Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

quy trình cho vay tại ngân hàng SHB

No description
by

trung anh

on 28 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of quy trình cho vay tại ngân hàng SHB

TIẾP NHẬN NHU CẦU VÀ XÁC MINH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
THẨM ĐỊNH CHO VAY
KIỂM TRA, THU NỢ VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG
hoàn tất hồ sơ và tiến hành giải ngân
TRÌNH DUYỆT CHO VAY
A.KIỂM TRA GIÁM SÁT KHOẢN VAY
- lập danh sách đến hạn, gia hạn, quá hạn 15 ngày trình GĐ/ trưởng phòng / tổ KH để đôn đốc thu nợ
- đôn đốc KH thực hiện trả nợ gốc lãi vay tới hạn đặc biệt là những KH đã trễ hạn và quá hạn
cuối tuần lập báo cáo gửi lên trưởng phòng về tình hình thu hồi nợ
kiểm tra kiểm soát vốn vay với thời gian thực hiện theo quy định hiện hành của SHB
tiếp nhận nhu cầu vay vốn của khách hàng ( * )
thụ lý hồ sơ,kiểm tra thực tế KH,TSĐB và phương án cấp TD
thẩm định giá TSĐB
chấm điểm xếp hạng tín dụng cho KH
lập kiểm soát báo cáo đánh giá và đề xuất cấp tín dụng
gửi hồ sơ sang phòng tín dụng để thực hiện thẩm định TD
QUY TRÌNH CHO VAY
KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

NHÓM NHA - HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - CSĐT SƠN TÂY
TIẾP THỊ VÀ PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG
THEO CÁCH TRỰC TIẾP
THEO CÁCH GIÁN TIẾP
+
TIẾP THỊ TRỰC TIẾP
TIẾP THỊ GIÁN TIẾP
Thực hiện quản cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo chí, truyền hình, internet.....
Phát triển khách hàng thông qua giới thiệu của hệ thống khách hàng hiện hữu
Trưởng phòng TD/ PGĐ chuẩn bị danh sách KH và giao chỉ tiêu cho CBTD
Tổ KH gọi điện và hẹn gặp KH để tiến hành lên lịch và giới thiệu về các sản phẩm của SHB
Tiếp xúc KH :
- Gửi các tài liệu liên quan tới các sản phâm của ngân hàng
- Chào bán các sản phẩm của ngân hàng
- Hướng dẫn thủ tục hồ sơ nếu KH đồng ý sử dụng sản phẩm của ngân hàng
- Tìm hiểu nhu cầu của KH và đề xuất cảu KH nhằm cải tiến các sản phẩm
Báo cáo kết quả tiếp thị và lập danh sách KH tiềm năng
Trưởng phòng TD/PGĐ đánh giá công tác tiếp thị của CBTD
hướng dẫn KH lập hồ sơ vay vốn và giải đáp thắc mắc của KH ( ** )
tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra các thông tin về KH (***)
xác minh các thông tin về KH (****)
báo cáo sơ bộ về TSĐB của KH (*****)
(*) Trưởng phòng tín dụng/ PGĐ thiết lập danh sách những KH có nhu cầu vay vồn qua đó yêu cầu CBTD thực hiện phỏng vấn sơ bộ KH : năng lực pháp lý, mục đích vay, số tiền vay,kế hoạch trả nợ , tài sản bảo đảm

tiếp nhận nhu cầu hay từ chối cho vay :
- nếu tiếp nhận thì phân công CBTD giải quyết và ghi sổ theo dõi
- nếu từ chối thì ghi sổ để thông báo tới các chi nhánh khác
(**) tổ KH hướng dẫn KH các hồ sơ giấy tờ ,tài liệu vay vốn gửi NH và giải thích mọi thắc mắc liên quan đến cho vay, tư vấn cho KH loại hình vay thích hợp với hoạt động của KH
(***) Tổ KH tiếp nhận hồ sơ của KH, kiểm tra các thông tin về :
- năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
- có đúng đối tượng KH cần được xem xét không
- mục đích vay vốn có phù hợp không
- các điều kiện khác có liên quan
xác minh thông tin KH

