Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistoria, Svenska 2

Från Antiken till Realismen
by

Johanna Ahlqvist

on 21 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistoria, Svenska 2

Litteraturhistoria, Svenska 2 Antiken
700fKr-500eKr Medeltiden
500-1500 Renässansen Upplysningen
1720-1790 Romantiken Litteraturhistoria Svenska 2.
Du kommer att få en kort preseation om varje epok och sen är det dags att fördjupa sig på egen hand. Lycka till! Dante
Jag stod i mitten av min levnads bana
då i en nermörk skog jag mig befann,
där ej mer väg och stig jag kunde ana.

Ej vet jag längre hur jag skildra kan
en skog så full av grymheten och nöden;
vid minnet än mig skräcken slår i bann.

Den ödslig var som tomheten, som döden -
men skall jag säga er hur tröst jag fann,
så må jag måla färdens alla öden.


Ur Divina Commedia, Första sången, vers 1-9
övers. Åke Ohlmarks 1500-1720 1790-1830 Realismen 1830-1910 - Runt år 0 med Rom i centrum för romarriket med latinet som växte sig stort och blev språket för medeltidens kultur, den katolska kyrkan och lade grunden till de romanska språken som italienska, spanska och franska. Retoriken utvecklades under den här tiden. Grunden till att bygga upp berättelser och historier läggs även det under den här tiden med tolkningar av människan som bland annat Homeros och Sofokles gör. Många av de ord vi använder idag inom till exempel litteratur härstammar också från grekerna, från grekiskan och latinet, till exempel: Alfabet, kaos, system, kemi, individ, biologi, ateism, skola, politik, demokrati, folkstyre. Troja ur Hercules. Afrodite, Hades och Medea Fördjupning - Film http://www.ur.se/Produkter/158019-Hej-litteraturen!-Antiken#start=0&stop=1675 ANTIKEN Medeltiden Kyrkan hade mycket makt i samhället och tron var viktig för människorna. Kyrkan präglade mycket litteratur och den mesta av litteraturen kom också till genom kyrkan.Samhället var indelat i skikt, klasser - fedeodalsamhället. Överst furstar och kyrkans främsta män, under adelsmän, sen riddare och sist jordbrukare. Kristna berättelser om döden och livet efter det:De flesta böckerna inom katolska kyrkan skrevs. Kampen mellan det goda och det onda handlar det mycket om. Handlar också mycket om vägledning för hur livet borde levas. Till exempel Dante med Den Gudomliga Komedien, som handlar om vad som händer efter döden, om Helvetet. Boccaio skrev Decamerone - hundra historier - grunden till novellen. Pestens utbrott i Florence är ramberättelsen, ungdomar som flyr pesten och berättar historier för varandra. FUNDERA PÅ:Vilka likheter kan finnas idag med antiken och medeltidens samhällen? Finns det något som återspeglas även idag? Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158020-Hej-litteraturen!-Medeltiden#start=NaN&stop=1680&preview=true Heliga Birgitta Renässansen William Shakespeare Renässans betyder pånyttfödelse och man syftar på antikens litteratur, konst och arkitektur.
Under den här tiden växte intresset för antik romersk och grekisk kultur.Under den här perioden började man se varje människa som en egen individ med rätt att tycka och tänka fritt. Individen var nyfiken, viljestark och mångsidig. Miguel Cervantes - Don Quixote - förvirrad adelsman som läst mycket riddarromaner och blivit tokig. Han ger sig ut på äventyr tillsammans med sin följeslagare Sancho Panza. ses som första moderna romanen. realistiska drag i berättelsen. ÖVNING/FUNDERA PÅ:Vilken uppfinning är mest banbrytande för forskning och kunskapsspridning - skrivkonsten, boktryckarkonsten eller internet? Motivera!Vad kännetecknar din egen tid? Hur kommer människor att se på den i framtiden tror du? Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158021-Hej-litteraturen!-Renassansen Vad är skillnaden på realist och pessimist, idealism och optimist? hur tänker de olika? välj ett ämne och skriv om de olika, exempel på synsätt och argument. Upplysningen Många viktiga uppfinningar kom under den här tiden då nyfikenhet och tron på människans egna kunskap och färdighet rådde. Bland annat ångmaskinen. Detta lade grunden för den industrialiserade värld vi lever i idag. Många lever på landsbygden av jordbruk, men fler fick råd att utbilda sig. Newton var en av vetenskapsmännen som listade ut tyngdkraften, jordens dragningskraft.Carl von Linné är en av de svenska främsta vetenskapsmännen som systematiserade växt och djurriket. Michelangelo Daniel Defoe - Robinson Crusoe. Nytt sätt att skriva - i jag-form. Robinson hamnar på en öde ö och man får följa hur han genom sitt förnuft och sitt sätt att experimentera oc tro på sin egen kunskap överlever. Francois Voltaire - Candide. Också kritisk mot samhället. Ville berätta om hur människor är elaka mot varandra. Hedvig Charlotta NordenflychtSveriges första yrkesförfattare. Ovanligt att kvinnor studerade. Hon kämpade för kvinnans rätt att vara författare och kunde försörja sig på sitt författarskap. Hon fick en ledande ställning inom den litterära världen i Sverige. Övning/Fundera på:Vilka tre saker skulle du ta med dig till en öde ö? Motivera och förklara!Är människan främst en kulturell eller biologisk varelse? Vilka drivkrafter är störst hos människan . våra naturliga behov och instinkter eller det vi lär oss genom uppfostran och uppväxt? Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158022-Hej-litteraturen!-Upplysningen Romantiken Romantikernas intresse för det gåtfulla visades i skräckberättelserna som utvecklades under den här tiden. Intresset för människans dubbla sidor ökade, det goda och det onda och precis som det onda kunde förvandla människor till varulvar, vampyrer och andra hemska figurer, kunde kärleken förvandla människor till att man såg gudomliga krafter i naturen till exempel. Mary Shelley - Frankenstein. Skrevs när hon var med ett par vänner vid Génévesjön och en av dem föreslog att de skulle skriva var sin skräckhistoria. Frankenstein brukar räknas som den första science Ficiton-romanen. Bram Stoker - Dracula. Mest kända vampyrberättelse och anses ha mest inflytande och varit den främsta förebilden för dagens vampyrberättelser. Att fundera på
Varför är vi så facinerade av rysare än idag?Under romantiken fanns det, precis som idag en romantisering kring att leva intensivt och att dö ung. Under romantiken pratade man av unga som brände ut sig i förtid, som reste eller flydde verkligheten genom droger.

