.
Wet op Nazireeërschap, priesterlijke zegen.
Offergaven bij inwijding tabernakel, door stamhoofden, steeds zelfde gezegd.
Lampen, kandelaar,
wijding van Levieten, diensttijd Levieten 25-50 jaar.
Tweede Pascha, wolkkolom en vuurkolom.
Zilveren trompetten, vertrek bij Sinaï, opbreken per stam, Hobab, opbreken van ark.
Opstand, vuur en kwakkels, 70 oudsten, Eldad en Medad.
Mirjam met melaatsheid gestraft.
De 12 verspieders en hun verslag.
Opstand van het volk, uitspraak van straf door de HEERE, inval in zuiden mislukt.
Vuuroffer, onopzettelijke zonde, sabbatsschender, gedenkkwasten.
Opstand Korach, Dathan en Abiram.
Discussie over positie van Mozes en Aäron, bloeiende staf van Aäron, straf over volk.
Plichten en inkomsten van priesters en Levieten.
Rode vaars, reinigingswater, onreinheid als iemand gestorven is.
Dood van Mirjam, zonde van Mozes, Edom weigert doortocht, dood van Aäron.
Strijd bij Chorma, koperen slang, langs Edom en Moab, Sihon en Og.
Balak en Bileam.
Afgoderij bij Baäl-Peor.
Tweede telling, 20 jaar en ouder, 601.730,
telling Levieten één maand+, 23.000.
Erfrecht van dochters van Manasse (Zelafead), aanstelling Jozua als opvolger van Mozes.
Dagelijkse offers, feestoffers, aantal feesten benoemd.
Geloften, m.n. van de vrouwen.
Wraak op de Midianieten.
Toewijzing van het Overjordaanse gebied, stammen moeten nog meevechten.
Overzicht tocht door de woestijn, instructies voor inbezitneming Kanaän.
Grenzen van Kanaän.
Steden van de Levieten, vrijsteden.
Huwelijk van de dochters van Zelafead.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22-24
25
26
27
28-29
30
31
32
33
34
35
36
levieten
overzicht van onderwerpen
Gosen
Sinaï
Kades
Vlakte van Moab
de woestijn Etham (33:8)

de woestijn Sin (33:11)

de woestijn Sinaï (1:1; 33:15)

de woestijn Paran (10:12)

de woestijn Zin (13:21; 33:36)

de woestijn t.o.v. Moab (21:11)
Gosen
Sinaï
Kades
Vlakte van Moab
Etham
Paran
Sin
Sinaï
Zin
Moab
(deel van Sur)
Gosen
Sinaï
Kades
Vlakte van Moab
Etham
Paran
Sin
Sinaï
Zin
Moab
(deel van Sur)
door de
woestijnreis
orde en wanorde
twee generaties
wetgeving
levieten
centraal heiligdom
focus op het heiligdom
niet eerder gegeven
(korte) herhaling
Exodus
Leviticus
Numeri
tabernakel, attributen, kledingstukken
offers, wetten, dienst van priesters

kohen, kaphar
het volk rondom de tabernakel

levieten
op verkenning in
exodus
leviticus
numeri
deuteronomium
tabernakel
offers
priesters
levieten
volk
volk ... tussen
de volken
wetten in Numeri
woestijn
huisregels
van Gods verbond
en het heiligdom
de levieten
Mozes, de vergankelijkheid van de mens
De verschrikking in de woestijn en Gods bewaring van de rechtvaardigen
De vreugde van het loven van de HEERE bij Zijn huis
De HEERE is Koning
De HEERE doet recht
Terugblik, de ongehoorzame generatie
De HEERE komt om de aarde te richten en zal heersen over de volken
Gods ontferming gaat ver boven Zijn vergelding uit
De heerlijkheid van de HEERE, vreugde voor rechtvaardigen, goddelozen zullen vergaan
Terugblik naar de woestijnreis
Terugblik op de moeilijker momenten uit de woestijnreis en Gods ingrijpen
Psalm 90
Psalm 91
Psalm 92
Psalm 93
Psalm 94
Psalm 95
Psalmen 96-102
Psalm 103
Psalm 104
Psalm 105
Psalm 106
1 - 41
42 - 72
73 - 89
90 - 106
107 - 150
op

