Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

EDB - Samobójstwa

No description
by

P G

on 22 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of EDB - Samobójstwa

Samobójstwa
zespół presuicydalny
Błędne i prawdziwe
opinie o samobójstwach
1. Nie popełni samobójstwa ten, kto o tym mówi
2. Nie ma sygnałów o możliwości popełnienia samobójstwa, są one nieprzewidywalne
3. Kto popełnia samobójstwo chce odebrać sobie życie
4. Skłonności do samobójstwa są dziedziczone
5. Poprawa po kryzysie samobójczym oznacza koniec ryzyka
6. Samobójcy są chorzy psychicznie
zachowania
autodestrukcyjne
bezpośrednie
pośrednie
samobójstwa


samookaleczenia
samouszkodzenia
usiłowane
dokonane
poszerzone
zaniechanie troski
o zdrowie

zachowania zawierające ryzyko

zaniedbania
własnego rozwoju
GUS
Sposoby dokonywania
samobójstw w Polsce
1. powieszenie się
2. rzucanie się z wysokości
3. środki nasenne
4. rzucanie się pod pojazd
5. utopienie się
6. zastrzelenie się
7. zażycie trucizny
8. gaz
Typologia
samobójstw
Z. Płużek
prawdziwe
rzekome
gesty samobójcze
"altruistyczne"
WSPÓLNE
1. przyczyna
2. cel
3. bodziec
4. stresor
5. emocja
6. stan umysłu
7. patrzenie na świat
8. działanie
9. akt interpersonalny
10. wzorzec zachowań
Czynniki ryzyka
czynniki wysokiego ryzyka
1. kliniczne objawy depresji
2. uzależnienie
3. zapowiadanie próby samobójczej
4. osoba starsza, owdowiała, osamotniona
5. osoba z przewlekłą chorobą, bólem chronicznym
objawy u dzieci i młodzieży
Pużyńska
poziom wewnętrzny
poziom zachowania
osobowościowe / poznawcze
rodzinne
zaburzenia
psychiczne
kulturowe / socjodemograficzne
bieżące, negatywne
zdarzenia życiowe
1. niski status
2. niski poziom wykształcenie
3. bezrobocie
4. izolacja kulturowa/społeczna
5. problemy tożsamości seksualnej
1. depresyjne
2. lękowe
3. uzależnienia
4. odżywiania
5. psychotyczne
1. problemy rodzinne
2. rozstanie z przyjaciółmi/partnerem(ką)
3. śmierć kogoś bliskiego
4. konflikty z koleżankami, nauczycielami, prawem
5. nacisk grupy
6. niechciana ciąża/aborcja
7. poważna choroba
1. psychopatologia rodziców
2. uzależnienia
3. przypadki prób/samobójstw w rodzinie
4. przemoc
5. niedostateczna opieka
6. kłótnie
7. rozwód, separacja
8. częste przeprowadzki
9. odrzucanie/zaniedbywanie
10. sztywność
1. zmienny nastrój
2. agresywne zachowania
3. zachowania antyspołeczne
4. acting-out
5. impulsywność
6. drażliwość
7. sztywność myślenia
8. sztywność strategii radzenia sobie ze stresem
9. mała zdolność do rozwiązywania problemów
10. życie w świecie złudzeń
11. fantazje wielkościowe z poczuciem bezwartości
12. lęk
13. przekonanie o nieskazitelności
14. poczucie niższości
15. niepewność co do orientacji/tożsamości seksualnej
16. ambiwalentne relacje z ludźmi
zespół objawów występujących przed próbą samobójczą
1. ograniczenie życia psychicznego
a) osobistych możliwości
b) dynamiki rozwoju
c) kontaktów interpersonalnych
d) systemu wartości2. hamowanie agresji
i skierowanie jej ku sobie3. wyobrażnia o śmierci
E. Ringel
stadia rozwoju
zamachu samobójczego
Poldinger
1. rozważanie
2. ambiwalencja
3. decyzja
dynamika
Płużek
1. kryzys psychologiczny
2. myśli samobójcze
3. tendencje samobójcze