Vi har även exempel från vår tid. Varför fascineras vi av det här sättet att leva? Svenska Spår 2 Fördjupning http://www.ur.se/Produkter/158023-Hej-litteraturen!-Romantiken Realismen Nu började man se till det realistiska, det trovärdiga och slopade fantasin. Industrialismen hade förändrat samhället och författarna ville skildra verkligheten, hur de hade det och hur fula och smutsiga städerna var. Kvinnor levde i stort sett på männens villkor fortfarande och de kvinnliga författarna som lästs under tidigare epoker men också under realismen vittnar om de begränsningar som kvinnan har. Kvinnor var enligt lagen inte myndiga och männen var kvinnornas förmyndare. Först under början av 1800talet började det här ifrågasättas Fredrika Bremer Gullivers Resor Charles dickens - Oliver Twist. Utspelar sig på Londons gator om en föräldralös pojke som som hamnar med i ett gäng ficktjuvar. med sin skildring ville Dickens peka på klasskillnaderna som industrialismen fört med sig, på fattigdomen och nöden i samhället och det goda och det onda Jane Austen - Stolhet och fördom. skildrar kvinnans liv begränsas till giftermål och det det innebär. I Stolhet och Fördom målar hon upp det som en möjlighet snarare än begränsningar. Fördjupning
http://www.ur.se/Produkter/158024-Hej-litteraturen!-Realismen ÖVNING/Fundera på:Se om du kan hitta feministiska årtal, årtal som varit viktiga för kvinnans ställning i samhället. Vilka är viktiga och varför? Hur ser det ut idag tycker du? Kan du se spår av kvinnans underordning av mannen i dagens samhället? Uppgift:
Ni ska tre och tre fördjupa er i en av de litteraturhistoriska epokerna som vi gått igenom.
Ni ska ta reda på mer om några författare som var verksamma under epoken och läsa utdrag från deras verk. Ni ska även se hur samtid, samhällssyn och människornas sätt att leva under den rådande epoken speglas i verken och fundera ut hur det har präglat författarens sätt att skriva och verkets uppbyggnad, språk och stil.

Ni får även fördjupa er lite mer i hur samhället såg ut under den rådande epoken och gärna ta fasta på något ni fastade för under genomgången, någon speciell sak som var typiskt för den här tiden (det kan till exempel vara den nordiska mytologin under Medeltiden eller .... under ...). Er fördjupning av epoken med fokus på författare och verk kopplat till samhället och idéströmningar ska redovisas för klassen. Det mynnar alltså ut i en sorts ”epokutställning” där ni får presentera era fördjupningar för de andra i klassen och dela med er av kunskap och slutsatser. En skriftlig sammanfattning av er fördjupning och era analyser ska även lämnas in till mig. Får ni tid över och känner att ni vill lägga er fördjupning och presentation på en högre nivå kan ni även dra kopplingar till dagens samhälle och litteratur. Hur har epoken satt spår i dagens samhälle och hur kan vi se stildrag i litteraturen idag som går igenom från den epoken? Exemplifiera och motivera! Shakespeare - dramatiker som skrev tragedier, komedier, krönikespel och sagospel. Han hämtade ofta material från antiken och medeltiden. Karaktärerna liknar vanliga människor och är komplexa. De påverkas av sin omgivning. Han har bland annat skrivit: Macbeth - tragedi om mord och kampen om kungamakten, Hamlet - (Världens mest kända pjäs) om galenskap och sorg och Romeo och Julia - om kärlek och fiender. Ni kommer att få en kort presentation om varje epok och sen skall ni få en
uppgift att jobba med i grupp Lycka till! Välkommen! Don Quixote... typ
Full transcript