weg

naar
de
toe
komst
de eerstgeborene
Sinaï
Kades
Moab
15e dag
1e maand
1e dag
1e maand
14e dag
1e maand
1e dag
2e maand
Egypte
20e dag
2e maand
?e dag
1e maand
1e dag
5e maand
1e jaar
2e jaar
40e jaar
vertrek
opbouw
tabernakel
viering
Pesach
instructies
telling
vertrek
bij Sinaï
dood van
Aäron
dood van
Mirjam
tellingen
exacte gegevens
Oost
Zuid
West
Noord
een zoon uit Egypte
van schaduw naar werkelijkheid
Christus als grootste antitype
koperen slang
manna
mozes
nazireeër
rode koe
vrijstad
priesterschap
vernedering en
verhoging
gehoorzaamheid
ordening
woord
eerstgeborene
Bezer
Hebron
Sichem
Ramoth
Golan
Kedes
ra'ah
atha
mashiach
messias
arriveren
bamidbar
in de woestijn
'Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God, want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.'

(Hebr.4:8-10)
zien
accenten
schepping
eerste komst
Messias
tweede komst
Messias
het profetische woord
torah
moshe
thora
mozes
bamidbar
in de woestijn
Structuur ->
Orde en wanorde ->
Reisbeschrijving ->
Exacte gegevens ->
Tellingen ->
Opsomming stammen ->
De stamhoofden ->
Woestijndecor ->
Proportioneel accent ->
Verdwaalde wetten? ->
De Levieten en heiligdom ->
De telling ->
Focus op het heiligdom ->
Sinaï - Kades- Moab / 1e generatie – 2e generatie
Orde, wetten, tabernakel. Wanorde, gedrag volk
Op weg naar het beloofde land
De HEERE voorziet in orde
Maken ons bewust van zegen (grootte) en oordeel
Focus op ordening rondom heiligdom
Oude en nieuwe leiders
Door de woestijn heen naar de eindbestemming
Periode van oordeel kort benoemd
Focus op vervolg van reis en reinheid
Families met vaste taken
Kleinste stam met grote betekenis voor Israël
De HEERE woont in het midden van het volk
een periode van
voorbereiding
'...as it is in heaven...'
Psalm 148:6
603.550
601.730
... de kenmerken van Numeri laten ons zien waarvoor de Heere Numeri wil gebruiken ...
?
andere groepsindeling
Vragen na Bijbelstudie 1

Wat boeit je als je Numeri in z’n geheel ‘bekijkt’?

Wat verwacht je dat de Heere ons door Numeri wil leren?

Wat neem je mee voor je eigen manier van Bijbelstudie doen?

Vragen na Bijbelstudie 2

Wat leer je aan de hand van deze studie over de Heere God?

Wat neem je mee als les voor jezelf?

Wat neem je mee voor je eigen manier van Bijbelstudie doen?


Vragen na Bijbelstudie 3

Wat denk je als je hoort over dit toekomstperspectief?

Wat zou je graag na willen zoeken om informatie te kunnen toetsen?

Welke plaats heeft de Bijbelse profetie in jouw Bijbelstudie?


Vragen na Bijbelstudie 4

Welke typen van Christus uit Numeri kende je al en welke waren nieuw voor je?

Christus is het hart van de Schrift.
Wat betekent dit voor je manier van Bijbelstudie doen?

Welke dingen zou je n.a.v. deze studies verder willen bestuderen?


www.hemels-brood.nl/zomerstudies-gezinskamp
www.hemels-brood.nl/zomerstudies-gezinskamp
www.hemels-brood.nl/zomerstudies-gezinskamp
www.hemels-brood.nl/zomerstudies-gezinskamp
+ aanvulling wbt viering in 2e maand
Full transcript