a) wyobrażenia
b) plany
c) przygotowania
d) intencja
4. decyzja popełnienia
5. akt samobójczy
Kiedy myśli
samobójcze
stają się groźne?
Jaki jest najważniejszy
czynnik prognostyczny
popełnienia
samobójstwa?
Ile procent prób samobójczych
jest efektywnych?
Czy społeczeństwo
może wzmacniać próby samobójcze?
W której z grup wiekowych efektywność próby samobójczej jest najwyższa?
szkoła - młodzież
• spójna rodzina
• umiejętność stawiania czoła trudnościom
• osiągnięcia szkolne
• poczucie więzi ze szkołą
• dobre relacje z rówieśnikami w szkole
• mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia
• umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych
• umiejętność kontrolowania impulsów
• umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów
• integracja ze środowiskiem
• poczucie sensu życia, zaufania do siebie i innych
• stabilne środowisko
• dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej
• odpowiedzialność za innych
• religijność
czynniki chroniące młodzież
Lazear, Roggenbaum, Blase
1.Wycofywanie się z kontaktów z rodziną i przyjaciółmi
2.Zainteresowanie lub wręcz zaabsorbowanie śmiercią
3.Wyraźne zmiany osobowości i poważne zmiany nastroju
4.Trudności z koncentracją
5.Trudności w szkole
6.Zmiana dotychczasowych zwyczajów dotyczących jedzenia i snu
7.Utrata zainteresowania rozrywkami
8.Częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości
9.Nieustanne znudzenie
10.Utrata zainteresowań
1.Rozmawianie o samobójstwie lub o jego planowaniu
2.Wzrost impulsywności
3.Nagłe ekscesy alkoholowe lub narkotykowe
4.Odrzucanie pomocy
5.Oskarżanie się „Jestem złym człowiekiem"
6.Wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia,
7.własnej bezwartościowości
8.Odrzucanie otrzymywanych pochwał lub nagród
9.Komunikaty: „Niedługo przestanę być dla ciebie problemem",
„To nie ma znaczenia",
„To już na nic się nie zda" lub „Już się nie zobaczymy"
10.Nagłe przejście z depresji do stanu zadowolenia
11.Rozdawanie ulubionych przedmiotów;
12.Komunikaty: „Jestem niczym", „Nie warto
się mną zajmować",„Chciałbym umrzeć",
"Zamierzam się zabić",
„Nie powinnam się urodzić".
Lazear, Roggenbaum, Blase
1. Zachowaj spokój. Nie panikuj.
2. Traktuj ucznia i jego komunikat o zamiarach samobójczych poważnie.
3. Nie odsyłaj ucznia.
4. Nie zostawiaj ucznia ani na chwilę samego.
5. Nie obiecuj absolutnej dyskrecji. (pułapka)
6. Zapewnij możliwie najlepsze warunki rozmowy.
7. Nie prowokuj ucznia podając w wątpliwość jego zamiary.
8. Respektuj uczucia ucznia. ("naprawdę chcesz zrobić takie głupstwo?")
9. Uważnie słuchaj.
10. Nie próbuj „na siłę" poprawiać nastroju ucznia.
11. Bądź empatyczna/y. ("rozumiem")
12. Bądź cierpliwa/y.
13. Ujawnij swoje odczucia.
14. Nie oceniaj.
15. Nie próbuj prowadzić dyskusji.
16. Wypowiadaj się w sposób bezpośredni i otwarty. Nie obawiaj się używać słów „śmierć" i „samobójstwo".
17. Nie bój się ciszy.
18. Przedstaw swoje najbliższe zamiary.
19. Bądź uczciwa/y.
20. Nie stosuj konfrontacji.
- siebie martwym
- podniesienie na siebie ręki
- szczegółowe plany
- lawina argumentów
- przeciwstawianie się decyzji - odwleczenie
- poczucie winy
-nie zgadzaj się z brakiem wyjścia
Full transcript