Tổ KH
- xác minh về nguồn thu nhập của KH ( sao kê bảng lương)
- xác nhận từ nơi KH làm việc ( hợp đồng lao động )
- xác nhận tại nơi cư trú ( sổ hộ khẩu )
phòng thẩm định
- xác minh tài sản đảm bảo cho khoản vay về giá trị tài sản, quyền sở hữu tài sản,về tình hình thực tế của tài sản
(*****) phòng thẩm định nhận xét và chuyển báo cáo thẩm định sang cho phòng tín dụng
bước 1
thụ lý hồ sơ, kiểm tra thông tin KH
- đánh giá tính pháp lý hồ sơ nhân thân
- đánh giá phương án đề nghị cấp tín dụng
- đánh giá nguồn trả nợ
- đánh giá lịch sử tín dụng
- đánh giá TSĐB theo quy định hiện hành của SHB
- đánh giá rủi ro có thể phát sinh trong việc cấp tín dụng đối với KH
bước 2 : thẩm định giá TSĐB
bộ phận ĐGTS thực hiện thẩm định giá TSĐB theo đúng quy định hiện hành của SHB
sau khi kết thúc việc thẩm định giá TSĐB, bộ phận ĐGTS lập báo cáo thẩm định giá TSĐB, biên bản định giá và lấy chữ kí của các bên liên quan. bộ phận ĐGTS photo báo cáo thẩm định và biên bản định giá để lưu tại bộ phận mình và chuyển bản gốc sang phòng TD
bước 3: chấm điểm tín dụng KH
phòng tín dụng , phòng thẩm định và cấp duyệt phối hợp thực hiện chấm điểm kiểm soát , phê duyệt xếp hạng KH theo đúng quy định hiện hành của SHB
bước 4 : lập kiểm soát, đánh giá và cấp tín dụng
sau khi hoàn thành thẩm tra thực tế KH, và có kết quả thẩm định giá TSĐB từ bộ phận ĐGTS, CVQHKH tiến hành lập báo cáo định giá và đề xuất cấp tín dụng theo mẫu 3.9 QTTD
CVQHKH chuyển đề xuất kèm theo hồ sơ đề nghị cấp TD cho GĐPGĐ hoặc LĐQHKH
bước 5 : gửi hồ sơ sang PTD để thực hiện thẩm định TD
CB thực hiện : CVQHKH trực tiếp quản lý
CB trực tiếp tiếp nhận hồ sơ : CVTĐ đầu mối nhận hồ sơ của PTĐ
danh mục các loại hồ sơ và phương thức gửi theo quy định hiện hành tại SHB
một số trường hợp đặc biệt theo quy định hiện hành tại SHB
A.trường hợp khoản vay thuộc thẩm quyền của GĐ/ PTD
B. trường hợp khoản vay vượt thẩm quyền
C. trường hợp khoản vay vượt chi nhánh trong thẩm quyền của HĐTD
A.trường hợp khoản vay thuộc thẩm quyền của GĐ/ PTD
B. trường hợp khoản vay vượt thẩm quyền
C. trường hợp khoản vay vượt chi nhánh trong thẩm quyền của HĐTD
ban tín dụng xem xét toàn bộ hồ sơ cùng tờ trình thẩm định đề xuất/ tờ trình tái thẩm định và có ý kiến rõ ràng trình HĐTD duyệt
chuyển tờ trình thẩm định/tái thẩm định và biên bản họp BTD chi nhanh cho ý kiến đề xuất rõ ràng trình HĐTD về phòng QLTD HO
phòng QLTD HO tiếp nhận và tái thẩm định cấp tín dụng đề xuất ý kiến tham mưu trình HĐTD
ra quyết định cấp TD với các điều kiện phải bổ sung trước khi giải ngân
trình HĐQT biên bản họp HĐTD
sau HĐQT phê duyêt thì thông báo cho KH về việc được giải ngân vốn vay hay không
A.HOÀN TẤT HỒ SƠ
hướng dẫn KH bổ sung các giấy tờ theo quy định, tiếp nhận và chuyển giao hồ sơ sang tổ hỗ trợ tín dụng
thực hiện kí kết hợp đồng tín dụng đồng thời nhập liệu và lấy số HĐ smartbank
tiến hành đăng kí giao dịch bảo đảm tiền vay theo quy định
nhập vào smartbank thông tin bảo đảm tiền vay , loại TSĐB
thực hiện copy lưu trữ hồ sơ và hồ sơ gốc nhập kho
B. GIẢI NGÂN
sau khi tiếp nhận mục đích vay vốn tổ hỗ trọ TD xác minh lại thông tin liên quan tới khoản vay nếu đã đầy đủ và chính xác trình lên PGĐ hoặc người có thẩm quyền phê duyệt và kí giải ngân vốn vay
chuyển khế ước nhận nợ và các chứng từ thanh toán cho phòng dịch vụ KH hạch toán và thực hiện giải ngân cho KH

B. THU NỢ
- KH tới trả nợ trước hạn
-tiếp nhận và tiến hành tính lãi khoản vay cho KH
-lập chứng từ thu lãi + gốc khoản vay trình cấp trên kí và trả lại cho KH
nhập vào máy gia dịch thu vốn gốc và lại
THU NỢ GỐC VAY ĐẾN HẠN THEO YÊU CẦU CỦA PHÒNG TÍN DỤNG
phòng dịch vụ KH tiếp nhận giấy yêu cầu thu hồi nợ đến hạn của phòng TD
thực hiện kiểm tra tài khoản tiền gửi của KH hoặc khi KH đến thực hiện thanh toán nợ thực hiện thanh toán vào máy hu nợ đén hạn
thực hiện trả KH các chứng từ trích tài khoản tiền gửi thu nợ gốc vay đến hạn
THU NỢ LÃI VAY HÀNG THÁNG
định ký hàng tháng vào ngày 20 thực hiện thanh toán lãi cho KH
chuyển giấy yêu cầu thu lãi cho phòng dịch vụ KH
kiểm tra tài khoản của từng KH nếu có đủ tiền thực hiện thu lãi theo quy định
chuyển cho phòng TD danh sách KH còn nợ lãi sau ngày 25 hàng tháng
phòng tín dụng đôn đốc KH thực hiện nộp lãi vay
C. THANH LÝ HỢP ĐỒNG
sau khi KH đã thanh toán hết lãi vay và nợ gốc phòng tín dụng tiến hành tất toán nợ và giải chấp TSĐB
trường hợp KH k trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn tiến hành gia hạn nợ và điều chỉnh lại hợp đồng vay
trường hợp KH k trả được nợ gốc và lãi vay sau nhiều lần gia hạn ( theo quy chế hiện hành của SHB ) thì tiến hành các thủ tục tố tụng khởi kiện ben vay
tiến hành lưu trữ hồ sơ gốc các giấy tờ liên quan tới hợp đồng vay vốn và giấy giải TSĐB

CẢM ƠN THẦY ĐÃ THEO DÕI
Full transcript